14:26 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » HĐ Đa Minh Martino

TINH THẦN VÀ ĐOÀN SỦNG CỦA DÒNG ĐA MINH

TINH THẦN VÀ ĐOÀN SỦNG CỦA DÒNG ĐA MINH

Chúng ta đã biết: giáo dân Đa Minh là những anh chị em giáo dân khát khao nên thánh và thi hành công tác tông đồ trong trần thế "qua việc tham gia vào tinh thần và đoàn sủng của Dòng Đa Minh". Đoàn sủng của một Dòng nghĩa là ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần ban cho Đấng sáng lập và được Giáo hội chấp thuận. Điều đó dẫn đưa tới việc bắt chước Đức Ki-tô một cách mới mẻ và đặc biệt, và thể hiện một lối sống mầu nhiệm Đức Ki-tô cách thích hợp với nhu cầu của thời đại. Đối với Dòng Đa Minh, với danh hiệu chính thức là Dòng Anh Em Thuyết Giáo, chúng ta dễ dàng nhận ra ngay rằng đoàn sủng của Dòng là việc giảng thuyết.

Cha Thánh

CẦU NGUYỆN THEO GƯƠNG THÁNH ÐA MINH

 

Có lẽ anh chị em trong gia đình Ða Minh đã có lần nghe nói tới các lối cầu nguyện của thánh Ða Minh. Nhưng có lẽ ít ai đặt câu hỏi xem chúng ta có thể học hỏi gì từ những đường lối ấy? Chúng ta có thể áp dụng trong đời sống cầu nguyện của mình hay không? Hơn thế nữa, có đáng quảng bá hay không? Một chị nữ tu dòng kín đã giúp chúng ta trả lời những câu hỏi đó. Chị đã viết một tập sách nhỏ dành cho các bạn trẻ Italia, để tập cho họ cầu nguyện. Sau khi trình bày sơ qua các hình thức cầu nguyện của Ða Minh, chị đã thúc giục các bạn trẻ cũng hãy học hỏi cầu nguyện cũng như Ða Minh. Chúng tôi xin dịch lại để tặng các bạn trẻ gia đình Ða Minh ở Việt Nam, với vài thích nghi nho nhỏ.
 

Tập sách được chia làm hai phần. Phần đầu gồm chín cách cầu nguyện của Ða Minh, cộng thêm lời cầu nguyện phụng vụ. Phần thứ hai nối việc cầu nguyện với hoạt động tông đồ, đúng như linh đạo của Ða Minh, dựa trên các tài liệu lấy từ bản án phong thánh (viết tắt: PT). MARIA PIA FRAGNI, Come Domenico , Edizioni Dehoniane, Roma 1994.

CÙNG NHAU THI HÀNH SỨ VỤ

Tài liệu hội nghị Bologne (1983) khẳng định rằng : "Nguyên uỷ và dấu chỉ duy nhất của Gia Ðình Ða Minh là vị Tổng Quyền, người kế vị thánh Ða Minh (HP số 396). Chính vị Tổng Quyền là người có thẩm quyền kết nạp vào Dòng, và, ngoài Tổng Hội, vị Tổng Quyền là người bảo đảm và nâng đỡ lòng trung tín với tinh thần thánh Ða Minh ". (Analecta 1983, tr. 95-97). Theo cách diễn tả về vai trò của Bề trên Tổng quyền như thế, tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái nhìn của tôi về Gia Ðình Ða Minh. Ðể mở đầu, tôi sẽ giải thích ba khía cạnh trong điều đã được khẳng định trên đây, tức là duy nhất tính, sự kết nạp và lòng trung tín.

NGƯỜI GIÁO DÂN VÀ SỨ VỤ CỦA DÒNG

Tổng Hội Avila đã thành lập một uỷ ban Ðặc trách nghiên cứu vai trò của người giáo dân trong hoạt động tông đồ của chúng ta. Như vậy, Tổng Hội đã lưu tâm đến tầm quan trọng của người giáo dân trong Giáo hội đang gia tăng, đặc biệt sau Công Ðồng Vaticanô II. Uỷ ban nói trên đã uỷ nhiệm cho vị Tổng Quyền "viết cho anh chị em và toàn thể Gia Ðình Ða Minh về vai trò người giáo dân trong hoạt động tông đồ của chúng ta, và về người Giáo dân Ða Minh trong thế giới hôm nay" (số 95).
 

Lá thư này nhằm thi hành uỷ nhiệm của Tổng Hội. Ðây là món quà gởi tặng toàn thể Gia Ðình Ða Minh vì nhũng thành quả đã đạt được trong lãnh vực quan trọng này của Giáo hội, đồng thời cũng là lời mời gọi huynh đệ gởi đến mọi phần tử trong Gia Ðình chúng ta, nhằm tăng cường sự quan tâm và hoạt động của mình trong thách đố mới mẻ này của Giáo hội. 
 

GIÁO DÂN ÐA MINH GIẢNG THUYẾT

GIÁO DÂN ÐA MINH GIẢNG THUYẾT

Lời giới thiệu

 

Kính gửi anh chị em trong đại gia đình Ða Minh,

Xin giới thiệu đến anh chị em tác phẩm : “Giáo Dân Ða Minh Giảng Thuyết”. Ðây là suy tư của một giáo dân Ða Minh, anh Hector G. Mandujano, người Tây Ban Nha. Tập sách được giới thiệu trong Hội nghị Ðại gia đình Ða Minh thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Manila Philippin từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 10 năm 2000.

Tư tưởng của anh rất phong phú thể hiện qua văn phong bình dị. Thế nên, chúng tôi dịch sát ý văn để đạt được ý của tác giả.

Tập sách nhỏ này ra mắt nhân ngày họp mặt truyền thống Gia Ðình Ða Minh Việt Nam 2001 như một cố gắng thể hiện tinh thần "Cùng nhau thi hành sứ vụ" của Hội nghị Gia Ðình Ða Minh Thế Giới.

Hy vọng qua tập sách này, quý tu sĩ nam nữ hiểu được những thao thức, trăn trở, ước vọng đóng góp của người giáo dân trong sứ vụ giảng thuyết và tích cực hỗ trợ anh chị em giáo dân thực thi công tác này. 

Và cũng qua đây, người giáo dân Ða Minh ý thức hơn trách nhiệm, sứ vụ cũng như tầm quan trọng của việc giảng thuyết trong môi trường sống hàng ngày.

 

Tu viện Mác-ti-nô, ngày 01 tháng 11 năm 2001
Ts. Ða Minh Ðinh Viết Tiên, OP.
Ðại diện Giám tỉnh

DÒNG BA ÐA MINH : XƯA VÀ NAY

Lời dẫn: Bài viết đầy lý luận chặt chẽ này lần đầu viết năm 1960 (1) Dòng đã vượt qua một số tư tưởng viết trong bài này. Tuy nhiên, ai muốn hiểu bản chất của nhóm gọi là Giáo dân Ða Minh, không thể không biết đến khám phá ý nghĩa của cha Schillebeekx về nhóm đó. (Giáo Dân Ða Minh 1990 S. Ashland Ave. Chicago, IL 60608 1978.)

Cha Thánh

QUY CHẾ HUYNH ĐOÀN LINH MỤC ĐAMINH

CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE 

ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

DECRETUM

Procurator Generalis Ordinis Fratrum Praedicatorum nomine Magistri Generalis eiusdem Ordinis, Apostolicae Sedis supplices porrexit preces, ut "Regula Fraternitatum Sacerdotalium Sancti Dominici" quae iam die 4 Ianuarii 1972, Prot. n. 980/7 1, ad experimentum approbata fuit, nunc definitive approbaretur.

Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, attentis expositis atque omnibus ad rem pertinentibus mature perpensis, dicta Regula, lingua latina exarata, quorum exemplar in suo tabulario asservatur, approbat atque confirmat, servatis de iure servandis.

Contrariis quibuslibet non obstantibus. 
Datum in Vaticano, die 3 Decembris 1996 
Eduardus card. Martinez Somalo, Praefectus 
P. Jesus Torres CMF, Subsecrarius.

Praying

Dẫn nhập Luật Sống Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh

Vào thế kỷ thứ mười ba, nhiều phong trào giáo dân muốn nên trọn lành bằng nếp sống giữa đời. Các nhóm này nhờ các cha Dòng hướng dẫn đời sống tâm linh và giúp đỡ soạn thảo những bản luật riêng. Cho đến nay, anh chị em giáo dân sống theo tinh thần thánh Đa Minh, dưới sự hướng dẫn của Dòng Anh Em Giảng Thuyết, đã có bốn bản luật chính thức.

Thánh Đaminh

Thư thành lập Huynh Đoàn Đa Minh Martin De Porres

 

- Thư chấp thuận cho thành lập Huynh Đoàn của Đức Cha Địa Phận

Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm

- Thư của Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Đa Minh Thánh Giuse
- Thư của Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm
 

 

 

 

Thông Báo

 

Đức Giám Mục Địa Phận đã chấp thuận
thành lập Huynh Đoàn Đa Minh tại giáo xứ
 
Xin mời tất cả Quý Ông Bà và Anh Chị Em
đã ghi danh gia nhập Huynh Đoàn
 
Họp Vào:
Chúa Nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2011
Ngay sau Thánh Lễ 2
Tại Crying Room (kế phòng Áo Lễ, Sacristy Room)
 

Kính Báo,
Huynh Đoàn Đa Minh

Chia Sẻ Tin Mừng

Chia Sẻ Tin Mừng

Dịp đầu năm 2011, chúng tôi nhận được thư góp ý của các Huynh Đoàn Đa Minh người Việt tại Úc Châu và Bắc Mỹ về việc phổ biến các tài liệu dành riêng cho Huynh đoàn Đa Minh. Thiết tưởng, tài liệu "CHIA SẺ TIN MỪNG" đã được thành hình và cải biên cả về hình thức lẫn nội dung trong hơn hai thập kỷ qua. Được phép của vị phụ trách biên tập tài liệu này, nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa cũng như đào sâu tinh thần Dòng Đa Minh cho anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh người Việt tại hải ngoại, chúng tôi tải lên trang nhà của Phụ tỉnh Miền thánh Vinh Sơn Liêm tài liệu "CHIA SẺ TIN MỪNG" mỗi tháng, do Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam, trực thuộc Tỉnh dòng Nữ vương các thánh Tử đạo Việt Nam ấn hành.

Thánh Tổ Phụ

Nguồn gốc Huynh Đoàn Đa Minh

Huynh đoàn Giáo dân Ða Minh (tên gọi mới cuả Dòng Ba Ða Minh) là một hiệp hội được xác định theo điều 303 của Giáo Luật như đã đề cập ở bài trên. Họ là những giáo dân khát khao nên thánh và làm việc tông đồ giữa trần thế, theo tinh thần và đoàn sủng của Dòng Ða Minh, được các tu sĩ của Dòng hoặc các vị linh hướng thay mặt Dòng hướng dẫn.

 


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am