16:09 EST Thứ bảy, 01/20/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Bài Đọc

Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Ngày 6 Tháng 4 Năm 2014

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Ngày 30 Tháng 3 Năm 2014

Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin

Ngày 23 Tháng 3 Năm 2014

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

Ngày 23 Tháng 3 Năm 2014

Lễ Kính Thánh Cả Giuse

Lễ Kính Thánh Cả Giuse

Ngày 19 Tháng 3 Năm 2014

Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

Ngày 16 Tháng 3 Năm 2014

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A

Ngày 9 Tháng 3 Năm 2013

Lễ Tro

Lễ Tro

Ngày 4 Tháng 3 Năm 2014

Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm A

Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm A

Ngày 2 Tháng 3 Năm 2014

Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A

Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A

Ngày 23 Tháng 2 Năm 2014

Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A

Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A

Ngày 16 Tháng 2 Năm 2014

Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

Ngày 9 Tháng 2 Năm 2014

Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

Ngày 26 Tháng 1 Năm 2014

Chúa Nhật II Thường Niên Năm A

Chúa Nhật II Thường Niên Năm A

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2014

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Ngày 12 Tháng 1 Năm 2014

Lễ Hiển Linh Năm A

Lễ Hiển Linh Năm A

Ngày 5 Tháng 1 Năm 2014

Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày Đầu Năm

Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày Đầu Năm

Ngày 1 Tháng 1 Năm 2014

Lễ Thánh Gia Thất

Lễ Thánh Gia Thất

Ngày 29 Tháng 12 Năm 2013

Lễ Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh

Ngày 25 Tháng 12 Năm 2013


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau 

Hạnh Các Thánh

Thư Viện DaMinh


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am