04:16 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » Hội Đạo Binh Xanh » Thủ Bản » I - Nội Quy

Chương 1-2

CHƯƠNG I

MĐích , Tôn Chỉ và Danh Xưng

Điều 1 :  Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ là một tổ chức thuần tuý tôn giáo đã được thành lập với mục đích truyền bá Sứ Điệp Fatima trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ để khuyến khích các Kitô hữu thực thi  lời kêu gọi tận hiến cho Đức Mẹ bằng cách cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.

Điều 2 : Các đoàn viên qui tụ thành một đoàn thể dưới sự hướng dẫn của cha Linh Hướng tại các cộng đoàn, giáo xứ để truyền bá Sứ điệp Fatima cho mọi người trong môi trường sinh hoạt.

Điều 3 :  Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ thuộc Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Hoa Kỳ, (trước năm 1985 được gọi là Đạo Binh Xanh Hoa Kỳ), bởi thế tất cả các đơn vị từ cấp đoàn, liên đoàn và trung ương đều có liên hệ với các Giáo Xứ và Giáo Phận Hoa Kỳ. Văn Phòng Trung Ương của Phong Trào được đặt tại địa chỉ của vị Chủ Tịch đương nhiệm.

Chương 3

CHƯƠNG III

Tổ Chc và Điều Hành

A. Tổ chc

Hội được tổ chức theo hàng dọc bởi ba cơ quan chính yếu la: Hội Đồng Linh Hướng, Hội Đồng Đại Biểu và Ban Chấp Hành Trung Ương.

Chương 4-5-6

CHƯƠNG IV

Giải Nhiệm
                

Điều 13: Chủ Tich Trung Ương, Liên Đoàn Trưởng, Đoàn Trưởng và các thành viên trong các Ban Chấp Hành các cấp có thể bị giải nhiệm, nếu vi  phạm luật Giáo Hội và bản nội quy này một cách trầm trọng,hoặc có những hành động đạo, đời gây ảnh hương không tốt cho Phong trào .

Tại Trung Ương viêc giải nhiệm sẽ do cha Tổng linh Hướng , riêng tại liên Đoàn và đoàn sẽ do các linh muc Linh Hướng Liên Đoàn và Đoàn quyết định.

 


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am