06:38 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » HĐ Đa Minh Martino

Thư thành lập Huynh Đoàn Đa Minh Martin De Porres

Thứ ba - 02/08/2011 13:27 | Đã xem: 1156
Thánh Đaminh

 

- Thư chấp thuận cho thành lập Huynh Đoàn của Đức Cha Địa Phận

Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm

- Thư của Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Đa Minh Thánh Giuse
- Thư của Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư Chấp Thuận cho Thành Lập Huynh Đoàn của

Đức Cha Địa Phận

 

Kính gửi Cha Bề Trên Trần Trung Liêm, O.P.

Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Hải Ngoại

143 – 24th Avenue, NW

Calgary, Alberta T 2M 1X2

Canada

 

 

Kính thưa Cha,

 

Tôi rất hận hạnh được gặp Cha. Tôi cũng hài lòng với cuộc họp ngày hôm nay, và tôi biết ơn Cha đã bổ nhiệm Cha Phêrô Phạm Hương, O.P. về chăm lo mục vụ cho người Công giáo Việt Nam của chúng tôi tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond. Tôi tin tưởng Cha đã hài lòng với kết quả của cuộc họp này. Xin Cha đừng ngần ngại liên lạc với tôi, nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác cần được giải quyết.

 

Trong cuộc hội thoại, Cha yêu cầu tôi chuẩn thuận để cho phép Cha Phêrô được thành lập Huynh Đoàn Đa Minh trong Giáo Xứ. Tôi vui mừng chấp thuận và hỗ trợ Cha Phêrô trong vấn dề này.

 

Với lòng biết ơn và chúc lành của tôi.

 

 

 

Trân trọng trong Chúa Kitô,

 

 

 

Đức Cha Francis X. DiLorenzo

Giám Mục Richmond

 

 

CC: Cha Phêrô Phạm Hương, O.P.

        Đức Ông Mark Richard Lane, Đặc Trách Linh Mục

 

 

Thư của Cha Bề Trên Giám Tỉnh

Tỉnh Dòng Đa Minh Thánh Giuse

 

Ngày 22 Tháng 7 Năm 2011

 

Kính gửi Cha Bề Trên Trần Trung Liêm, O.P.

Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Hải Ngoại

243-24th Ave. N.W.

Calgary, Alberta T2M 1X2

CANADA

 

Cha Liêm thân mến,

 

Ân sủng và bình an của Thiên Chúa  và  Chúa Giêsu Kitô luôn ở cùng Cha nhân ngày kính thánh Maria Madalena!

 

Cảm ơn bức thư của Cha đề ngày 21 tháng 7, trong đó Cha nói với tôi về những nỗ lực của Cha Phêrô Phạm Hương, O.P. muốn thành lập Huynh Đoàn Đa Minh tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Richmond, VA.

 

Tôi cũng vui mừng được biết cuộc họp giữa Cha với Đức Giám mục DiLorenzo đã diễn tiến rất tốt đẹp và ngài đã cho phép thành lập Huynh Đoàn Đa Minh tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Huynh Đoàn Đa Minh đã được thành lập như là hiệp hội của các tín hữu trong Giáo phận Richmond, vì chính tôi đã xin phép Giáo Phận Richmond được thành lập Huynh Đoàn Đa Minh tại Giáo Xứ Thánh Thomas Aquinas, Giáo Xứ Đại học ở Charlottesville, trong những năm  tôi làm Chánh Xứ ở đó (2002-2008).

 

Ngày nay, tôi vui mừng được báo cáo rằng Huynh Đoàn Đa Minh ở Charlottesville đang phát triển mạnh, và tôi chắc chắn một số các thành viên của Huynh Đoàn này sẽ sẵn sàng ủng hộ Huynh Đoàn Đa Minh mới thành lập tại Richmond, nếu Cha Phêrô Phạm Hương hoan nghênh sự hỗ trợ này.

 

Tôi sẽ thông báo cho Cha Darren Pierre, O.P., đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh của Tỉnh Dòng chúng tôi về việc Quý Cha sẽ thành lập Huynh Đoàn tại Richmond. Tôi cũng sẽ thông báo cho Cô Marianne Jablonski, O.P., Huynh Trưởng của các Huynh Đoàn Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng Thánh Giuse của chúng tôi. Mặc dù Huynh Đoàn ở Richmond, nhưng sẽ thuộc thẩm quyền của Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm, chứ không thuộc thẩm quyền của Tỉnh Dòng Thánh Giuse, tôi chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội cho sự hợp tác giữa hai Tỉnh Dòng chúng ta trong những năm sắp tới.

 

Tôi sẽ nhớ đến Cha trong kinh nguyện hằng ngày.

Tình huynh đệ trong Thánh Phụ Đa Minh,

 

 

 

Linh Mục Brian M. Mulcathy, O.P.

Bề Trên Giám Tỉnh

 

CC: Linh Mục Darren M. Pierre, O.P., Đặc Trách Huynh Đoàn

        Cô Marianne Jablonski, O.P., Huynh Trưởng

 

 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn