16:57 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Sống Đạo

Tại Sao Cần Phải Xưng Tội Với Một Linh Mục?

Thứ sáu - 25/03/2011 16:57 | Đã xem: 1014
Hoà Giải

Hỏi:  Anh em Tin Lành cho rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng có quyển tha tội mà thôi. Vậy tại sao chúng ta, người Công Giáo, lại phải xưng tội vơi một linh mục, cũng là người như mọi người?

Trả lời:   Là người Công Giáo, chúng ta phải tin và thực hành những gì Giáo Hội là Mẹ, nhân danh Chúa là Cha, để dạy dỗ không sai lầm về các lãnh vực Giáo lý (Doctrine), Tín lý (Dogma), Luân lý (Morals), Kinh Thánh (Scripture), Mặc khải (Revelation) và Thánh Truyền (Tradition).

Cụ thể, chúng ta phải nghe và thực hành những gì Giáo Hội dạy với Quyền Giáo Huấn (Magisterium) mà Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ xưa kia: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy”(Lc 10:16).

Anh em Tin Lành chỉ tin có Kinh Thánh nhưng hiểu và cắt nghĩa theo cách riêng của họ, nên không phù hợp với niềm tin Công Giáo vể nhũng điểm căn bản nêu trên. Do đó, chúng ta không thể nói như họ là chỉ cần “xưng tội với Chúa, chứ không qua một người nào hết, vì chỉ có Chúa là Đấng có quyền tha tội”. Đúng, chỉ có Chúa là Đấng có quyền tha tội, nhưng Chúa Kitô đã trao quyền này cho Phêrô trước tiên khi Người nói: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo gỡ điều gì, trên trời cũng sẽ tháo gỡ như vậy”(Mt 16:19).

Sau này, khi từ cõi chết sống lại, Chúa Ktô hiện ra với các Tông Đồ và đã nhắc lại việc trao quyền tha tội cho các ông như sau: “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”(Ga 20:23).

Đây là nền tảng của Bí tích hòa giải hay tha tội mà Giáo Hội cử hành ngày nay.

Linh mục và Giám mục chỉ là thừa tác viên (ministers) chính thức của các bí tích; nghĩa là các ngài chỉ cử hành các bí tích nhân danh Chúa Kitô (in persona Christi) chứ không nhân danh chính mình. Do đó, khi ta xưng tội với một linh mục thì ta cáo mình với Chúa Kitô hiện diện nơi linh mục và Chúa tha tội cho ta qua tay của linh mục đó, dù cho linh mục ấy là người bất xứng đến đâu theo nhãn quan người đời.

Tóm lại, người Công Giáo không thể nói như anh em Tin Lành rằng “linh mục cũng là người phàm như mọi người, nên không đuợc phép ‘nghe tội’ của ai”. Là người phàm, đúng, nhưng nhờ thánh chức và tác vụ Hội Thánh trao, linh mục trở nên công cụ hữu hiệu cho Chúa Kitô xử dụng để ban ơn thánh của Chúa cho chúng ta trong Giáo Hội. Nói khác đi, khi Giám mục hay linh mục cử hành bất cứ bí tích nào thì chinh Chúa Kitô hiện diện và cử hành bí tích ấy qua công cụ con người là các thừa tác viên có chức thánh như Phó Tế, Linh mục và Giám Mục.

Anh em Tin Lành không chia sẻ niềm tin này nên tiếp tục không hiệp thông (communion) với Giáo Hội Công Giáo cho đến nay.

Nguồn tin: Linh Mục Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 

 

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn