16:07 EST Thứ bảy, 01/20/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » HĐ Đa Minh Martino » Thánh Martin de Porres

Tuần Cửu nhật kính Thánh Martin de Porres, O. P.

Lời giới thiệu :

Đọc hạnh Thánh Martin de Porres, người ta nhận thấy thuở bình sinh và sau khi đã tạ thế, Thánh nhân vẫn một lòng mong ước thi ân cho nhân loại, không một giai cấp địa vị nào không được thừa hưởng ơn phần hồn, ơn phần xác Ngài ban cho, để giúp những người muốn cậy nhờ công nghiệp Thánh nhân, cầu xin Thiên Chúa ban cho mình, những cần thiết, Đức Hồng Y Spellman, tổng giám mục Nữu Ước, đã ban phép xuất bản Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Martin.

Nhiều giáo hữu Âu Mỹ, làm tuần chín ngày để cầu xin Thánh nhân ban cho mình và gia nhân đồng thuộc những ơn lành hồn xác. Họ rất sung sướng khi thấy Thánh nhân đáp lại lòng tin tưởng của họ bằng những hồng ân quý giá, để giúp giáo hữu Việt Nam có phương tiện thi thố lòng tin tưởng vào vị đại ân nhân của nhân loại, chúng tôi vui lòng dịch "Tuần Cửu Nhật" ra tiếng Việt Nam, hy vọng những người dùng bản này để cầu xin cùng Thánh Martin, cũng sẽ được hưởng nhờ ơn dư dật Người ban cho.

Lm Giuse Nguyễn Tri Ân OP

song

Kinh và Bài hát Kính Thánh Martin De Porres

Lạy Thánh Martinô hiền hậu và khiêm tốn, chúng con thành tâm kêu cầu Người. Hết lòng tin tưởng tỏ bày với Người những ước nguyện của chúng con, vì nhớ đến tình thương bao la của Người đối với hết mọi người.
 
Xin ân cần cầu bầu cho các gia đình chúng con được mọi ơn lành. Xin hướng dẫn muôn dân bất kể chủng tộc, hoặc màu da, trên đường hòa hợp và công bằng. Xin khấn nài cho nước Thiên Chúa sớm hiển trị, ngõ hầu tất cả mọi người biết tiếp nhận nhau như anh em cùng một Cha, được tăng triển trong tình mến, cùng đáng hưởng phần phúc đời đời.  Amen.

St. Martin de Porres

Tiểu Sử (1579 – 1639)

Bạn thân của người nghèo khổ và của loài vật vô tri.


Martinô Porres sinh ngày 09-12-1579 tại thành phố Lima, nước Peru, Nam Mỹ châu. Trong sổ Rửa tội tại Lima còn ghi “Marinô, con trai người cha ẩn danh”. Thật ra cha của cậu là Gioan Porres, một người gốc Tây Ban Nha, sau làm thị trưởng tại Panama. Ông không nhận con khi thấy nó là con lai da mầu. Do đó, suốt nhiều năm, Martinô phải sống cảnh nghèo với người mẹ, không hôn thú, bà Anna Velasquez, một phụ nữ da đen. Tuy nhiên, xã hội Nam Mỹ “lai căng” thời đó chẳng những không làm cho cậu đau khổ, mà còn giúp cậu đạt tới đức khiêm hạ hơn, đây là đặc tính nổi bật nhất đời của cậu.

 


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am