16:50 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Các Mẫu Chầu Thánh Thể Đêm Thứ Năm Tuần Thánh 2017

Thứ năm - 06/04/2017 19:11 | Đã xem: 419
Các Mẫu Chầu Thánh Thể Đêm Thứ Năm Tuần Thánh 2017
Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. 38 Bấy giờ Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” 39 Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” 40 Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô : “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? 41 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” 42 Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói : “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” (Mt 26:37-42)
CÁC MẪU CHẦU THÁNH THỂ 
ĐÊM THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2017
MỤC LỤC
   
Mẫu 1: Cao quý thay, bữa tiệc của Chúa
Mẫu 2: Thánh Thể là nguồn mạch lòng thương xót
Mẫu 3: Thánh Thể là Nhiệm Thể Hội thánh
Mẫu 4: Thánh Thể là Thần dược chữa lành
Mẫu 5: Thánh Thể là Trung tâm mọi Nhân đức

Mẫu 1:      CAO QUÝ THAY, BỮA TIỆC CỦA CHÚA!
 
I. KHAI MẠC
 
Hát: Ta là Bánh Hằng Sống, câu 1 (CĐCH 242).
 
II. Thánh vịnh 110
 
ÐC: Lạy Chúa Kitô là Bánh hằng sống, xin ban cho chúng con sự sống muôn đời.
 
Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,
trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.
 
 Lạy Chúa Kitô là Bánh hằng sống, xin ban cho chúng con sự sống muôn đời.
 
Việc Chúa làm quả thật lớn lao,
người mộ mến ra công tìm hiểu, *
Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
đức công chính của Người tồn tại thiên thu.
 
Lạy Chúa Kitô là Bánh hằng sống, xin ban cho chúng con sự sống muôn đời.
 
Chúa đã truyền tưởng niệm
những kỳ công của Người. *
Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu.
 
Lạy Chúa Kitô là Bánh hằng sống, xin ban cho chúng con sự sống muôn đời.
 
Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.
 
Lạy Chúa Kitô là Bánh hằng sống, xin ban cho chúng con sự sống muôn đời.
 
Sức mạnh việc Người làm,
Người cho dân thấy rõ,
khi tặng ban cho họ
gia sản của chư dân.
 
Lạy Chúa Kitô là Bánh hằng sống, xin ban cho chúng con sự sống muôn đời.
 
Những công trình tay Chúa thực hiện
quả là chân thật và công minh. *
Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,
bền vững đến muôn đời muôn thuở,
căn cứ vào sự thật lẽ ngay.
 
Lạy Chúa Kitô là Bánh hằng sống, xin ban cho chúng con sự sống muôn đời.
 
Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
thiết lập giao ước đến muôn đời. *
Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.
 
Lạy Chúa Kitô là Bánh hằng sống, xin ban cho chúng con sự sống muôn đời.
 
Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *
Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.
 
Lạy Chúa Kitô là Bánh hằng sống, xin ban cho chúng con sự sống muôn đời.


Hát: Ta là Bánh Hằng Sống, câu 2 (CĐCH 242).

III. LỜI CHÚA                                                    (Lc 22,14-20)
 
Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa."
 
Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến."
 
Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói:  "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em.  Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.


Hát: Lạy Cha Nếu Có Thể, câu 1 (CĐCH 104) 
 
IV. SUY NIỆM: Cao quý và lạ lùng thay, bữa tiệc của Chúa!
 
Trích tác phẩm của thánh Tôma Aquinô, linh mục.
 
Con Một Thiên Chúa, khi muốn cho chúng ta tham dự vào thần tính của Người, đã nhận lấy bản tính của chúng ta để một khi làm người, Người làm cho con người trở thành Thiên Chúa.

Ngoài ra, Người nhận lấy sự gì nơi chúng ta, thì Người ban lại tất cả để cứu độ chúng ta. Quả vậy, trên bàn thờ thập giá, Người đã dâng mình làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha để hòa giải chúng ta và Người đã đổ máu mình ra làm giá chuộc và giếng rửa, để một khi được giải thoát khỏi cảnh nô lệ khốn nạn, chúng ta sẽ được tẩy sạch mọi tội lỗi.

