14:05 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » Liên Minh Thánh Tâm » Thủ Bản 2007

TÔN CHỈ VÀ MỤC ÐÍCH CỦA PHONG TRÀO LMTT

Thứ sáu - 01/04/2011 17:38 | Đã xem: 2188
LMTT Sign

"NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN" là khẩu hiệu được dùng như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Phong Trào.

Điều 301   Tôn Chỉ

Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm là một tổ chức Công Giáo Tiến Hành dành cho nam giới, chuyên việc cầu nguyện và hoạt động tông đồ hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Phong Trào lấy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa làm nền tảng cho mọi hoạt động.

Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa được thực hiện qua các hoạt động đạo đức của cá nhân và đoàn thể như: dâng ngày, tham dự thánh lễ, rước lễ đền tạ, tham dự các phép bí tích, tôn vương gia đình, tham dự giờ thánh đền tạ, các buổi tĩnh tâm, tĩnh huấn,  các buổi họp hàng tháng.

 

Điều 302   Mục Đích

Phong Trào hướng mọi hoạt động vào mục đích cổ động và duy trì tinh thần Kitô Giáo trong gia đình và ngoài xã hội, để làm sáng danh Thiên Chúa và thực hiện ý nguyện của Thánh Tâm Chúa là cứu rỗi các linh hồn.

Để thực hiện mục đích trên, Phong Trào luôn luôn:

-    Thu hút đoàn viên, tổ chức cho họ thành đoàn ngũ với tham vọng mở rộng Nước Thánh Tâm Chúa,

-    Tán trợ những tổ chức từ thiện, đem tinh thần Kitô giáo vào các môi trường xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị ...

-    Tìm mọi phương thế bài trừ các tệ đoan xã hội, những đam mê bất chính,

-    Ngăn ngừa các tín hữu, nhất là đoàn viên LMTT tham gia vào các hội đảng Giáo hội cấm,

-    Thực hiện công tác bác ái cũng như đề cao công tác văn hóa đạo đức và dân tộc.

 

Điều 303   Khẩu Hiệu

    "NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN" là khẩu hiệu được dùng như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Phong Trào.

 

Nguồn tin: http://www.lienminhthanhtam.org

 

 

Những tin cũ hơn