18:52 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Chua Chien Lanh

Cung Thánh

Trang nhất » Phân Ưu

Sleeping With Angels, Living With God

Memories Will Comfort Until We Meet Again

Always Loved And Never Forgotten

Resting in Peace and Joy for all Eternity

At rest in the arms of Jesus

There is no way to peace, peace is the way

Peace is the deliberate adjustment of my life to the will of God

Her heart was pure and filled with joy

She passed through glory's morning gate and walked in paradise

You shall live in the hearts of those who loved you and will thus never die or be forgotten

Cụ Bà Maria Phạm Thị Thanh, thân mẫu ông Phạm Viết Khiết 
đã được Chúa gọi về Nhà Cha vào 
lúc 2:30 sáng, ngày 20 tháng 5 năm 2012 tại Việt Nam

Hưởng Thọ 100 Tuổi.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, Knights of Columnbus
chân thành chia buồn cùng gia đình Ông Bà Phạm Viết Khiết,
Cố Vấn - Ban Thường Vụ - HĐMV Giáo Xứ.

Xin Chúa đưa linh hồn Cụ Bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa và cũng xin Chúa an ủi những người thân thương trong gia đình.

Cụ Ông Giuse Nguyễn Luận thân phụ anh Nguyễn Hùng Lân
đã được Chúa gọi về Nhà Cha vào 
8:30 sáng ngày 15 tháng 5, 2012 tại North Carolina.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Tài Chánh
chân thành chia buồn cùng gia đình Anh chị Nguyễn Hùng Lân,
trưởng Ban Tài Chánh của giáo xứ.

Xin Chúa đưa linh hồn Cụ Ông Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa và cũng xin Chúa an ủi những người thân thương trong gia đình.

 

Bác Sĩ Jonathan Quốc Tuấn Vũ 
Hội Phó Hội Người Việt Richmond.

Đã từ trần vào lúc 3:03 sáng ngày 29 tháng 4 năm 2012
tại Raleigh, North Carolina

Hưởng Thọ 40 Tuổi.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
xin chân thành chia buồn với Hội Người Việt Richmond,
cùng toàn thể Tang Quyến.

Cụ Ông Giuse Phan Ngọc Điển, thân phụ cô Phan Ngọc Diệp
đã được Chúa gọi về Nhà Cha vào 
ngày 15 tháng 4, 2012 tại New Jesey
hưởng thọ 88 tuổi.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ
chân thành chia buồn cùng gia đình Ông Bà. Phạm Viết Khiết,
Cố Vấn - Ban Thường Vụ - HĐMV Giáo Xứ.

Xin Chúa đưa linh hồn Cụ Ông Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa và cũng xin Chúa an ủi những người thân thương trong gia đình.

 

Cụ Bà Isave Nguyễn Thị Nuôi, Bà Nội của Tuấn Anh  
đã được Chúa gọi về lúc 2 giờ trưa  ngày 26 tháng 2, 2011
tại Nha Trang, Việt Nam.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
xin chân thành chia buồn với AC. Minh Tâm,
Cựu Huynh Trưởng TNTT Giáo xứ.

Xin Chúa ủi an gia đình tang quyến và sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Isave về ăn nghỉ trong Nước của Ngài.

Cụ Ông Giuse Nguyễn Mùi, thân phụ anh Minh
đã được Chúa gọi về Nhà Cha vào lúc 12:30 am 
ngày 12 tháng 2, 2011 tại Chicago
hưởng thọ 94 tuổi.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ
chân thành chia buồn cùng gia đình AC. Nguyễn Minh,
Phó Ban Kế Hoạch của Giáo Xứ.

Xin Chúa đưa linh hồn Cụ Ông Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa và cũng xin Chúa an ủi những người thân thương trong gia đình.

Cụ Bà Margarita Nguyễn Đức Tấn, nhũ danh Đào Thị Thế 
đã được Chúa gọi về Nhà Cha vào lúc 9:30 am ngày 11 tháng 11, 2011.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ

xin chân thành chia buồn với AC. Chủ Tịch Đỗ Hiếu Liêm,
ÔB. Nguyễn Minh Đức, và toàn thể tang quyến.

Xin Chúa ủi an gia đình tang quyến và sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Margarita về ăn nghỉ trong Nước của Ngài.

 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
xin thành kính phân ưu với AC. Trần Quang Kiệt,
Đoàn Trưởng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm,
Huynh Trưởng TNTT
Trần Quang Kha, ÔB. Lê Duy Linh,
AC.
Lê Tú Linh & Lân, Giảng viên Giáo lý và toàn tang quyến
vì sự ra đi vĩnh viễn của cụ bà
Lucia Lê Thị Ánh.

