18:55 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » Hội Đạo Binh Xanh

Lịch sử ngày Thánh Mẫu

“Năm 2012” là tựa đề một cuốn phim rất nổi tiếng cách đây 3 năm, cuốn phim mô tả một thiên tai như lụt thời Noe tận diệt nhân loại mà những người còn sống sót sẽ là tinh hoa của nhân loại không phải về mặt trí tuệ nhưng là nhân ái và yêu thương.

Họp Điều Hành

Ở đây cần phân biệt hai loại buổi họp: Họp Điều Hành và Họp Cầu Nguyện. Họp Điều Hành là để bàn luận đến việc củng cố và thăng tiến đoàn thể của mình, thường chỉ giành cho Ban Điều Hành các cấp. Bởi thế, nội dung cho buổi Họp Điều Hành là những gì cần phải được bàn đến và giải quyết. Về tinh thần của buổi Họp Điều Hành, từng người tham dự cần phải luôn có hai ý thức sau đây.

 


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am