Để chúng ta ghi nhớ hồng ân cao cả dường ấy, Người đã để lại mình Người làm của ăn và máu Người làm của uống cho các tín hữu rước lấy, dưới hình bánh và hình rượu.
Cao quý và lạ lùng thay bữa tiệc của Chúa, bữa tiệc mang lại ơn cứu độ và đầy dịu ngọt! Quả thật, còn gì quý giá hơn bữa tiệc ấy? Ở đó không phải là thịt bê thịt dê như trong luật cũ nữa, mà là chính Đức Kitô, Thiên Chúa thật, được dọn ra cho chúng ta rước lấy. Còn gì kỳ diệu hơn bí tích này?

Cũng không có bí tích nào đem lại lợi ích dồi dào hơn, vì nhờ bí tích này, tội lỗi được tẩy sạch, nhân đức được gia tăng, và tâm hồn được chan chứa mọi ân huệ thiêng liêng.
Bí tích này được tiến dâng trong Hội Thánh để cầu cho kẻ sống và kẻ chết, hầu sinh ích cho mọi người, vì đã được lập ra cho mọi người được ơn cứu độ.

Cuối cùng, không ai đủ sức diễn tả sự ngọt ngào của bí tích ấy, dù đã cảm nếm được sự dịu dàng thiêng liêng ngay tại nguồn mạch. Tình yêu bao la tuyệt vời mà Đức Kitô đã tỏ ra trong cuộc thương khó của Người lại được kính nhớ trong bí tích này.

Vậy, để ghi khắc sâu hơn tình yêu bao la ấy vào lòng các tín hữu, thì trong bữa ăn cuối cùng, sau khi mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ, lúc sắp qua khỏi thế gian này mà về cùng Chúa Cha, Đức Kitô đã lập bí tích này để làm kỷ vật muôn đời ghi nhớ cuộc thương khó của Người, để hoàn tất những hình ảnh xưa tiên báo; đó là phép lạ lớn nhất trong các phép lạ Người làm; đồng thời, Người đã lưu lại niềm an ủi đặc biệt cho những kẻ buồn phiền vì Người vắng bóng.
 

V. CẦU NGUYỆN

Chủ sự: Trong bữa tối cuối cùng trước khi bị trao nộp, Ðức Kitô đã truyền cho Hội Thánh mãi mãi cử hành nghi lễ tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Vậy chúng ta hãy thờ lạy Người và tha thiết nguyện xin:

Tất cả đáp: Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Xướng viên: Xin cho chúng con biết hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ hình của Chúa,  hầu được cùng Chúa sống lại hiển vinh.

Xướng viên: Xin cho chúng con được Thánh Mẫu Maria là Ðấng an ủi kẻ ưu phiền, luôn phù trì che chở,  để lúc buồn sầu , chúng con được Người nâng đỡ, như chính Chúa hằng nâng đỡ chúng con.

Xướng viên: Xin cho các tín hữu được chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu, khi họ gặp thử thách gian truân,  để cuộc đời họ biểu dương ơn cứu độ của Chúa.

Xướng viên: Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá,  xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và phục tùng.

Xướng viên: Xin cho những người đã chết được sống lại vinh quang như Chúa,  và cho chúng con được hưởng vinh phúc ấy nữa.

Kinh Lạy Cha
 

Hát: Này Con Là Đá  
 
Hát: Đây Nhiệm Tích (CĐCH 253). 
 
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
 
 
VI. BẾ MẠC
 
          Hát: Xin Vâng (CĐCH 469). 
 
Mẫu 2:   THÁNH THỂ LÀ NGUỒN MẠCH  LÒNG THƯƠNG XÓT
 
I. KHAI MẠC
 
Hát : Niềm Tâm Sự (CĐCH 247) 
 
II. Thánh Vịnh 147
 
ÐC: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con.
 
 Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
này Xion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con.
 
Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *
Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con.
 
Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con.
 
Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con.
 
Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ítraen. *
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con.


Hát: Chúa Là Chân Thiện Mỹ (CĐCH 330).

