14:13 EST Chủ nhật, 03/01/2015

Trang nhất » Giáo Xứ

Đơn Ghi Danh

ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO XỨ

 

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II Tuyên Phong Thánh tại Rôma ngày 19/06/1988

PORTA FIDEI

PORTA FIDEI

Tông thư – Tự sắc của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, công bố Năm Đức Tin 2012 – 2013