06:48 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Kinh Thánh Cuối Tuần

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

Thứ sáu - 25/11/2011 21:33 | Đã xem: 1114

 

Reading I (Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7)

You, LORD, are our father, our redeemer you are named forever. Why do you let us wander, O LORD, from your ways, and harden our hearts so that we fear you not? Return for the sake of your servants, the tribes of your heritage. 


Oh, that you would rend the heavens and come down, with the mountains quaking before you, while you wrought awesome deeds we could not hope for, such as they had not heard of from of old. No ear has ever heard, no eye ever seen, any God but you doing such deeds for those who wait for him. Would that you might meet us doing right, that we were mindful of you in our ways!


Behold, you are angry, and we are sinful; all of us have become like unclean people, all our good deeds are like polluted rags; we have all withered like leaves, and our guilt carries us away like the wind. 

There is none who calls upon your name, who rouses himself to cling to you; for you have hidden your face from us and have delivered us up to our guilt. Yet, O LORD, you are our father; we are the clay and you the potter: we are all the work of your hands.

 

Bài Đọc 1 (Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7)

Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng Cứu Chuộc chúng con:  danh Chúa đã có từ muôn đời.  Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc xa đường Chúa, và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa?  Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại.

Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống:  các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa.  Chúa đã ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa.  Đó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy; lạy Chúa, không tai nào nghe thấy, không mắt nào nhìn thấy một chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa.  Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý, và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa.

Này Chúa thịnh nộ, vì chúng con đã phạm tội.  Chúng con đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi?  Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn.

Và không còn ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa.  Chúa đã ẩn nấp không cho chúng con nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi.  Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con, chúng con là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm, tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên.

 


 

Reading II (1 Cor 1:3-9)

Brothers and sisters: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

I give thanks to my God always on your account for the grace of God bestowed on you in Christ Jesus, that in him you were enriched in every way, with all discourse and all knowledge, as the testimony to Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any spiritual gift as you wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. He will keep you firm to the end, irreproachable on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, and by him you were called to fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.

 

 

Bài Đọc 2 (1 Cr 1:3-9)

Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô.

Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô.  Vì chưng, trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn:  ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ mình ra.  Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến.  Thiên Chúa là Đấng Trung Tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

 

Gospel (Mk 13:33-37)

Jesus said to his disciples: “Be watchful! Be alert! You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his own work, and orders the gatekeeper to be on the watch. Watch, therefore; you do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening, or at midnight, or at cockcrow, or in the morning. May he not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all:  ‘Watch!’”

 

Phúc Âm (Mc 13:33-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào.  Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức.  Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ.  Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là:  ‘Hãy tỉnh thức!’”

 

Questions:

1. What message did Jesus give his disciples?

a. Jesus said to his disciples: “Have a good day!”

b. Jesus said to his disciples:  “Be watchful! Be alert!”

c. Jesus said to his disciples:  “Be kind to others.”
 

d. Jesus said to his disciples: “Say hello to my Mother.”

 

2. Why do we need to keep alert and awake?

a. We need to keep alert because we do not know when the time will come.

b. We need to keep awake because the thief is coming to rob us.

c. We need to keep alert because Jesus is coming to our home.

d. We need to keep awake because we are asked to guard the house.

 

3. When is the Lord of the house coming?

a. The Lord of the house is coming in the evening.

b. The Lord of the house is coming in the morning.

c. The Lord of the house is coming at cockcrow.

d. No one knows when the Lord of the house is coming.

 

Câu Hỏi:

1. Chúa Giêsu đã nói gì với các môn đệ?

a. Chúa nói:  “Chúc các con một ngày vui vẻ.”

b. Chúa nói: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức.”

c. Chúa nói: “Các con hãy đối xử tử tế với người khác.”

d. Chúa nói: “Các con hãy chuyển lời hỏi thăm sức khoẻ đến với Mẹ của Thầy.”

 

2. Tại sao chúng ta cần phải coi chừng và phải tỉnh thức?

a. Chúng ta cần phải coi chừng và phải tỉnh thức bởi vì chúng ta không biết khi nào giờ tận thế đến.

b. Chúng ta cần phải coi chừng và phải tỉnh thức bởi vì kẻ trộm sẽ đến để cướp chúng ta.

c. Chúng ta cần phải coi chừng và phải tỉnh thức bởi vì Chúa Giêsu sẽ đến thăm gia đình chúng ta.

d. Chúng ta cần phải coi chừng và phải tỉnh thức bởi vì chúng ta phải bảo vệ gia đình chúng ta.

 

3. Khi nào thì Chúa đến?

a. Chúa sẽ đến vào buổi tối.

b. Chúa sẽ đến vào buổi sáng.

c. Chúa sẽ đến vào lúc gà gáy.

d. Không ai biết khi nào Chúa sẽ đến.

 

Tô Màu

MuaVong B
 
“ Be watchful!”
 
“ Hãy tỉnh thức!”

