16:22 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Bài Đọc

Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A

Ngày 7 Tháng 9 Năm 2014

Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A

Ngày 31 Tháng 8 Năm 2014

Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A

Ngày 24 Tháng 8 Năm 2014

Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A

Ngày 17 Tháng 8 năm 2014

Lễ Đức Mẹ Lên Trời Năm A

Lễ Đức Mẹ Lên Trời Năm A

Ngày 15 Tháng 8 Năm 2014

Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A

Ngày 10 Tháng 8 Năm 2014

Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A

Ngày 3 Tháng 8 Năm 2014

Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A

Ngày 1 Tháng 6 Năm 2014

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

Ngày 25 Tháng 5 Năm 2014

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Ngày 18 Tháng 5 Năm 2014

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

Ngày 11 Tháng 5 Năm 2014

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Ngày 4 Tháng 5 Năm 2014

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A

Ngày 27 Tháng 4 Năm 2014

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Ngày 20 Tháng 4 Năm 2014

Thứ SÁU TUẦN THÁNH

Thứ SÁU TUẦN THÁNH

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2014

Thứ NĂM TUẦN THÁNH

Thứ NĂM TUẦN THÁNH

Ngày 17 Tháng 4 năm 2014

LỄ LÁ Năm A

LỄ LÁ Năm A

Ngày 13 Tháng 4 Năm 2014


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau 

Hạnh Các Thánh

Thư Viện DaMinh


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am