16:44 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Trường Thánh Vinh Sơn Liêm » Trường Giáo Lý

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B

Ngày 21 Tháng 12 Năm 2014

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B

Ngày 14 Tháng 12 Năm 2014

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

Ngày 7 Tháng 12 Năm 2014

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm A

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm A

Ngày 23 Tháng 11 Năm 2014

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A

Ngày 16 Tháng 11 Năm 2014

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A

Ngày 9 Tháng 11 Năm 2014

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A

Ngày 2 Tháng 11 Năm 2014

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A

Ngày 26 Tháng 10 Năm 2014

Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A

Ngày 19 Tháng 10 Năm 2014

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2014

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A

Ngày 5 Tháng 10 Năm 2014

Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A

Ngày 28 Tháng 9 Năm 2014

Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A

Ngày 21 Tháng 9 Năm 2014

Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A

Ngày 14 Tháng 9 Năm 2014

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A

Ngày 7 Tháng 9 Năm 2014

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A

Ngày 31 Tháng 8 Năm 2014

Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A

Ngày 24 Tháng 8 Năm 2014

Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A

Ngày 17 Tháng 8 Năm 2014

Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A

Ngày 10 Tháng 8 nawm 2014


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau