16:41 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Suy Niệm

Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A

Chủ nhật - 10/04/2011 17:46 | Đã xem: 880
Lazarus

1. Bài đọc Cựu Ước: Êd 37,12-14

  • Dân Israel đang bị lưu đày bên Babylon, tâm trạng chán chường tuyệt vọng. Họ nói "Xương chúng tôi đã khô. Hy vọng tiêu ma". Nói "xương" nhưng phải hiểu là toàn thể con người. Cho nên câu này có 2 nghĩa: a. Họ bị chết về tinh thần: hoàn toàn tuyệt vọng rồi; b. Thân xác của họ cũng như chết luôn, vì sống nô lệ thì cũng như chết mà thôi.
  • Thiên Chúa bảo ngôn sứ Êdêkien an ủi họ: "Ta sẽ đem các người lên khỏi mồ, hỡi dân Ta. Ta sẽ dẫn các ngươi về lại thửa đất của Israel... Ta sẽ ban Thần khí của Ta xuống trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống". Câu này là một lời tiên tri hứa ban sự phục sinh và cũng mang 2 nghĩa: a. Phục sinh tinh thần: họ sẽ được hồi hương; b. Phục sinh thể xác.
  • Lịch sử sau này cho thấy Thiên Chúa đã thực hiện ý nghĩa thứ nhất: họ đã được hồi hương vào năm 539. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Ðức Giêsu sẽ thực hiện luôn ý nghĩa thứ hai.

 

2. Ðáp ca: Tv 129

Trong cơn gian nan, tác giả Thánh vịnh tưởng như mình bị rơi xuống một vực thẳm tối tăm. Tác giả còn tưởng mình như đã chết. Nhưng tác giả tin tưởng Thiên Chúa sẽ kéo mình lên và ban lại cho mình sự sống.

 

3. Bài Thánh Thư: Rm 8: 8-11

Thánh Phaolô triển khai giáo lý về sự sống:

  • "Anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần khí chi phối" (c 9): con người có hai sự sống: sự sống theo xác thịt và sự sống theo Thần khí. Sự sống theo Thần khí quan trọng hơn.
  • "Nếu Ðức Kitô ở trong anh em thì dù thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần khí cũng ban cho anh em được sống" (c 10)
  • "Ðấng đã làm cho Ðức Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần khí của Ngài đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới" (c 11): sự sống thần khí có thể chết vì tội, nhưng có thể sống lại nhờ Thiên Chúa.

 

3. Bài Tin Mừng: Ga 11,1-45

  • Ðức Giêsu thực hiện lời hứa phục sinh theo nghĩa thứ hai: phục sinh thể xác.
  • Việc cứu sống Ladarô là sự phục sinh thể xác cho chính Ladarô, và còn báo trước sự phục sinh thể xác của Ðức Giêsu và của mọi người.
  • Hai bài đọc Cựu Ước và Tân Ước cho thấy: Thiên Chúa "là sự sống lại và là sự sống" (câu 25a); và "ai tin vào Ngài thì dù đã chết cũng sẽ được sống" (câu 25b).

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn