16:47 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Hôn Nhân và Gia Đình

Đơn ghi danh học giáo lý hôn nhân niên khóa 2015

Thứ bảy - 14/03/2015 16:04 | Đã xem: 984
Quý vị có thể tải đơn ghi danh học giáo lý hôn nhân tại đây


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ HÔN NHÂN 2015
 
 
Bài 1:   4:00 pm - 6:00 pm, Chúa Nhật 6/21/2015
Những điều cần biết trước khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình. (FOCCUS: Facilitate Open, Caring Communication, Understanding and Study in Marriage Life)
 
Bài 2:   4:00 pm - 6:00 pm, Chúa Nhật 6/28/2015
Giáo lý và giáo luật về hôn nhân Công giáo.
 
Bài 3:   4:00 pm - 6:00 pm, Chúa Nhật 7/5/2015
Sinh sản có trách nhiệm và giáo dục con cái. Sống đạo và cầu nguyện trong gia đình Công giáo.
 
Bài 4:   4:00 pm - 6:00 pm, Chúa Nhật 7/12/2015
Những trường hợp đặc biệt trong dời sống hôn nhân: khác đạo, tái hôn, hợp thức hoá...
 
Bài 5:   4:00 pm - 6:00 pm, Chúa Nhật 7/19/2015
Tâm lý phái tính - phương pháp tránh thai tự nhiên trong đời sống hôn nhân Công giáo.
 
Bài 6:   4:00 pm - 6:00 pm, Chúa Nhật 7/26/2015
Tương quan gia đình, tôn giáo, xã hội & kinh tế... trong đời sống hôn nhân.
 
Bài 7:   4:00 pm - 6:00 pm, Chúa Nhật 8/2/2015
Nghi lễ hôn phối theo phong tục Việt Nam và hội thánh Công giáo.
 
Bài 8:   4:00 pm - 6:00 pm, Chúa Nhật 8/9/2015
Trắc nghiệm và khảo hạch cuối khoá.
 
 
Sau khi điền đơn, xin học viên gửi đơn cho thầy Đỗ Bá Trực tại nhà thờ, lễ 8:00AM mỗi Chúa Nhật, hoặc gửi bưu thư về địa chỉ văn phòng giáo xứ. Hạn chót ghi danh là ngày 21 tháng 6 năm 2015.

=====================================
GIÁO PHẬN RICHMOND
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
12486 Patterson Ave Richmond VA 23238
Phone: (804) 874-5450
Website: www.chungnhan.org
Email: cvmrectory@gmail.com
 
 
ĐƠN GHI DANH
GIÁO LÝ HÔN NHÂN
 
Họ và tên học viên (full-name in capital letters) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ (mailing address):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Điện thoại nhà (home phone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Điện thoại tay (cell phone):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

Địa chỉ điện thư (email address): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

======================================================================


THỦ TỤC HÔN PHỐI
 
Để chuẩn bị lãnh nhận bí tích Hôn Phối trong Giáo Hội Công Giáo, cần phải thực hiện những điều sau đây:
 
1.      Sáu  tháng trước ngày định làm lễ cưới, liên lạc với văn phòng giáo xứ làm hẹn gặp cha sở xin mở hồ sơ hôn phối.
 
2.      Giấy tờ cần có: giấy chứng thư bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, được nhà thờ nơi ban các bí tích cấp trong vòng 6 tháng.
 
3.      Cần 2 người làm chứng cho mỗi bên. Người chứng có thể là cha, mẹ, anh chị em ruột, hoặc cô dì chú bác nhưng nếu là bạn bè phải quen biết bạn trên 5 năm.
 
4.      Trong trường hợp không có thân nhân nào ở gần, thì nhờ một thân nhân ở xa đến gặp cha sở địa phương nơi đó để cam kết rằng con em mình vẫn còn độc thân. Tờ cam kết đó sẽ do chính cha sở địa phương gởi về cho văn phòng giáo xứ.
 
5.      Trường hợp một bên không phải là Công Giáo, cần phải có cha hoặc mẹ làm chứng còn độc thân và cũng phải hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết để được phép cử hành hôn nhân theo phép chuẩn của Giáo hội.
 
6.      Nếu có vấn đề trở ngại cho việc cử hành hôn phối, như ly dị tại toà án dân sự, và tái hôn với người công giáo hoặc ngược lại, phải trình bày rõ lý do và cần phải được chuyển giao lên toà án hôn phối địa phận để các chuyên viên tòa án cứu xét trường hợp đã li dị tại toà án dân sự.
 
7.      Kết hôn giả vẫn làm cho hôn nhân dân sự có hiệu lực, nên trường hợp này cần phải chuyển giao về toà án hôn phối địa phận để cứu xét và giải hôn.
 
8.      Trước khi xác định ngày cử hành lễ cưới, cả hai người phối ngẫu cần tham dự khóa giáo lý hôn nhân và nộp giấy chứng nhận đã hoàn tất khóa học. Người-không-Công giáo muốn kết hôn với người Công Giáo cũng buộc phải tham dự khóa học này. Những người mới nhập cư từ nơi khác đến cũng phải hoàn tất khóa học ở tại nơi đương sự đang cư ngụ. Lệ phí khoá học tại Giáo xứ các thánh Tử đạo Việt Nam Richmond là $25.00 / học viên.
 
9.      Trước ngày cưới một tháng, liên lạc với văn phòng giáo xứ để làm hẹn ngày tập dượt nghi thức hôn phối. Đến ngày tập dượt, những người sau đây phải hiện diện: cô dâu, chú rể, phù dâu, phù rể, hai người làm chứng (nên là một nam một nữ, phải trên 18 tuổi và có khả năng thi hành quyền công dân), các em mang hoa và nhẫn cưới và cha mẹ đôi bên, người đọc sách thánh.
 
10.    Trước ngày cưới hai tháng, hai người sắp kết hôn đến văn phòng hành chánh dân sự (county) nơi mình đang cư trú để xin giấy phép kết hôn và gởi cho văn phòng giáo xứ.
 
11.    Trước ngày cưới, người Công giáo đi xưng tội dọn lòng lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối.
 
12.    Lệ phí nhà thờ, ca đoàn, v.v… xin tham khảo trực tiếp văn phòng giáo xứ.
 

 

 

Những tin cũ hơn