18:33 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Giáo Xứ » Đôi Nét Về Giáo Xứ » Directions / Church's Map

Hướng Dẫn

Thứ tư - 14/11/2012 13:07 | Đã xem: 792

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond
12500 Patterson Avenue, Richmond VA 23238 

From Northern VA:
 
1. Take I-95 S/Richmond
 
2. Take exit 84B for I-295 toward Charlottesville - 0.4 mi
 
3. Take exit 43D on the left for US-1 S toward Richmond - 0.2 mi
 
4. Keep left at the fork, follow signs for I-295/I-64 W/Charlottesville and merge onto I-295 N - 8.6 mi
 
5. Take exit 53A to merge onto I-64 W toward Charlottesville - 2.5 mi
 
6. Take exit 175 to merge onto VA-288 S toward Chesterfield - 5.7 mi
 
7. Exit onto VA-6 E/Patterson Ave toward Richmond - 1.7 mi
 
8. Turn left onto the church at 12500 Patterson Ave.
 
 
 
From South:
 
1. Take I-95 N/Richmond and merge onto I-95 N
 
2. Take exit 62 to merge onto VA-288 N toward Chesterfield/Powhite Pkwy - 27.1 mi
 
3. Exit onto VA-6 E/Patterson Ave toward Richmond - 1.7 mi
 
4. Turn left onto the church at 12500 Patterson Ave.
 
 
 
From I-64 East:
 
1. Merge onto I-64 W via the ramp to I-95/Richmond - 17.9 mi
 
2. Take exit 180A for Gaskins Rd S - 0.3 mi
 
3. Merge onto Gaskins Rd - 3.0 mi
 
4. Turn right at VA-6 W/Patterson Ave - 2.9 mi
 
5. Turn right onto the church at 12500 Patterson Ave.
 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông