18:51 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » Hội Đồng Giáo Xứ

Khóa Tĩnh Huấn 7 Miền Trung Đông Hoa Kỳ

Khóa Tĩnh Huấn 7 Miền Trung Đông Hoa Kỳ

KHÓA TĨNH HUẤN LẦN THỨ 7 DÀNH CHO CÁC GIỚI CHỨC THUỘC LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM MIỀN TRUNG ĐÔNG HOA KỲ - NGÀY 27-10-2012, Silver Spring, MD

Nghi thức tuyên hứa HĐMV 2011-2013

 

Richmond, ngày 30 tháng 9, 2011

 

Quí chức HĐMV Nhiệm Kỳ 2011-2013 thân mến,


Xin thân gửi đến Quí Ủy viên, Quí Hội Trưởng, Đoàn Trưởng, Quí Trưởng Ban của các Hội Đoàn, Ban, Ngành, Đoàn Thể lời chào thân mến trong Chúa Kitô. Như trong phiên họp đầu tiên của HĐMV vào 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 vừa qua, HĐMV quyết định sẽ ra mắt và cử hành nghi thức Tuyên Hứa vào các lễ Chúa Nhật 8:30 am và 10:30 am, ngày mồng 2 tháng 10.

            Để cho công việc ra mắt của HĐMV trước cộng đoàn và việc cử hành nghi thức Tuyên Hứa được trang trọng, thích đáng và phù hợp với hoàn cảnh, tôi xin đề nghị như sau:

 


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am