16:07 EST Thứ bảy, 01/20/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » HĐ Đa Minh Martino » Luật Sống

CHƯƠNG I: ƠN GỌI VÀ SỨ MỆNH

 

1. Ơn gọi giáo dân: Do bí tích Thánh Tẩy, người giáo dân được mời gọi nên thánh và được tham dự vào ba chức vụ Ngôn sứ, Tư tế và Vương giả của Chúa Ki-tô. Họ được mời gọi đem Chúa đến với các dân tộc, và làm cho mọi người đón nhận Tin Mừng cứu độ. (xc. Sắc Lệnh TÐGD. 3).

 

2. Ơn gọi giáo dân Ða-Minh: Các giáo dân được Chúa Thánh Thần thúc đẩy muốn sống ơn gọi giáo dân hoàn hảo hơn theo tinh thần và đoàn sủng Dòng Anh Em Thuyết Giáo, bằng lời tuyên hứa tuân giữ luật sống được bề trên tổng quyền Dòng phê chuẩn.

 

3. Sứ mệnh giáo dân Ða-Minh: Loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa Ki-tô cho mọi người qua việc tham gia vào sứ vụ tông đồ của Dòng bằng đời sống cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ, học tập và hoạt động tông đồ theo hoàn cảnh riêng (xc. LC. 4).

Praying

Dẫn nhập Luật Sống Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh

Vào thế kỷ thứ mười ba, nhiều phong trào giáo dân muốn nên trọn lành bằng nếp sống giữa đời. Các nhóm này nhờ các cha Dòng hướng dẫn đời sống tâm linh và giúp đỡ soạn thảo những bản luật riêng. Cho đến nay, anh chị em giáo dân sống theo tinh thần thánh Đa Minh, dưới sự hướng dẫn của Dòng Anh Em Giảng Thuyết, đã có bốn bản luật chính thức.

 


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am