14:25 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » Hội Đạo Binh Xanh » Thủ Bản

Họp Điều Hành

Ở đây cần phân biệt hai loại buổi họp: Họp Điều Hành và Họp Cầu Nguyện. Họp Điều Hành là để bàn luận đến việc củng cố và thăng tiến đoàn thể của mình, thường chỉ giành cho Ban Điều Hành các cấp. Bởi thế, nội dung cho buổi Họp Điều Hành là những gì cần phải được bàn đến và giải quyết. Về tinh thần của buổi Họp Điều Hành, từng người tham dự cần phải luôn có hai ý thức sau đây.

Chương 1-2

CHƯƠNG I

MĐích , Tôn Chỉ và Danh Xưng

Điều 1 :  Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ là một tổ chức thuần tuý tôn giáo đã được thành lập với mục đích truyền bá Sứ Điệp Fatima trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ để khuyến khích các Kitô hữu thực thi  lời kêu gọi tận hiến cho Đức Mẹ bằng cách cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.

Điều 2 : Các đoàn viên qui tụ thành một đoàn thể dưới sự hướng dẫn của cha Linh Hướng tại các cộng đoàn, giáo xứ để truyền bá Sứ điệp Fatima cho mọi người trong môi trường sinh hoạt.

Điều 3 :  Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ thuộc Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Hoa Kỳ, (trước năm 1985 được gọi là Đạo Binh Xanh Hoa Kỳ), bởi thế tất cả các đơn vị từ cấp đoàn, liên đoàn và trung ương đều có liên hệ với các Giáo Xứ và Giáo Phận Hoa Kỳ. Văn Phòng Trung Ương của Phong Trào được đặt tại địa chỉ của vị Chủ Tịch đương nhiệm.

I- Thứ Bảy Đầu Tháng: Nguồn Gốc

Những cuộc họp chung Đoàn Thể Phong Trào Tông Đồ Fatima, nhất là ở cấp Đoàn, thường xẩy ra vào Thứ Bảy Đầu Tháng, hoặc vào buổi tĩnh tâm hằng năm để học hỏi cho cựu đoàn viên và tuyên hứa cho tân đoàn viên, hay vào các cuộc cung nghinh Tượng Mẹ Fatima trong cộng đoàn hoặc giáo xứ. Thế nhưng, ở đây chỉ chú trọng tới buổi Họp Cầu Nguyện thường xuyên nhất là Thứ Bảy Đầu Tháng mà thôi.

 


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am