05:15 EST Thứ ba, 01/23/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Bài Đọc

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B

Ngày 4 tháng 11 năm 2012

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm B

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm B

Ngày 1 Tháng 11 Năm 2012

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B

Ngày 27 tháng 10 năm 2012

Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm B

Ngày 21 tháng 10 năm 2012

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Hạnh Các Thánh

Thư Viện DaMinh


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am