III. LỜI CHÚA                                   (Lc 22,31-34; 60b-62)
 
Rồi Chúa nói: "Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh." Ông Phê-rô thưa với Người: "Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng." Đức Giê-su lại nói: "Này anh Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy." Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: "Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê." Nhưng ông Phê-rô trả lời: "Này anh, tôi không biết anh nói gì! " Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.


Hát: Chúa Là Con Đường (CĐCH 328)
 
IV. SUY NIỆM: Nhờ đức tin, chúng ta có Đức Kitô ngự trong lòng
 
Trích thư của thánh Gaêtanô, linh mục.
 
Cha là kẻ tội lỗi và biết mình hèn mọn nên chạy đến các tôi tớ tốt lành của Chúa, xin các đấng cầu cùng Đức Kitô và Mẹ Người cho con. Nhưng con đừng quên rằng tất cả các thánh hợp lại cũng không làm cho con nên đẹp lòng Đức Kitô bằng chính con : đó là việc của con. Và nếu con muốn được Đức Kitô thương yêu trợ giúp, thì con hãy yêu mến Người, luôn cố gắng làm đẹp lòng Người. Cũng đừng nghi ngờ điều này : cho dù tất cả các thánh, các thụ tạo có bỏ con, Đức Kitô lúc nào cũng ở bên con khi con cần đến Người.
 
Con hãy nắm vững rằng : chúng ta là lữ khách và đang bước đi trên cõi đời này ; quê hương chúng ta ở trên trời. Ai tự phụ sẽ trật đường và lao vào chỗ chết. Nơi trần thế, chúng ta phải tìm cho được sự sống đời đời. Tự sức mình, chúng ta không đáng được sự sống ấy, vì đã đánh mất nó khi phạm tội. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã lấy lại cho chúng ta, nên chúng ta phải tạ ơn, yêu mến, vâng phục Người và bao lâu có thể, chúng ta luôn ở với Người.
 
Chính Người đã ban mình làm của nuôi chúng ta. Vô phúc cho những ai không biết đến ơn cao quý đó. Đức Kitô là con Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta được phúc có Người làm của mình, vậy mà chúng ta không muốn ! Khốn cho ai không lo đón rước Người. Con ơi, điều tốt lành nào cha mong ước cho mình, thì cha cũng cầu khẩn cho con.
 
Nhưng để đạt được điều ấy thì không có cách nào khác hơn là năng cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ cùng với Con vinh hiển của Mẹ đến viếng thăm con. Hơn nữa, con hãy mạnh dạn xin Mẹ trao Con của Mẹ cho con. Đức Kitô thực là của nuôi linh hồn con trong bí tích Thánh Thể, nơi bàn thờ. Mẹ sẽ sẵn lòng trao Người cho con, còn chính Người thì lại còn sẵn lòng hơn nữa. Người sẽ đến thêm sức mạnh cho con, để con có thể bước đi an toàn giữa cánh rừng tăm tối này, nơi đầy dẫy địch thù rình rập. Chúng phải đứng xa khi thấy chúng ta được bảo vệ chở che như thế.
 
Này con, đừng có đón rước Đức Giêsu Kitô nhằm mục đích lợi dụng Người theo ý con. Ngược lại, cha muốn con phó thác trọn vẹn cho Người và xin Người đón nhận con, để chính Người là Thiên Chúa cứu độ con, thì muốn thế nào, Người sẽ làm như thế cho con và nơi con. Đó là điều cha mong muốn, xin con thi hành. Và con phải thi hành như vậy. Được phép đòi con đến đâu, cha đòi con đến đó.
 
V. CẦU NGUYỆN
 

Chủ sự: Trong bữa tối cuối cùng trước khi bị trao nộp, Ðức Kitô đã truyền cho Hội Thánh mãi mãi cử hành nghi lễ tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Vậy chúng ta hãy thờ lạy Người và tha thiết nguyện xin:

Tất cả đáp: Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Xướng viên: Xin cho chúng con biết hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ hình của Chúa,  hầu được cùng Chúa sống lại hiển vinh.

Xướng viên: Xin cho chúng con được Thánh Mẫu Maria là Ðấng an ủi kẻ ưu phiền, luôn phù trì che chở,  để lúc buồn sầu , chúng con được Người nâng đỡ, như chính Chúa hằng nâng đỡ chúng con.

Xướng viên: Xin cho các tín hữu được chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu, khi họ gặp thử thách gian truân,  để cuộc đời họ biểu dương ơn cứu độ của Chúa.

Xướng viên: Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá,  xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và phục tùng.

Xướng viên: Xin cho những người đã chết được sống lại vinh quang như Chúa,  và cho chúng con được hưởng vinh phúc ấy nữa.

Kinh Lạy Cha

 
Hát: Này Con Là Đá.  
 
Hát: Đây nhiệm tích  (CĐCH 253). 
 
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
 
VI. BẾ MẠC
 
Hát: Thắp Sáng Trong Con (CĐCH 270).
Mẫu 3:    THÁNH THỂ LÀ NHIỆM THỂ HỘI THÁNH
 
I. KHAI MẠC

Hát: Phút linh thiêng (CĐCH 254). 
 
II. Thánh vịnh 22: Mục tử nhân hậu
 
ÐC: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
 
Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì. *
Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
 
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi. *
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
 
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u,
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. *
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
 
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù. *
Ðầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
 
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, *
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng những năm dài triền miên.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

Hát: Ta là bánh hằng sống, câu 1 (CĐCH 242). 

III. LỜI CHÚA                                                                                         (1 Cr 11,23-26)
 
Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. "Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.


Hát: Ta là bánh hằng sống, câu 2 (CĐCH 242).  
 
IV. SUY NIỆM: Mục tử và thầy dạy để xây dựng thân thể Đức Kitô
 
Trích bài chú giải của thánh Anbetô Cả, giám mục, về Tin Mừng theo thánh Luca.
 
"Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Ở đây có hai điều đáng chú ý. Một là việc truyền sử dụng bí tích này, Chúa Giêsu tỏ rõ điều ấy khi Người nói : Anh em hãy làm việc này. Hai là việc này phải là một cuộc tưởng nhớ Chúa đi chịu chết vì chúng ta.
 
Chúa truyền : Anh em hãy làm việc này. Không có lệnh truyền nào hữu ích hơn, ngọt ngào hơn, có sức cứu độ hơn, đáng yêu hơn, và giống với cuộc sống đời đời hơn. Sau đây, xin trình bày từng điểm một.
 
Quả vậy, bí tích Thánh Thể có hiệu năng tha tội, và rất hữu ích để giúp người ta lãnh nhận dồi dào ân sủng trong cuộc sống. Đấng là nguồn mạch ân sủng dạy cho chúng ta biết cái gì hữu ích để đón nhận ơn thánh hoá của Người. Ơn thánh hoá của Người ở trong cuộc hiến tế của Người, nghĩa là, khi Người tự hiến dâng trong bí tích thì Người vừa hiến dâng mình cho Chúa Cha vì chúng ta, vừa ban chính mình cho chúng ta hưởng dùng. Con xin thánh hiến chính mình con vì họ. Đức Kitô, Đấng đã nhờ Thánh Thần mà dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa làm của lễ tinh tuyền, sẽ thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.
 
Chúng ta cũng không thể làm việc gì ngọt ngào hơn. Có việc nào ngọt ngào hơn bí tích Thánh thể, vì trong đó Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta tất cả sự ngọt ngào của Người ? Chúa đã lấy lương thực thiên thần mà dưỡng nuôi dân Chúa, dọn sẵn cho họ bánh bởi trời, bánh họ không nhọc nhằn tìm kiếm, bánh có muôn hương vị, thoả mãn mọi sở thích. Quả thế, lương thực Chúa ban vừa biểu lộ tình thương mến ngọt ngào Người dành cho con cái, vừa có thể đáp ứng những khao khát của người sử dụng, vì nó biến đổi theo ước muốn của từng người.
 
