20:36 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » Hội Đạo Binh Xanh » Thủ Bản » II - Chương Trình Buổi Họp » Họp Cầu Nguyện

I- Thứ Bảy Đầu Tháng: Nguồn Gốc

Những cuộc họp chung Đoàn Thể Phong Trào Tông Đồ Fatima, nhất là ở cấp Đoàn, thường xẩy ra vào Thứ Bảy Đầu Tháng, hoặc vào buổi tĩnh tâm hằng năm để học hỏi cho cựu đoàn viên và tuyên hứa cho tân đoàn viên, hay vào các cuộc cung nghinh Tượng Mẹ Fatima trong cộng đoàn hoặc giáo xứ. Thế nhưng, ở đây chỉ chú trọng tới buổi Họp Cầu Nguyện thường xuyên nhất là Thứ Bảy Đầu Tháng mà thôi.

II- Thứ Bảy Đầu Tháng: Mục Đích

Căn cứ vào những gì được Chị Lucia viết lại cho chúng ta thấy về nguồn gốc của Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng thì nguyên nhân cần có ngày này là vì tình hình khẩn trương của thế giới và Giáo Hội, và vì thế mục đích của Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng đó là để Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, một việc làm tỏ ra “nhận biết và yêu mến Mẹ”, đúng như ý “Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên  Tội Mẹ trên thế giới”, nhờ đó, họ chẳng những cảm thương Mẹ, mà còn được thông công với niềm đau của Mẹ, được nên một với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, tức nhờ Mẹ mà được hiệp nhất với Chúa mỗi ngày một hơn, vì “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa”.

III- Thứ Bảy Đầu Tháng: Nội Dung

Cũng căn cứ vào những gì được Chị Lucia viết lại về Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng trên đây, thì để chu toàn ngày này, chúng ta cần phải làm đủ 5 tác động thiêng liêng sau đây: 1- Xưng tội; 2- Rước Lễ; 3- Lần 50 Kinh Mân Côi; 4- Suy 15 Mầu Nhiệm Mân Côi 15 phút; 5- Ý chỉ đền tạ Mẹ. 

IV- Thứ Bảy Đầu Tháng: Thực Hiện

Thường tổ chức làm sao để giúp cho những ai tham dự có thể thực hiện được cả 5 tác động cần cho Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng thì tốt nhất, bao gồm cả việc xưng tội và rước lễ, việc lần 50 chục kinh và suy niệm 15 mầu nhiệm. Xin đề nghị trong khi lần hạt và suy niệm thì thay phiên nhau xưng tội trước khi cùng nhau tham dự Thánh Lễ. Sau đây là diễn tiến để thực hiện Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng:

V- Thứ Bảy Đầu Tháng:

Suy Nim 15 Mu Nhim Mân Côi 

(cho mc 3 -  Th BĐầu Tháng: Thc Hin)

V - Suy Niệm Mùa Vui: Mầu Nhiệm Nhập Thể

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Tông Thư Ngàn Năm Th Ba Đang Đến,
đon 6-7

Chúa Giêsu được sinh ra từ dân tuyển chọn để hoàn tất lời hứa mà Abraham đã lãnh nhận và các tiên tri liên tục nhắc nhớ. Các tiên tri nhân danh Thiên Chúa và thay cho Ngài mà nói. Thật vậy, công cuộc của Cựu Ước được sắp xếp chính là để sửa soạn và loan truyền cho việc Đức Kitô đến, Đấng cứu chuộc hoàn vũ, cũng như cho vương quốc mà Người thiết lập. Bởi thế, những cuốn sách của Cựu Ước mãi mãi là một chứng cớ cho một giáo thuyết thần linh xác thực (x. hiến chế Mạc Khải  đoạn 15). Giáo thuyết này đã đạt mục tiêu của nó nơi Đức Kitô: đúng thế, Chúa Giêsu không chỉ "nhân danh Chúa" mà nói như các vị tiên tri, mà Người chính là Thiên Chúa nói bằng Lời hằng sống nhập thể của mình. Ở đây chúng ta chạm đến một điểm chính yếu làm cho Kitô giáo khác với tất cả mọi tôn giáo khác, những tôn giáo diễn tả việc con người tìm kiếm Thiên Chúa từ những thời cổ xưa nhất. Khởi điểm của Kitô giáo bắt nguồn từ việc Lời nhập thể. Như thế, không phải là con người tìm kiếm Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa đích thân đến nói với chính con người, và chỉ cho con người đường nẻo để con người có thể đến với Ngài. Đó là điều đã được công bố trong Phần Nhập Đề của Phúc Âm thánh Gioan: "Chưa có ai đã từng thấy được Thiên Chúa; Người Con duy nhất, Đấng ở trong lòng Cha, Người đã tỏ Cha ra" (Jn.1:18). Như thế, Lời nhập thể làm thỏa nguyện ước vọng nơi tất cả các đạo giáo của nhân loại. Chính Thiên Chúa đã làm cho con người được thỏa nguyện, ngoài mọi ước mong của con người. Đó là một mầu nhiệm của ân sủng.

V - Suy Niệm Mùa Thương: Mầu Nhiệm Tử Giá

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Đip Giu Tình Thương - Dives in Mesericordia,
đon 8

Thập giá của Chúa Kitô trên đồi Canvê cũng là một bằng chứng nói lên sức mạnh của sự dữ tấn công chính Con Thiên Chúa, tấn công Đấng duy nhất trong tất cả con cái loài người, tự bản tính, tuyệt đối vô tội và không phạm tội, và là Đấng đến trong thế gian không bị ô nhiễm bởi việc bất tuân phục của Adong cũng như bởi di sản của nguyên tội. Thế mà, ở nơi đây, đúng hơn, ở nơi Người, nơi Chúa Kitô, công lý được đền thay cho tội lỗi bằng giá hy sinh của Người, bằng việc Người "vâng lời cho đến chết" (Phil. 2:8). Người là Đấng vô tội, "vì chúng ta mà Thiên Chúa làm cho Người trở thành tội lỗi" (2Cor. 5:21). Công lý cũng được đền bù bằng sự chết là cái đã có liên hệ với tội lỗi ngay từ đầu của lịch sử loài người. Sự chết đền bù cho công lý được trả giá bằng cái chết của Đấng chẳng có tội lỗi gì, cũng là Đấng duy nhất, nhờ cái chết của mình, đã có thể lấy cái chết đập chết cái chết (x.1Cor. 15:54-55). Như thế, thập giá của Chúa Kitô mà, Người Con, đồng bản thể với Cha, bị đóng đanh để đền lại cho trọn công lý Thiên Chúa, cũng là một mạc khải nền tảng về tình thương, hay nói khác đi, về tình yêu đối với cái tạo nên tận gốc rễ của sự dữ nơi lịch sử loài người, đó là tội lỗi và sự chết.     

V- Suy Niệm Mùa Mừng: Mầu Nhiệm Phục Sinh

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Sứ Điệp Chúa Nhật Phục Sinh
8/4/2007

Chúa Kitô đã sống lại! Bình an  cho anh chị em! Hôm nay chúng ta cử hành một mầu nhiệm cao cả, nền tảng của đức tin và niềm hy vọng Kitô Giáo, đó là Đức Giêsu Thành Nazarét, Đấng Tử Giá, đã sống lại từ trong kẻ chết vào ngày thứ ba theo lời Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta cảm thấy lại xúc động lắng nghe lời loan báo của các vị thiên thần vào rạng đông của ngày thứ nhất sau Ngày Hưu Lễ với Maria Maiđệliên cũng như với những phụ nữ tại ngôi mộ rằng: ‘Tại sao các bà lại tìm kiếm nơi kẻ chết người còn sống chứ? Người không còn đây, Người đã sống lại rồi!’ (Lk 24:5-6). 

VI- Thứ Bảy Đầu Tháng: Kinh Nguyện

  1. Lời Nguyện Đền Tạ Thánh Thể

 (cho mục 6 -  Thứ Bảy Đầu Tháng: Thực Hiện)

“Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha, và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm Thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải”.

“Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa, và con yếu mến Chúa. Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa, và không yêu mến Chúa”.

 


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am