05:10 EST Thứ ba, 01/23/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » Hội Đạo Binh Xanh » Thủ Bản

Chương 4-5-6

Thứ tư - 06/04/2011 19:31 | Đã xem: 1504

CHƯƠNG IV

Giải Nhiệm
                

Điều 13: Chủ Tich Trung Ương, Liên Đoàn Trưởng, Đoàn Trưởng và các thành viên trong các Ban Chấp Hành các cấp có thể bị giải nhiệm, nếu vi  phạm luật Giáo Hội và bản nội quy này một cách trầm trọng,hoặc có những hành động đạo, đời gây ảnh hương không tốt cho Phong trào .

Tại Trung Ương viêc giải nhiệm sẽ do cha Tổng linh Hướng , riêng tại liên Đoàn và đoàn sẽ do các linh muc Linh Hướng Liên Đoàn và Đoàn quyết định.

 

CHƯƠNG V

Tài Chánh

 Điều 14: Tài sản của Trung Ương sẽ do sự đóng góp tự nguyện và tùy hảo tâm của toàn  thể Thành Viên (hiện kim,hiện vật) hoặc do cá nhân hay đoàn thể ban tặng .tài sản của Đoàn hay Liên Đoàn cũng thế .Trong trường hợp Đoàn hay Liên Đoàn  giải tán tài sản sẽ thuộc về Giáo Xứ Cộng Đoàn .  Riêng tài sản Trung Ương,sẽ  do Hội Đông Linh Hướng quyết định.

 

CHƯƠNG VI

Tu Chính Nội Quy

Điều 15: Việc tu chính Nội Quy cần phải được Đại Hội biểu quyết, và việc biểu quyết chỉ có hiệu lực khi Đại Hội hội đủ 33% đại biểu chính thức và phải đạt được đa số phiếu biểu quyết của thành phần đại biểu.

Nguồn tin: http://www.thoidiemmaria.net

 

 

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn