16:40 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Thông Tin » Ơn Gọi

Tìm Hiểu Ơn Gọi Đaminh - Come, See and Stay with Us

Thứ sáu - 27/05/2011 15:09 | Đã xem: 2598
Tìm Hiểu Ơn Gọi

Rev. J.B. Đoàn Bình Minh, OP.

Đặc trách Ơn Gọi

 

Vocation Affiliation Co-ordinator

12314 old Foltin Rd., Houston, TX 77086

Phone: (281)736- 7662

E-mail: doanminhop@yahoo.com

 Download brochure

 

 

 

 

English Version

 

Tìm Hiểu Ơn Gọi Đaminh

Phụ Tỉnh Miền Thánh Vincent Liêm

Ngày 1-3 tháng 7, 2011

Tu xá Thánh ĐaMinh

12314 Old Foltin Rd

Houston, TX 77086​

 

Dòng Đaminh

 

 • Còn được gọi là ANH EM DÒNG GIẢNG THUYẾT (Ordo Fratrum Praedicatorum)
   
 • Thánh Đaminh sáng lập vào tháng 4 năm 1215 và ngày 22/12/1216 được ĐGH Hônôriô ban sắc lệnh chính thức công nhận. Ngày 15/8/1217, Thánh Đaminh sai các anh em tiên khởi đi giảng dạy ở những thành phố lớn của Châu Âu.
   
 • Đoàn sủng của dòng là nhiệt tâm rao giảng Lời Chúa nhằm cứu rỗi các linh hồn.
   
 • Bằng đời sống cộng đoàn chuyên chăm cầu nguyện, học hỏi và trao ban cho tha nhân điều mình lãnh nhận từ Thiên Chúa qua sự siêng năng chiêm niệm.
   
 • Khấn giữ 3 lời khuyên phúc âm: nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời.
   
 • Kính mến Đức Maria cách riêng, nhất là Kinh Mân Côi.

 

 

 

Phụ Tỉnh Vincent Liêm:

 

 • Được hình thành 1978 tại Calgary, Alberta, Canada.
   
 • Do Anh Em Đaminh Việt Nam, vì biến cố 1975, đang sống và phục vụ ở các nước ngoài.
   
 • Với thao thức phục vụ Dòng trong việc rao giảng Tin Mừng qua nét đặc thù của văn hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ.
   
 • Sứ vụ đặt ra cho Anh Em Đaminh Việt Nam là không ngừng rao giảng đưa mọi người về với giáo huấn chân chính của Giáo Hội Chúa, nhất là các bạn trẻ đang sống giữa những cạm bẫy của chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ, và buông thả.
   
 • Gìn giữ Đức Tin bất khuất của các Thánh Tiền Nhân Việt Nam Tử Đạo trong những hoạt động phục vụ Tin Mừng Chúa do Phụ Tỉnh đảm trách.
 

Không phải Anh Em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn Anh Em (Ga 15,16).

 

 • Nếu bạn là thanh niên Công Giáo tuổi từ 17 trở lên, đang học đại học hoặc học hết đại học.
   
 •  Đang còn độc thân và không có vướng mắc hay ngăn trở gì.
   
 • Có ước muốn mở rộng tâm hồn đáp trả tiếng CHÚA GỌI làm tông đồ phục vụ Nước Chúa trong tinh thần và đoàn sủng của dòng Đaminh nơi Phụ Tỉnh Việt Nam hải ngoại, Phụ Tình Vincent Liêm.
   
 • Mời bạn đến và ở lại với Cộng đoàn Anh Em Đaminh Việt Nam trong tuần tìm hiểu ơn gọi. Bạn sẽ trở nên những anh em của một cộng đoàn đầy tràn tự do và niềm vui được Lời Chúa dưỡng nuôi.

 


---------------------------------------------------------------------------

Xin ghi danh tham dự ngày tìm hiểu ơn gọi

 

Tên:          _____________________________________

 

Điạchỉ:     _____________________________________

                 

                  _____________________________________

 

Số Phone     ___________________________________

 

E-mail:          ___________________________________

 

Tên Cha:      ___________________________________

 

Tên Mẹ:        ___________________________________

 

Sinh năm:    ___________________________________

 

Đang làm gì?   _________________________________

 

Xin gởi phiếu ghi danh này theo điạ chỉ liên lạc để nhà dòng tiện việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cho các bạn trong những ngày này. Nếu bạn có thắc mắc gì xin liên lạc trực tiếp với Cha J.B. Đoàn Bình Minh, OP., qua điện thoại, bưu điện hay E-mail.                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

Vietnamese Vesion

Come, See and Stay with us

The Vietnamese Dominicans of

Regional Vicariate of St. Vincent Liem

July 1-3, 2011

12314 Old Foltin Rd

Houston, TX 77086​

 

Dominican Order

 

 • Also called The Friars of Order Preachers.
   
 • Founded by St. Dominic of Guzman (1172 – 08/04/1221)
   
 • Established in 1215, and was formally approved by Pope Honorius III on December 22, 1216. On August 15, 1217, St. Dominic dispersed the brethren throughout Europe.
   
 • Devout to spread the truth of the Gospel by their preaching and teaching for the salvation of souls.
   
 • A community of the brethren with the vows of poverty, chastity and obedience.
   
 • Devote to Blessed Virgin Mary, specially to the prayer of The Rosary.

 

 

 

St. Vincent Liem Vietnamese Vicariate

 

 • Founded in 1978 in Calgary, Canada.
   
 • By Vietnamese Dominican Brethren who had been dispersed for study and teaching outside Vietnam before 1975 with those who left the country after the event of 1975.
   
 • With a sincere and true love for the service of the Order in spreading the truth of the Gospel for the salvation of souls within the unique of Vietnamese culture and identity.
   
 • Our mission is restlessly and faithfully to preach to the Vietnamese people, specially, to the young the doctrines of the Catholic Faith.
   
 • Treasure and pass on from generation to generation the Testimonies of Faith of our Fathers who had shed their blood.
 

It’s not you who choose Me, but It is Me who choose you (Jn 15,16).

 • If you are seventeen years old and over, and studying in College or finishing college
   
 • If you are still single and have been faithful to the teaching of the Church
   
 • If you have a zeal to respond to God’s call to become a Dominican in the Vietnamese Vicariate in the service of God’s Kingdom
   
 • Please come, see, and stay with us and become one of us in the community life of prayer, study nourished by the Word of God and with joy let’s us together to spread the truth of the Gospel in our preaching and teaching for the salvation of souls.

 


---------------------------------------------------------------------------

Xin ghi danh tham dự ngày tìm hiểu ơn gọi

 

Name:        _____________________________________

 

Address:   _____________________________________

                 

                    _____________________________________

 

Phone:       _____________________________________

 

E-mail:       _____________________________________

 

Father's Name:   ________________________________

 

Mother's Name:  ________________________________

 

Date of Birth:     _________________________________

 

Occupation       _________________________________

 

And send this to Rev. J.B. Minh Binh Doan ,OP., by phone, mail or E-mail that will help us to well organize and prepare for you to come and stay with us and to feel at home.

                                                          

   

 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn