18:47 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Trường Thánh Vinh Sơn Liêm

Một phút cho... tiếng Việt

Một phút cho... tiếng Việt Các bạn hãy xem cuộc trao đổi này nhé...thú vị lắm đấy...bài viết này của bác Lê Anh Tuấn !!

Hành Khúc Ca

Hành Khúc Ca

Cùng nhau ta hãy cố gắng học hỏi chuyên cần.
Xây đắp tương lai bảo tồn nền văn hoá.
Là con yêu quí nối tiếp dòng giống Tiên Tồng.
Quốc Ngữ chữ ta là ngôn ngữ của Mẹ Cha.