Không thể truyền dạy điều gì có sức cứu độ hơn, vì bí tích này là trái cây của Cây Sự Sống, mà ai lấy lòng tin chân thành sốt sắng đón nhận, thì sẽ không phải nếm cái chết đời đời. Đây chính là Cây Sự Sống đối với người nào nắm được, giữ được nó quả là hạnh phúc. Và đúng như lời Chúa Kitô nói : Ai ăn tôi, sẽ nhờ tôi mà được sống.
 
Cũng không có thể truyền được điều gì đáng yêu hơn, vì bí tích này vừa làm nảy sinh tình yêu, vừa làm nảy sinh sự hiệp nhất. Quả vậy, dấu tích của tình yêu lớn nhất là ban chính mình làm của ăn. Phải chăng những người trong lều tôi đã chẳng nói: ai sẽ lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn no ? Như thế khác nào nói rằng : Tôi yêu mến họ và họ yêu mến tôi, đến nỗi tôi muốn được ở trong ruột gan của họ, và muốn họ ăn tôi để sáp nhập thành chi thể của tôi. Không thể có một sự kết hợp mật thiết hơn và tự nhiên hơn giữa họ với tôi và giữa tôi với họ.
 
Cũng không có thể truyền việc gì giống với cuộc sống đời đời hơn, vì cuộc sống đời đời cốt ở chỗ Thiên Chúa thông ban chính mình với tất cả sự ngọt ngào cho những người đang huởng phúc đời đời.
 
V. CẦU NGUYỆN
 

Chủ sự: Trong bữa tối cuối cùng trước khi bị trao nộp, Ðức Kitô đã truyền cho Hội Thánh mãi mãi cử hành nghi lễ tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Vậy chúng ta hãy thờ lạy Người và tha thiết nguyện xin:

Tất cả đáp: Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Xướng viên: Xin cho chúng con biết hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ hình của Chúa,  hầu được cùng Chúa sống lại hiển vinh.

Xướng viên: Xin cho chúng con được Thánh Mẫu Maria là Ðấng an ủi kẻ ưu phiền, luôn phù trì che chở,  để lúc buồn sầu , chúng con được Người nâng đỡ, như chính Chúa hằng nâng đỡ chúng con.

Xướng viên: Xin cho các tín hữu được chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu, khi họ gặp thử thách gian truân,  để cuộc đời họ biểu dương ơn cứu độ của Chúa.

Xướng viên: Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá,  xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và phục tùng.

Xướng viên: Xin cho những người đã chết được sống lại vinh quang như Chúa,  và cho chúng con được hưởng vinh phúc ấy nữa.


Kinh Lạy Cha

 
Hát: Này Con Là Đá  
 
Hát: Đây nhiệm tích  (CĐCH 253). 
 
 Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

VI. BẾ MẠC
 
          Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương (CĐCH 334). 
Mẫu 4:    THÁNH THỂ LÀ THẦN DƯỢC CHỮA LÀNH
 
I. KHAI MẠC
 
Hát: Luật yêu thương (CĐCH 137)      

II. THÁNH VỊNH 41: Quy hướng về Chúa và đền thánh
 
ÐC:  Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Linh hồn con khao khát Chúa Trời
là Chúa Trời hằng sống. *
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan?
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu?"
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa, *
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Ðấng Cứu Ðộ,
là Thiên Chúa của tôi.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn, *
nên chi từ giải đất Giođan,
cũng như rặng Khemon cao ngất
và núi nhỏ Mixa, con tưởng nhớ đến Ngài.
 
Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. *
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, *
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con:
"Chúa quên con sao đành? *
Sao con phải lang thang tiều tụy,
bị quân thù áp bức mãi không thôi?"
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Xương cốt con gãy rời từng khúc,
bởi đối phương lăng nhục thân này, *
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu?"
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.
 
Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Ðấng Cứu Ðộ,
là Thiên Chúa của tôi.
 
 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin chữa lành chúng con.

Hát: Chúa là Mục Tử, câu 1 (CĐCH 333). 

III. LỜI CHÚA                                               (Mt 26,26-29)
 
Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. "Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy."
 

Hát: Chúa là Mục Tử, câu 2 (CĐCH 333). 
 
