05:15 EST Thứ ba, 01/23/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Bài Đọc

Mồng Một Tết - Thánh Lễ Minh Niên - Xuân Quý Tỵ

Mồng Một Tết - Thánh Lễ Minh Niên - Xuân Quý Tỵ

Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 2 Năm 2013

Thánh Lễ Giao Thừa

Thánh Lễ Giao Thừa

Ngày 9 Tháng 2 Năm 2013

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C

Ngày 3 Tháng 2 Năm 2013

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C

Ngày 27 Tháng 1 Năm 2013

Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C

Ngày 20 Tháng 1 Năm 2013

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Ngày 13 Tháng 1 Năm 2013

Lễ Hiển Linh Năm C

Lễ Hiển Linh Năm C

Ngày 6 Tháng 1 Năm 2013

Lễ Mẹ Thiên Chúa Năm C

Lễ Mẹ Thiên Chúa Năm C

Ngày 1 Tháng 1 Năm 2013

Lễ Thánh Gia Thất Năm C

Lễ Thánh Gia Thất Năm C

Ngày 30 Tháng 12 Năm 2012

Lễ Giáng Sinh Năm C

Lễ Giáng Sinh Năm C

Thánh Lễ Ban Ngày 25 Tháng 12 Năm 2012

Lễ Vọng Giáng Sinh Năm C

Lễ Vọng Giáng Sinh Năm C

Ngày 24 Tháng 12 Năm 2012

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Ngày 23 Tháng 12 Năm 2012

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Ngày 16 Tháng 12 Năm 2012

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Ngày 09 Tháng 12 Năm 2012

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Ngày 02 Tháng 12 Năm 2012

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm B

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm B

Ngày 25 Tháng 11 Năm 2012 - Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 24 Tháng 11 Năm 2012 - Thứ Bảy sau Chúa nhật XXXIII Thường Niên

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B

Ngày 18 Tháng 11 Năm 2012

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B

Ngày 11 Tháng 11 Năm 2012

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Laterano

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Laterano

Ngày 09 tháng 11 năm 2012


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau 

Hạnh Các Thánh

Thư Viện DaMinh


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am