12:40 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » HĐ Đa Minh Martino

Người Giáo Dân và Ơn Gọi Dòng Ba Trong Giáo Hội

Thứ năm - 18/08/2011 21:04 | Đã xem: 1147
-

 

I. SỰ THAM GIA CỦA CÁC TÍN HỮU VÀO ƠN GỌI TU TRÌ
 
Trong lịch sử Giáo Hội, các Dòng tu thường tỏa ra một sự thu hút. Vì sự thu hút ấy, nhiều giáo sĩ và giáo dân muốn được chia sẻ tinh thần và cộng tác vào hoạt động của các hội Dòng. Từ đó phát sinh ra các hội : Hiến sĩ (oblates), Dòng Ba (tertiaries), Tán trợ (aggregates), Liên kết (affiliates) với tính cách hoặc như một đoàn hội có tổ chức riêng nhưng lệ thuộc vào gia đình Dòng mẹ, hoặc như những đoàn hội riêng biệt. Nhiều Dòng tu có hội Dòng ba giữa đời, một số khác có Hiệp hội riêng, một số khác nữa có các phần tử liên kết với Dòng bằng những điều tương tự như những qui định của các Tu hội đời (GL số 725).
 
Hiện tượng trên còn lan rộng hơn nữa trong bầu khí canh tân của Giáo hội, của các Dòng tu, và cũng nhờ men hứng khởi đời sống thiêng liêng và tông đồ của người giáo dân. Nhiều tín hữu muốn tham dự vào đời sống và sứ vụ tông đồ của các Dòng tu và muốn trở thành phần tử của Dòng ở một mức độ nào đó. Các mối liên kết của họ với Dòng rất thoáng, đôi khi họ muốn thực hiện những lời khấn hay những mối liên kết nhưng chỉ kèm theo trách vụ tương đối nhẹ nhàng, hoặc sẵn sàng cống hiến một phần hoạt động của mình nhưng không chấp nhận những ràng buộc của đời sống chung hay một số nghĩa vụ nào đó. Chung quy họ khát khao thể hiện việc nên thánh theo linh đạo của Dòng tu trong bậc sống mình.
 
Các Dòng tu nhận ra hiện tượng này như một dấu chỉ thời đại và nghĩ đến việc mở cửa để đón nhận các phần tử ấy. Càng ngày họ càng hiện diện tích cực hơn giữa thế giới hôm nay, khuếch trương lãnh vực hoạt động và làm thấm nhuần sức sống nơi các tín hữu có khát mong nên trọn lành.
 
II. DÒNG BA
 
Các Dòng ba trước kia vốn là đặc ân của các Dòng tu cổ đại, tương đương như các hiệp hội riêng của một Dòng tu sống đời tận hiến và vẫn còn được phép hoạt động cho tới ngày nay. Giáo luật số 303 minh định: "Các Dòng Ba hay những tên tương tự là những hiệp hội, trong đó các phần tử sống đời tông đồ với mục đích tiến tới việc nên hoàn thiện qua việc thông phần đặc sủng của Dòng nhưng vẫn sống ở giữa trần gian, dưới sự hướng dẫn của chính Dòng đó".
 
Các Dòng Ba của các Hội Dòng có thể có những mục tiêu khác nhau nhưng đều thể hiện tinh thần cố gắng sống đời hoàn thiện hơn, cổ động việc phụng vụ công cộng, quảng bá đạo lý Kitô giáo, thực hiện việc tông đồ và bác ái, làm thấm nhuần tinh thần Kitô giáo vào trật tự trần gian theo tinh thần và đoàn sủng của Dòng mình.
 
Các phần tử Dòng Ba quây quần bên một Hội Dòng để sống một cuộc sống Kitô giáo hoàn thiện hơn bằng việc cam kết thực hành các giáo huấn Phúc âm theo tinh thần và đoàn sủng của Dòng để trở thành những cộng sự viên của Dòng giữa trần gian.
 
Theo Giáo luật cũ (các số 686, ?3 và 702 ?1) cũng như Giáo luật hiện hành (các số. 301 ?1; 312 ?1 và các điều khoản khác), ghi nhận: Dòng ba của các Dòng tu - với sự tôn trọng các đặc ân đã được ban cấp - phải được qui định trong hiến pháp và phải được chấp thuận qua văn bản phê chuẩn hiến pháp bởi các vị có thẩm quyền hợp lệ.
 
Các Dòng tu phải chăm sóc đặc biệt đến Dòng ba và cố liệu sao cho các đoàn viên sống đúng tinh thần của gia đình Dòng (GL số 677 ?2).
 
Các phần tử Dòng ba phải cộng tác vào các công việc tông đồ trong Giáo phận, làm việc dưới sự lãnh đạo của Ðức Giám mục và hợp tác với các tổ chức khác của Giáo phận (GL số 311). Giáo Luật số 328 cũng đề nghị tương tự, nhằm ngăn ngừa các Hiệp hội hoạt động riêng lẻ trong Giáo phận.
 
III. DÒNG BA ÐA MINH HIỆN NAY ÐỐI VỚI DÒNG
 
Ðối với Dòng Ða Minh, từ Tổng hội River Forest (1968), danh hiệu Dòng ba không còn nữa và được thay thế bằng Huynh đoàn giáo dân Ða Minh. Ðiều đó phản ánh khuôn mặt mới của "người gíao dân Ða Minh" theo tinh thần của Công đồng Vatican II. Họ họp thành những cộng đoàn huynh đệ cùng với các ngành của Dòng Ða Minh làm nên một gia đình duy nhất. Các ngành của Dòng gồm có: các tu sĩ linh mục và tu huynh, các nữ đan sĩ, các nữ tu, hội viên các tu hội đời, hội viên huynh đoàn giáo sĩ và huynh đoàn giáo dân. Tất cả làm thành Gia đình Ða Minh để cùng tham gia vào sứ vụ tông đồ của Dòng phục vụ Giáo Hội một cách đa dạng và mang lại nhiều hiệu quả hơn.
 
 
 

Nguồn tin: http://daminhvn.net

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn