18:56 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Tài Liệu » Giáo Luật

Lm. Andre Đỗ Xuân Quế

Rút phép thông công

Gần đây, trong phần phản hồi ở một bài trên mạng Nữ Vương Công lý, một độc giả muốn hỏi về trường hợp bị rút phép thông công. Độc giả ấy muốn biết rút phép thông công là gì, khi nào thì bị rút và ai có quyền này.

Thấy ước muốn của độc giả đó đáng lưu tâm nên tôi tìm xem lại giáo luật và thấy có thể nói đại khái về việc rút phép thông công như sau, để giúp làm sáng tỏ vấn đề, hầu giải tỏa được vài mối lo sợ ám ảnh tâm trí một số người.

 

 

Ðiều 831:

(1) Trừ khi có lý do chính đáng và hợp lý, các tín hữu không được viết bài cho các nhật báo, tạp chí hay tập san thường hay công khai bài xích đạo Công Giáo và phong hóa. Riêng các giáo sĩ và tu sĩ chỉ được viết khi có phép của Bản Quyền sở tại.

(2) Hội Ðồng Giám Mục phải ra những quy luật cần thiết để các giáo sĩ và tu sĩ được phép tham dự vào các buổi phát thanh và truyền hình về những vấn đề liên hệ đến giáo lý công giáo và phong hóa.

Ten Comandments

Bộ Giáo Luật

Bản dịch việt ngữ của: Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Linh Mục Phan Tấn Thành, Linh Mục Vũ Văn Thiện, Linh Mục Mai Ðức Vinh