06:55 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Kinh Thánh Cuối Tuần

Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Ngày 24 tháng 3 năm 2013

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Ngày 17 Tháng 3 Năm 2013

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Ngày 10 Tháng 3 Năm 2013

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Ngày 13 Tháng 1 Năm 2013

Lễ Hiển Linh Năm C

Lễ Hiển Linh Năm C

Ngày 6 Tháng 1 Năm 2013

Lễ Thánh Gia Thất Năm C

Lễ Thánh Gia Thất Năm C

Ngày 30 Tháng 12 Năm 2012

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Ngày 23 Tháng 12 Năm 2012

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Ngày 16 Tháng 12 năm 2012 - Tin Mừng thánh Luca 3,10-18

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Ngày 09 Tháng 12 Năm 2012 - Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mt 3:1-12; Mc 1:2-6; Ga 1:19 -28 )

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Ngày 02 Tháng 12 Năm 2012 - Những điềm lạ. Con Người quang lâm. (Mt 24,29 -31; Mc 13: 24 -27 )

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm B

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm B

“Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37b

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B

Con Người quang lâm (Mt 24: 29 -31; Lc 21: 25 -28 )

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B

Tin Mừng thánh Máccô 12,38-44 Đức Giê-su lên án các kinh sư (Mt 23: 1-36; Lc 20: 45 -47 )

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B

Tin Mừng thánh Máccô 12,28b-34 Điều răn đứng hàng đầu (Mt 23: 34 -40; Lc 10: 25 -28 )

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 30 TN B


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Trang sau