Mt 13:33

 

Kiếm Chữ

H

W

E

W

I

C

R

E

B

S

W

P

P

C

A

S

A

I

A

I

U

E

E

J

E

S

U

S

G

E

U

T

M

T

R

A

V

E

L

I

N

G

E

M

E

T

C

O

C

K

C

R

O

W

E

S

A

R

A

I

P

H

R

H

R

E

C

N

I

H

E

T

V

N

R

A

G

N

F

A

I

T

K

K

C

D

E

A

G

R

U

R

I

U

M

N

R

P

V

D

T

K

N

T

O

B

N

N

L

I

D

L

S

E

S

H

E

T

D

C

G

G

G

D

D

I

S

C

I

P

L

E

S

W

T

E

D

L

C

N

D

R

S

L

E

E

P

I

N

G

E

V

E

N

I

N

G

S

U

D

D

E

N

L

Y

K

M

R

L

G

T

G

T

K

A

B

R

O

A

D

G

K

E

N

H

D

K

N

K

N

G

E

R

L

M

A

L

E

R

T

I

M

E

R

G

D

E

K

K

G

N

S

E

C

E

P

R

S

O

W

L

I

E

U

S

 

JESUS

DISCIPLES

WATCHFUL

ALERT

TIME

TRAVELING

ABROAD

SERVANTS

GATEKEEPER

WATCH

EVENING

MIDNIGHT

COCKCROW

MORNING

SUDDENLY

SLEEPING

 

 

Fill in the Blank

ALERT

EVENING

GATEKEEPER

SERVANTS

SLEEPING

WATCH

 

 1. Jesus said to his disciples: “Be watchful! Be ______________! You do not know when the time will come.”
   
 2. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his ______________ in charge, each with his own work.
   
 3. Her orders the ______________ to be on the watch.
   
 4. Watch, therefore; you do not know when the Lord of the house is coming, whether in the______________, or at midnight, or at cockcrow, or in the morning.
   
 5. May he not come suddenly and find you ______________.
   
 6. What I say to you, I say to all:  ‘______________!’

 

Điền Vào Chỗ Trống

CẦU NGUYỆN

CHIỀU TỐI

ĐẦY TỚ

GIỮ CỬA

NGỦ

TỈNH THỨC

   

 1. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và______________, vì các con không biết lúc đó là lúc nào.”
   
 2. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các ______________, mỗi người một việc.
   
 3. Và căn dặn người ______________ lo tỉnh thức.
   
 4. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là ______________, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng.
   
 5. Kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ______________.
   
 6. Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là:  ‘Hãy ______________!’”

 

 

Reflections

Reading I

In this reading the author describes the yearning of the people of Israel for God to come once more into their lives.  God seems to have turned away from them, and they feel lost.  Sometimes, because of difficulties and troubles in our lives, we can feel as if God is far away and we are alone.  In times like these we can pray with the psalmist:  “Lord, make us turn to you, let us see your face and we shall be saved.”  Advent is a time of expectation.  During Advent we look forward to the time when Jesus Christ will come in glory at the end of the world.  We also look back to the time when the world awaited the birth of Jesus.  But we also await and work for the fullness of God’s kingdom now in our lives and in our world.  We ask God to make us faithful to all the things Jesus asked us to do.
 

Why do the Israelites feel far away from God?  Sometimes we don’t pay attention to God because of unimportant things that we make important.  Name some of these distractions which can absorb us during Advent.  What can you do to change this?
 

Isaiah uses the image of potter and clay to describe our relationship with God.  How does God shape us?  How are our joys and sorrows and our response to them a part of this shaping?

 

Reading II

In this reading Saint Paul gives thanks for the gifts of God coming through Christ.  The grace of God will help us to lead good lives as we prepare for the fullness of God’s Kingdom.  We are united by Jesus Christ in a common bond of fellowship with one another.  Let us each day ask for God’s grace to remain faithful to the teachings of Jesus and full of hope in Jesus’ promises.


Why is Saint Paul so happy about the Christians living in Corinth?
 

In what ways can we can be faithful to Jesus’ teaching and lead good lives?  How do we wait for Jesus Christ who comes every day of our lives and at the last day, which the early Christians called “the day of the Lord”?

 

Gospel

In this reading, Jesus warns us of the need to be awake and watchful for his coming at the end of time and each day of our lives.  He compares himself to the master of the house who travels far away.  The master places his servants in charge of the estate, each with his or her own work.  They are put on alert:  “May the master not come suddenly and find you sleeping.”  Be on guard. Stay awake!
 

Advent should be a time of watchfulness for us.  We must never be asleep to the daily challenge of Jesus in our lives.
 

Why is Jesus asking us to be watchful?  Why might we sometimes miss the coming of Jesus?  Jesus has given each of us our work to do in this world.  What is your work for him now?  What kind of work do you hope to do for him in the future?  Identify three situations in today’s world that challenge you to live the Gospel.  How can we be an Advent people, awake to meet those challenges and attentive to all the ways Jesus comes into our lives.  Pray this prayer:  “Come, Lord, Jesus.”

 

St. James Intercisus

Nov 27th

Saint

James was a Persian military officer and courtier to King Yezdigerd I.  He was a great favorite of the king, so when this king began to harass Christians, James did not have the courage to confess his faith.  He was afraid of losing the king’s friendship.
 

Instead he gave up his faith or at least pretended to.  James’ wife and mother were broken-hearted.  When the king died, they wrote a strong letter to him to change his ways.
 

This letter had its effect on James.  He had been a coward, but at heart, he was still good.  Now he began to stay away from court.  He blamed himself openly for having given up his faith.
 

The new king Bahram sent for him, but this time, James did not hide anything.  “I am a Christian,” he said.  The king accused him of being ungrateful for all the honors his father, King Yezdigerd, had given him.
 

“And where is your father now?” St. James calmly answered.  The angry king threatened to put the saint to a terrible death.  James replied, “May I die the death of the just.”
 

The king and his council ordered for James to be tortured to death and be cut up into many pieces.  But James was not afraid.  He said, “This death which appears so dreadful is very little for the purchase of eternal life.”
 

Then he told the executioners, “Begin your work.”  All the while, he kept declaring what he believed, that his body would one day rise in glory.  St. James Intercisus died in 421.  The word Intercisus means “cut into pieces”.

Tác giả bài viết: Chứng Nhân

Nguồn tin: http://tomathien.org

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn