18:54 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » Hiệp Sĩ Đoàn Columbus

Gia Nhập

Tôn Chỉ và Mục Đích của Hiệp Sĩ Kha Luân Bố

Khi gia nhập Hiệp Sĩ Đoàn, các tân Hiệp Sĩ được nhắc nhở những tiêu chuẩn căn bản sinh hoạt của đoàn là Bác Ái - Hiệp Nhất – Huynh Đệ và Ái Quốc. Bốn điều căn bản này là biểu tượng cho bốn cấp bậc mà người Hiệp Sĩ sẽ được thăng tiến trong hành trình đời Hiệp Sĩ của mìmh.

Huy hiệu Knight Of Columbus

Lịch Sử Thành Hình Hiệp Sĩ Đoàn Kha-luân-bố

Hiệp Sĩ Đoàn Kha-luân-bố được thành lập vào năm 1882 do cha Michael J. McGivney, linh mục 29 tuổi,cha phụ tá tại giáo xứ St. Mary ở New Haven, Connecticut. Danh xưng “Hiệp sĩ Kha-luân-bố” đã được lựa chọn để nói lên rằng như các hiệp sĩ thời xưa, đoàn cũng muốn thể hiện những lý tưởng tu đức và phục vụ Giáo Hội Công giáo, tổ quốc và những anh chị em thiếu thốn.

 


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am