06:57 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Trang nhất » Giáo Xứ

Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

"Khi ấy, các môn đệ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giê-su bảo các ông : “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ." Lc 22:24-27

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II Tuyên Phong Thánh tại Rôma ngày 19/06/1988

A. Tóm Lược Tự Sắc "CỬA ĐỨC TIN"

A. Tóm Lược Tự Sắc "CỬA ĐỨC TIN"

Bảng tóm lược này nhằm giúp các linh mục tổ chức cho các cộng đoàn giáo xứ, các giới, các tổ chức mục vụ, các tổ chức và phong trào tông đồ giáo dân, học hỏi Tự Sắc và đưa vào đời sống giáo hội, đặc biệt trong Năm Đức Tin.

PORTA FIDEI

PORTA FIDEI

Tông thư – Tự sắc của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, công bố Năm Đức Tin 2012 – 2013

75 Câu Hỏi Đáp và Trắc Nghiệm

75 Câu Hỏi Đáp và Trắc Nghiệm

"Ước gì Lời Chúa hoàn tất hành trình của mình và được tôn vinh" (x. 2 Tx 3,1)

Lịch Sử Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond, VA

Lịch Sử Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond, VA

Virginia thuộc miền Trung Đông Nước Mỹ, là một trong 13 Tiểu bang tiên lập của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Richmond là Thủ phủ của Tiểu bang Virginia. - Sau biến cố Tháng Tư đen năm 1975 sảy ra tại Việt Nam, số Người Việt Tị nạn cộng sản lần lượt tới định cư tại Thành Phố Richmond, ngày một thêm đông.