18:48 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Bài Đọc

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B

Ngày 25 Tháng 1 Năm 2015

Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B

Ngày 18 Tháng 1 Năm 2015

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B

Ngày 11 Tháng 1 Năm 2015

Lễ Chúa Hiển Linh

Lễ Chúa Hiển Linh

Ngày 4 Tháng 1 Năm 2015

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Ngày 1 Tháng 1 Năm 2015

Lễ Thánh Gia Thất Năm B

Lễ Thánh Gia Thất Năm B

Ngày 28 Tháng 12 Năm 2014

Lễ Ban Ngày Mừng Chúa Giáng Sinh Năm B

Lễ Ban Ngày Mừng Chúa Giáng Sinh Năm B

Ngày 25 Tháng 12 Năm 2014

Lễ Đêm Vọng Giáng Sinh Năm B

Lễ Đêm Vọng Giáng Sinh Năm B

Ngày 24 Tháng 12 Năm 2014

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B

Ngày 21 Tháng 12 Năm 2014

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

Ngày 14 Tháng 12 Năm 2014

Lễ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lễ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày 8 Tháng 12 Năm 2014

Chúa Nhật II Thường Niên Năm B

Chúa Nhật II Thường Niên Năm B

Ngày 7 Tháng 12 Năm 2014

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

Ngày 30 Tháng 11 Năm 2014

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A

Ngày 23 Tháng 11 Năm 2014

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A

Ngày 16 Tháng 11 Năm 2014

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A

Ngày 28 Tháng 9 Năm 2014

Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A

Ngày 21 Tháng 9 Năm 2014

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A

Ngày 14 Tháng 9 Năm 2014

Lễ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A

Lễ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A

Ngày 8 Tháng 9 Năm 2014


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau 

Hạnh Các Thánh

Thư Viện DaMinh


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am