IV. SUY NIỆM: Sau khi xin lương thực, chúng ta xin ơn tha tội

Trích khảo luận của thánh Síprianô, giám mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và thưa lên : Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Có thể hiểu câu này vừa theo nghĩa thiêng liêng, vừa theo nghĩa đen, vì do ý định của Thiên Chúa, thì cả hai nghĩa đều hữu ích cho ơn cứu độ của chúng ta. Bởi chưng, bánh ban sự sống, chính là Đức Kitô, và bánh ấy không phải ai cũng được mà chỉ có chúng ta thôi. Và vì Người là Cha của những ai nhận biết và tin kính Người, nên chúng ta đọc kinh Lạy Cha chúng con thế nào, thì chúng ta cũng nói “lương thực của chúng con” như thế, vì Đức Kitô chính là bánh của những ai thuộc thân thể Người như chúng ta. 
 
Vậy hằng ngày chúng ta xin Chúa Cha ban bánh này cho chúng ta để, đang lúc chúng ta ở trong Đức Kitô và hằng ngày lãnh nhận Thánh Thể Người làm của ăn đem lại ơn cứu độ, chúng ta không bị tách rời ra khỏi thân thể của Đức Kitô vì mắc phải một tội nặng nào đó khiến chúng ta bị loại, không được hiệp thông với anh em và không được ăn bánh bởi trời như Người đã giảng dạy : Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đầy, để cho thế gian được sống
 
Chúa nói : Ai ăn bánh Người ban, thì sẽ sống đời đời. Vậy rõ ràng là những ai kết hiệp với thân thể Người và rước lễ trong tinh thần hiệp thông ấy thì sẽ được sống. Cho nên, phải sợ hãi mà cầu nguyện, kẻo có ai xa lìa thân thể Đức Kitô mà mất ơn cứu độ, bởi chính Người đã răn dạy chúng ta : Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Chính vì thế, hằng ngày chúng ta xin Chúa Cha ban bánh là Đức Kitô cho chúng ta, để chúng ta được ở lại và sống trong Đức Kitô, không bao giờ phải lìa xa ơn thánh hoá và thân thể Người. 
 
Sau đó, chúng ta xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta. Chúng ta đọc : Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin ban lương thực rồi, chúng ta cũng xin ơn tha tội nữa. 
Nghe lời Chúa khuyên dạy mà nhớ mình là kẻ tội lỗi, điều đó cần thiết biết bao, hợp lẽ khôn ngoan và ích lợi dường nào ! Chúng ta được Chúa thúc giục xin ơn tha thứ để, đang khi Chúa Cha tỏ lòng khoan dung, lòng trí chúng ta nhớ lại tình trạng lương tâm của mình. Chúa muốn đừng ai trong chúng ta tự mãn như chẳng có tội lỗi gì, rồi tự cao tự đại mà hư hỏng thêm, nên đã dạy cho chúng ta biết là ngày nào chúng ta cũng phạm tội, và truyền cho chúng ta ngày nào cũng phải xin ơn tha thứ. 
 
Thánh Gioan cũng khuyên dạy chúng ta trong thư của người : Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và và công chính sẽ tha tội cho chúng ta. Trong thư, người đề cập cả hai điều : một là chúng ta phải xin ơn tha tội, hai là chúng ta sẽ được hưởng lòng khoan dung của Chúa Cha trong khi chúng ta xin. Vì vậy, Người nói : Chúa là Đấng trung thành sẽ giữ lời đã hứa mà tha tội lỗi chúng ta. Người dạy chúng ta xin tha thứ tội nợ, thì cũng chính Người đã hứa rằng : Chúa Cha sẽ xót thương và ban ơn tha thứ.

V. CẦU NGUYỆN
 

Chủ sự: Trong bữa tối cuối cùng trước khi bị trao nộp, Ðức Kitô đã truyền cho Hội Thánh mãi mãi cử hành nghi lễ tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Vậy chúng ta hãy thờ lạy Người và tha thiết nguyện xin:

Tất cả đáp: Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Xướng viên: Xin cho chúng con biết hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ hình của Chúa,  hầu được cùng Chúa sống lại hiển vinh.