Xin Chúa khoan nhân mở rộng vòng tay đưa linh hồn Lucia về an nghỉ ngàn thu trong Nước của Ngài.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
chân thành chia buồn cùng gia đình bà Trần Kim Cúc,
và gia đình ông
Trần Kim Long.
Lucia Trần Thị Kim Khánh là em bà Cúc, và chị ông Long
vừa qua đời tại San Jose, California tuần qua.

Xin Chúa đưa linh hồn bà Lucia về hưởng nhan Thánh Chúa và cũng xin Chúa an ủi những người thân thương trong gia đình.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
xin chia buồn với anh Lê Trung Kha và tang quyến,
chị
Maria Nguyễn Thị Vân Anh là hiền thê của anh Kha
vừa qua đời tại Richmond tuần qua.


Xin Chúa đưa linh hồn chị Maria về hưởng nhan Thánh Chúa và cũng xin Chúa an ủi người thân thương trong gia đình.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
xin chia buồn với Ông Bà Trần Văn Sen và gia đình,
cụ
Phêrô Nguyễn Văn Thư là nhạc phụ của ông Sen vừa qua đời tại Việt Nam.

Xin Chúa đưa linh hồn cụ Phêrô về hưởng nhan Thánh Chúa và cũng xin Chúa an ủi người thân thương trong gia đình.


CÁO PHÓ

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
---------------------------------------------------------------------------------------
12500 Patterson Avenue Richmond VA 23238
 
 THIỆP BÁO TANG
 
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trân trọng thông báo
 
Cụ Bà Đôminicô Cao Quang Đĩnh
Nhũ danh Maria Tăng Thị Xuyên
 
Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1934 tại Hải Hưng, Thái Bình, Việt Nam.
Đã được Chúa gọi lúc 11:45 sáng ngày 13 tháng 12 năm 2016.  Hưởng thọ 82 tuổi 

 
Linh cửu được quàn tại:    
Bliley’s Funeral Homes
  6900 Hull Street, Richmond, VA 23224  -   (804) 545-6900
 
Chương trình tang lễ đã được tang quyến sắp xếp như sau:
 
Thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Thánh Lễ Đưa Chân lúc 8 giờ sáng tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond, VA
 
Thứ Năm ngày 15 tháng 12 năm 2016 - Bliley’s Funeral Homes
† 4 giờ tới 8 giờ chiều: Thăm viếng và cầu nguyện.
† 7 giờ chiều: Nghi thức Phát Tang và Làm Phép Xác.
 
Thứ Sáu ngày 16 tháng 12 năm 2016 - Bliley’s Funeral Homes
† 4 giờ tới 8 giờ chiều: Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn.
† 7 giờ chiều: Cộng đoàn đọc kinh và thăm viếng.
 
Thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2016
Thánh Lễ An Táng lúc 9 giờ sáng tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond, VA
Sau thánh lễ linh cữu sẽ được dời về nhà quàn Bliley’s Funeral Homes.
 
Thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Nghi thức an táng lúc 11:00 sáng tại:   Westhampton Memorial Park
10000 Patterson Ave, Richmond, VA 23238
 
 
 
Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Richmond, VA
 
CÁO PHÓ
 
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Cộng Đoàn Dân Chúa, Quý Thông Gia, Quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
 
Vợ, Chị, Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cụ của chúng tôi là:
 
Cụ Bà Đôminicô Cao Quang Đĩnh, Nhũ danh Maria Tăng Thị Xuyên
 
Đã được Chúa gọi lúc 11:45 sáng ngày 13 tháng 12 năm 2016.  Hưởng thọ 82 tuổi
 
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG.  XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
 
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
 
Chồng Ông Cao Quang Đĩnh
 
Em Gái Bà Tăng Thị Ruyến, Chồng và các con, các cháu (USA)
 
Em Trai Ông Tăng Văn Tụy và các con, các cháu (Việt Nam)
 
Em Trai Ông Tăng Văn Tuệ, Vợ và các con, các cháu (USA)
 
Trưởng Nữ Cao Thị Tuyết , Chồng và các con, các cháu (VN)
 
Trưởng Nam Cao Bình Định, Vợ và con (USA)
 
Thứ Nam Cao Quốc Thắng, Vợ và các con, các cháu (USA)
 
Thứ Nữ Cao Thị Lan, Chồng và các con, các cháu (USA)
 
Thứ Nữ Cao Thị Trang, Chồng và các con, các cháu (USA)
 
Út Nam Cao Thanh Hoài, Vợ và các con (USA)
 
Út Nữ Cao Thúy Hường, Chồng và con (USA)
 
Cháu Đích Tôn Danny Cao (USA)
   

Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am