16:44 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Trường Thánh Vinh Sơn Liêm » Thánh Vinh Sơn Liêm, OP

Hành Khúc Ca

Hành Khúc Ca

Cùng nhau ta hãy cố gắng học hỏi chuyên cần.
Xây đắp tương lai bảo tồn nền văn hoá.
Là con yêu quí nối tiếp dòng giống Tiên Tồng.
Quốc Ngữ chữ ta là ngôn ngữ của Mẹ Cha.

Thánh VinhSơn Liêm

Tiểu Sử Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, OP

Ðức thánh cha Pi-ô X đã phong chân phước cho các ngài vào ngày 20-5-1906. Ðức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã phong hiển thánh cho các ngài ngày 19-6-1988.   Riêng thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, nhiều trường học đã nhận người làm bổn mạng, trong đó có trường cao đẳng Gio-an La-tran ở Phi-líp-pin. Thánh nhân quả là ánh vinh quang của dân tộc Việt nơi hải ngoại.

Hát Mừng Thánh Liêm

Hát Mừng Thánh Liêm

...

Ngợi khen Cha Thánh Vinh Sơn Liêm anh hùng.
Ngợi khen Cha Thánh Vinh Sơn Liêm tín trung.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn giúp đời con sống tin yêu.
Luôn bước theo gương Thánh nhân anh hùng.

...