12:28 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Trang nhất » Thông Tin » Hình Ảnh Sinh Hoạt Giáo Xứ

Bí Tích Thêm Sức

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức

Youtube:  Ca Nhập Lễ và Phần các em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức

Hình ảnh:  Đức Giám Mục ban Bi Tích Thêm sức cho các em.

Hình ảnh về Thánh Lễ Thêm Sức ngày 19 tháng 6 năm 2011

 

Các Bà Mẹ Dâng Hoa

Các Bà Mẹ Dâng Hoa

 

 

 

 

 

  Trang trước  1, 2, 3, 4 

Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am