Xướng viên: Xin cho chúng con được Thánh Mẫu Maria là Ðấng an ủi kẻ ưu phiền, luôn phù trì che chở,  để lúc buồn sầu , chúng con được Người nâng đỡ, như chính Chúa hằng nâng đỡ chúng con.

Xướng viên: Xin cho các tín hữu được chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu, khi họ gặp thử thách gian truân,  để cuộc đời họ biểu dương ơn cứu độ của Chúa.

Xướng viên: Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá,  xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và phục tùng.

Xướng viên: Xin cho những người đã chết được sống lại vinh quang như Chúa,  và cho chúng con được hưởng vinh phúc ấy nữa.

Kinh Lạy Cha

 
Hát: Này Con Là Đá  
 
Hát: Đây nhiệm tích  (CĐCH 253). 
 
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
 
VI. BẾ MẠC
 
Hát: Cung Chúc Trinh Vương (CĐCH 430).
Mẫu 5: THÁNH THỂ LÀ TRUNG TÂM CỦA MỌI NHÂN ĐỨC
 
I. KHAI MẠC
 
Hát: Ôi Thần Linh Chúa (CĐCH 245). 
 
II. THÁNH VỊNH 80: Long trọng nhắc lại lời giao ước
 
ÐC:  Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
Reo lên mừng Thiên Chúa,
Ðấng trợ lực chúng ta! *
Hò vang dậy đi nào
kính Chúa nhà Giacóp!
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
Ðàn hát lên nào, hòa nhịp trống cơm,
bổng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt. *
Rúc lên đi, hãy rúc tù và,
mồng một ngày rằm cho ta mừng lễ.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
Ðó là luật Ítraen phải cứ,
Thiên Chúa nhà Giacóp đã phán truyền. *
Chỉ thị này, nhà Giuse đã nhận,
khi bỏ miền Aicập ra đi.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
Một giọng nói tôi nghe khác lạ,
rằng: "Gánh nặng vai dân, Ta đã cất cho, *
tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
"Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên,
Ta liền giải thoát. *
Giữa mây mù sấm chớp, Ta đã đáp lời,
bên mạch nước Mêriba, Ta thử lòng ngươi.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
"Dân Ta hỡi, nghe Ta cảnh cáo,
Ítraen này, phải chi ngươi chịu nghe Ta, *
thì đừng đem thần lạ về nhà,
thần ngoại bang, chớ hề cúng bái.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
"Chính Ta là Thượng Ðế Chúa ngươi,
đã đưa ngươi lên tự miền Aicập, *
há miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ.
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
"Nhưng dân Ta đã chẳng nghe lời,
Ítraen nào đâu có chịu. *
Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá,
muốn đi đâu thì cứ việc đi!
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
Ôi dân Ta mà đã nghe lời,
Ítraen chịu theo đường Ta chỉ, *
thì hết những địch thù của chúng
những kẻ hà hiếp chúng xưa nay,
Ta tức khắc trở tay quật ngã;
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
kẻ thù Chúa sẽ cầu thân nịnh bợ,
ấy là số phận chúng muôn đời; *
còn dân Ta, Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo,
mật ong rừng, Ta cho hưởng thỏa thuê."
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thanh luyện chúng con.
 
Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống, câu 1, (CĐCH 242).  

III. LỜI CHÚA                                                                                                  (Ga 6,51-58)
 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng, "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
 
Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."


Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống, câu 2, (CĐCH 242). 
 
IV. SUY NIỆM:  Không có gương nhân đức nào mà không có nơi thập giá


Trích bài chia sẻ của thánh Tôma Aquinô, linh mục.
 
Có cần thiết Con Thiên Chúa phải chịu đau khổ vì chúng ta không ? Thưa cần lắm và có thể tóm lại trong hai lý do : một là để làm thuốc chữa trị tội lỗi, hai là để làm gương cho chúng ta noi theo. 

Xét về phương diện để chữa trị mọi sự dữ mà chúng ta mắc phải vì tội lỗi, chúng ta gặp thấy linh dược nhờ cuộc thương khó của Đức Kitô. 
 
Nhưng xét về gương sáng thì ích lợi cũng không nhỏ vì cuộc thương khó của Đức Kitô đủ để soi sáng trọn vẹn cuộc đời chúng ta.

Quả vậy, bất cứ ai muốn sống đời hoàn hảo, người ấy không cần làm gì khác ngoài việc khinh chê những gì Đức Kitô đã khinh chê trên thập giá và ao ước những gì Người đã ước ao. Bởi lẽ không có gương nhân đức nào mà không có nơi thập giá. 
 
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương bác ái, thì đây : Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu của mình. Đó là điều Đức Kitô đã thực hiện trên thập giá. Vậy nếu Người đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, thì khi vì Người mà chúng ta phải chịu bất cứ đau khổ nào, sẽ chẳng có chi là quá nặng. 
 
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương nhẫn nhục, thì nơi thập giá có cả một tấm gương sáng ngời. Thật vậy, sự nhẫn nhục sẽ lớn lao vì hai lý do : hoặc khi người ta chịu những đau khổ lớn lao, hoặc khi người ta chịu những đau khổ có thể tránh được mà lại không tránh. Quả thế, Đức Kitô đã mang lấy những đau khổ lớn lao trên thập giá và nhẫn nhục chịu đựng: Người chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, như con chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín trước mặt kẻ xén lông, Người chẳng hề mở miệng. Như thế, sự nhẫn nhục của Đức Kitô trên thập giá thật là lớn lao : Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt nhìn về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục
 
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương khiêm nhường, thì xin bạn nhìn lên Đấng chịu đóng đinh : Đấng vốn là Thiên Chúa mà đã muốn bị xét xử dưới thời Phongxiô Philatô và chịu chết. 
 
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương tuân phục, bạn chỉ việc bước theo Đấng đã vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết : Cũng như vì một người duy nhất, tức là ông Ađam, đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người sẽ trở thành người công chính. 
 
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương khinh chê của cải trần gian, bạn chỉ việc bước theo Đấng là Vua các vua và là Chúa các chúa, nơi Người có cất giấu một kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết, thế mà trên thập giá Người đã chịu trần truồng, bị chế giễu, bị khạc nhổ, bị đánh đòn, bị đội vòng gai và phải uống giấm chua mật đắng. 
 
Vậy bạn đừng bám víu vào y phục và của cải, vì áo xống tôi, chúng đem chia chác ; đừng bám víu vào danh dự, vì Người đã chịu lăng nhục và bị đánh đòn ; đừng say mê chức tước, vì họ đã kết một vòng gai làm vương miện đội lên đầu Người ; và đừng ham mê thú vui nữa, vì tôi khát nước, lại cho uống giấm chua.
 
V. CẦU NGUYỆN
 

Chủ sự: Trong bữa tối cuối cùng trước khi bị trao nộp, Ðức Kitô đã truyền cho Hội Thánh mãi mãi cử hành nghi lễ tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Vậy chúng ta hãy thờ lạy Người và tha thiết nguyện xin:

Tất cả đáp: Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Xướng viên: Xin cho chúng con biết hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ hình của Chúa,  hầu được cùng Chúa sống lại hiển vinh.

Xướng viên: Xin cho chúng con được Thánh Mẫu Maria là Ðấng an ủi kẻ ưu phiền, luôn phù trì che chở,  để lúc buồn sầu , chúng con được Người nâng đỡ, như chính Chúa hằng nâng đỡ chúng con.

Xướng viên: Xin cho các tín hữu được chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu, khi họ gặp thử thách gian truân,  để cuộc đời họ biểu dương ơn cứu độ của Chúa.

Xướng viên: Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá,  xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và phục tùng.

Xướng viên: Xin cho những người đã chết được sống lại vinh quang như Chúa,  và cho chúng con được hưởng vinh phúc ấy nữa.


Kinh Lạy Cha

 
Hát: Này Con Là Đá  
 
Hát: Đây nhiệm tích  (CĐCH 253). 
 
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
 
VI. BẾ MẠC
 
Hát: Nguồn Cậy Trông (CĐCH 458)

 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn