16:56 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Sống Đạo

Giáo Hội Có Cho Phép Ly Dị Không?

Thứ sáu - 25/03/2011 16:49 | Đã xem: 1208
Bí tích Hôn Phối

Nếu hai người hay một trong hai người muốn kết hôn lần khác, thì trước đó, họ phải xin Tòa án hôn phối điều tra về việc hữu hiệu hay không của Bí tích hôn phối họ đã cử hành. Việc điều tra này được thực hiện do Tòa án hôn phối và kết quả như thế nào (hôn phối đã cử hành có hữu hiệu hay không) hoàn toàn tùy thuộc vào các dấu chứng lúc họ cử hành hôn phối.

Đáp: Thánh Matthêu ghi lại trong Phúc âm của Ngài lời của Chúa Giêsu nói với những người Biệt Phái như sau: “Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6) (chúng ta thường đọc thấy đoạn Phúc Âm này được in lại trên các thiệp mời tham dự đám cưới). Như thế, một hôn phối đã cử hành hợp luật cách công khai được coi là thành sự, có hiệu quả của Bí tích và không một thế lực nào ở trần gian có thể phân ly hay tháo gỡ (cho đến khi bằng cách nào đó, chứng minh ngược lại được rằng hôn phối không có hiệu quả Bí tích).

Một đôi vợ chồng, sau khi đã cử hành hôn phối và đã sống chung với nhau, bây giờ ly dị nhau (vì bất cứ lý do gì) và không có cơ hội để tái hợp đời sống hôn nhân thì họ có thể xin Giáo hội chuẩn nhận, ban hành một sắc lệnh cho họ được phép sống ly thân theo qui định của Giáo luật điều 1151, tuy nhiên nếu có thể được, phải chấp hành hai điều luật theo sau đó (nếu rơi vào các trường hợp qui định): “Một khi đã thực hiện việc ly thân, phải luôn luôn dự liệu một cách thích hợp về việc chu cấp và giáo dục con cái theo lẽ phải.” (GL. 1152). “Người phối ngẫu vô tội có thể đón nhận người kia trở về đời sống vợ chồng và là điều rất tán thưởng. Trong trường hợp đó, họ khước từ quyền ly thân.” (GL.1153)

Khi sống ly thân, hai người không có quyền lập gia đình khác.

Nếu hai người hay một trong hai người muốn kết hôn lần khác, thì trước đó, họ phải xin Tòa án hôn phối điều tra về việc hữu hiệu hay không của Bí tích hôn phối họ đã cử hành. Việc điều tra này được thực hiện do Tòa án hôn phối và kết quả như thế nào (hôn phối đã cử hành có hữu hiệu hay không) hoàn toàn tùy thuộc vào các dấu chứng  lúc họ cử hành hôn phối.

Tác giả bài viết: Dominic Viết Khảm

Nguồn tin: Chứng Nhân

 

 

Những tin mới hơn