05:15 EST Thứ ba, 01/23/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Bài Đọc

Lễ Vọng Giáng Sinh

Lễ Vọng Giáng Sinh

Ngày 24 Tháng 12 Năm 2013

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A

Ngày 22 Tháng 12 Năm 2013

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Ngày 15 Tháng 12 Năm 2013

Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A

Ngày 8 Tháng 12 Năm 2013

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Ngày 1 Tháng 12 Năm 2013

Lễ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Lễ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Ngày 24 Tháng 11 Năm 2013

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm C

Ngày 17 Tháng 11 Năm 2013

Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm C

Ngày 10 Tháng 11 Năm 2013

Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C

Ngày 03 Tháng 11 Năm 2013

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Ngày 1 Tháng 11 Năm 2013

Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C

Ngày 27 Tháng 10 Năm 2013

Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C

Ngày 20 Tháng 10 Năm 2013

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C

Ngày 13 Tháng 10 Năm 2013

Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C

Ngày 6 Tháng 10 Năm 2013

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm C

Ngày 29 Tháng 9 Năm 2013

Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C

Ngày 22 Tháng 9 Năm 2013

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C

Ngày 15 Tháng 9 Năm 2013

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Ngày 14 Tháng 9 Năm 2013


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau 

Hạnh Các Thánh

Thư Viện DaMinh


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am