05:15 EST Thứ ba, 01/23/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Bài Đọc

Lễ Chúa Thăng Thiên

Lễ Chúa Thăng Thiên

Ngày 12 Tháng 5 Năm 2013

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C

Ngày 5 Tháng 5 Năm 2013

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

Ngày 28 Tháng 4 Năm 2013

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C

Ngày 21 Tháng 4 năm 2013

Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin

Ngày 8 Tháng 4 Năm 2013

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

Ngày 7 Tháng 4 Năm 2013

Chúa Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh

Ngày 31 Tháng 3 Năm 2013

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Ngày 29 Tháng 3 Năm 2013

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh

Ngày 28 tháng 3 Năm 2013

Lễ Lá

Lễ Lá

Ngày 24 Tháng 3 Năm 2013

Lễ Thánh Giuse

Lễ Thánh Giuse

Ngày 19 Tháng 3 Năm 2013

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Ngày 17 Tháng 3 năm 2013

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Ngày 10 Tháng 3 Năm 2013

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Ngày 3 Tháng 3 Năm 2013

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Ngày 24 Tháng 2 Năm 2013

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Ngày 17 Tháng 2 Năm 2013

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 13 Tháng 2 Năm 2013

Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm C

Ngày 10 Tháng 2 Năm 2013


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau 

Hạnh Các Thánh

Thư Viện DaMinh


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am