12:36 EDT Thứ ba, 08/22/2017

Trang nhất » Sinh Hoạt » Bác Ái Xã Hội

Thơ Phúc Đáp của các chị Tiểu Muội

Chủ nhật - 07/08/2011 14:19 | Đã xem: 918
Tiểu Muội

 

Thơ Phúc Đáp của các chị Little Sisters of the Poor trong việc quyên tiền cuối tuần vừa qua 07/31/2011.

Mở trang mới cho Thơ Phúc Đáp