08:50 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Tân Ước » Tìm Hiểu Tin Mừng Macco

Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt câu hỏi

(ví dụ: Mc 1,29-31)

Có nhiều phương pháp để tìm hiểu một đoạn văn Kinh Thánh, trong đó ba cách tiếp cận bản văn phổ biến hiện nay:

1) Phân tích phê bình lịch sử (l’analyse historico-critique). 
2) Phân tích cấu trúc (l’analyse structurale).
3) Phân tích thuật chuyện (l’analyse narrative).

Mỗi phương pháp phân tích khai thác những khía cạnh khác nhau của bản văn. Phần sau đây sẽ trình bày tóm tắt mục đích và sự khác nhau của mỗi lối tiếp cận bản văn. Mỗi phương pháp đặt ra cho bản văn những câu hỏi khác nhau, đoạn văn ngắn dùng làm ví dụ là Mc 1,29-31. (Xem D. MARGUERAT; Y. BOURQUIN, Pour lire les récits bibliques, Initiation à l’analyse narrative, Paris – Genève, Le Cerf – Labor et Fides, 2004 (3e édition), p. 9-11). Trước khi trình bày sơ lược ba phương pháp và áp dụng vào một đoạn văn cụ thể, cần nói sơ lược về khái niệm “tác giả thực sự” và “tác giả tiềm ẩn”.

Cấm không được nói mà ai cũng biết!

“Bí mật công khai.”

 

Nội dung
 
Dẫn nhập
1. Đức Giê-su cấm thần ô uế và quỷ nói về Người
2. Cấm những người được chữa lành nói về Đức Giê-su
3. Cấm các môn đệ nói về Đức Giê-su
Kết luận

Anh Em Ngu Muội Như Thế Sao?

Anh Em Ngu Muội Như Thế Sao?

Dẫn nhập
1. “Người ở trong” và “kẻ ở ngoài” (4,11) là ai?
2. Đức Giê-su trách các môn đệ điều gì?
3. Hành trình “đi xuống” của Phê-rô, Tông Đồ trưởng.
4. Các môn đệ “đi xuống” để độc giả có cơ may “đi lên”.
Kết luận

 

Hạnh Các Thánh

Thư Viện DaMinh


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am