16:32 EST Thứ sáu, 01/19/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Chương Trình Cử Hành Tam Nhật Vượt Qua 2015

Thứ sáu - 03/04/2015 12:37 | Đã xem: 942
Chương Trình Cử Hành Tam Nhật Vượt Qua 2015
Chương Trình Cử Hành Tam Nhật Vượt Qua & Đại Lễ Chúa Phục Sinh 2015. Phân công việc cử hành phụng vụ.
CHƯƠNG TRÌNH CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TAM NHẬT VƯỢT QUA
VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2015
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM RICHMOND VIRGINIA
 
Để tải chương trình phụng vụ, xin nhấn vào đường link này: Chương trình Tam nhật Vượt qua & Đại lễ Chúa Phục sinh 2015 

1.                  Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư tuần thánh, ngày 20 tháng 3 đến 1 tháng
Stt Ngày giờ Nghi thức phụng vụ Phân công
1.1. Sáng thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư lúc 8:00 AM ·       Thánh lễ tại nguyện đường như thường lệ Quý sơ & ban phụng vụ
1.2. Tối thứ Hai, lúc 6:00 PM, ·       thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Chính tòa Thánh tâm Richmond  
1.3. Tối thứ Ba, lúc 8:00 PM ·       Viếng 14 chặng đàng thánh giá, ·       Đoàn Tông đồ Fatima
·       Ngắm đứng 7 sự thương khó Chúa Giêsu ·       Các xướng viên theo thứ tự danh sách in bên dưới (*)
·       Dọn bàn ngắm đứng: ban phụng vụ
·       Trống chiêng: ông Vũ Thành & Vũ Sự
·       Chầu Thánh thể Ban phụng vụ
1.4. Tối thứ Tư, lúc 8:00 PM ·       Viếng 14 chặng đàng thánh giá, ·       Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
·       Ngắm đứng 8 sự thương khó Chúa Giêsu ·       Theo danh sách thứ tự in bên dưới (*)
·       Dọn bàn ngắm đứng: ban phụng vụ
·       Trống chiêng: ông Vũ Thành & Vũ Sự
·       Chầu Thánh thể Ban phụng vụ
 
(* )Danh sách quý vị ghi danh ngắm đứng: 1) cụ Nguyễn Việt Cường, 2) ông Lê Hồng Sơn, 3) ông Vũ Xuân Thành, 4) ông cố Mai Viết Huyền, 5) ông Nguyễn Thanh, 6) ông Trần Quốc Bảo, 7) chú Nguyễn Quốc Dũng, 8) bà Nguyễn Thị Thế, 9) ông Nguyễn Duy Thái Bạch, 10) cô Phạm Quang Thái Ninh, 11) cô Phạm Thị Minh Hương, 12) cô Đinh Thị Khiếu, 13) ông Vũ Văn Sự, 14) chú Bùi Hữu Từ, 15) cha Nguyễn Minh Tuấn.
 
 
 
2.   Thứ Năm tuần thánh, ngày 2 tháng 4, cử hành việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, ban giới luật yêu thương, thiết lập chức tư tế thượng phẩm
Stt Ngày giờ Nghi thức phụng vụ Phân công
2.1. Ban tối
lúc 8:00 PM
·       Thánh lễ tiệc ly: Chúa lập phép Thánh Thể, di huấn yêu thương, thiết lập chức linh mục.
 
·       Nghi thức rửa chân: đề cao tinh thần phục vụ bằng việc làm hơn là lời nói
·       Đoàn Hiệp sĩ xếp và dọn nghế ngồi cho các ứng viên tham dự nghi thức rửa chân tại gian cung thánh
·       Trống chiên hát kinh vinh danh: ông Vũ Sự
·       Hát lễ: Ca đoàn Seraphim & cộng đoàn
·       Bài đọc 1: Đoàn LMTT: Anh Lanh
·       Bài đọc 2: Đoàn TNTT: Trưởng Trâm
·       Lời nguyện giáo dân: Ca viên
·       Thỉnh mõ tôn vinh Thánh Thể : ông Vũ Sự
 
2.2.   ·       Kiệu tôn vinh Thánh Thể từ bàn thờ sang nhà chầu Thánh Thể
 
·       Thứ tự đoàn rước: Thánh giá nến cao, đoàn lễ sinh, ban phụng vụ, đội tung hoa, bình hương, chủ sự, kiệu phương du, trống chấp hiệu, các hội đoàn, giáo dân...
·       Liên Minh Thánh Tâm kiệu phương du: Các em thiếu nhi tung hoa (Sr. Nhồng)
·       Trống chấp hiệu: ông Vũ Sự
·       Gấp khăn bàn thờ: ông Phạm & Hùng & ôngVũ Chinh
·       Trong lúc rước kiệu tôn vinh Thánh Thể, ca đoàn hát liên khúc các bài ca nguyện có nội dung "tôn kính Thánh Thể"...
·       Sau mỗi điểm dừng, một thừa tác viên phụng vụ xông hương thánh thể, các em thiếu nhi tung hoa.
2.3. 09:00 - 09:30 pm Chầu Thánh Thể, mẫu số 1 (**):
Tiệc Chiên Thiên Chúa
·       Giáo Xứ CTTĐVN (ban phụng vụ & ca đoàn Seraphim)
2.4. 09:30 - 10:00 pm Chầu Thánh Thể, mẫu số 2:
Cậu Samuel canh thức trong đền thờ
·       Thiếu nhi thánh thể và giới trẻ
2.5. 10:00 - 10:30 pm Chầu Thánh Thể, mẫu số 3:
Thánh Thể là Bí tích tình yêu
·       Các bà mẹ Công giáo và huynh đoàn Đa Minh
2.6. 10:30 - 11:00 pm Chầu Thánh Thể, mẫu số 4:
Thánh Thể là giao ước mới và vĩnh cửu
·       Tông đồ Fatima & ca đoàn Têrêsa
2.7. 11:00 - 11:30 pm Chầu Thánh Thể, mẫu số 5:
Thánh Thể là sự sống trường sinh
·       Liên minh Thánh Tâm
2.8. 11:30 - 12:00 am Chầu Thánh Thể, mẫu số 6:
Thánh Thể là mầu nhiệm thương xót
·       Hiệp sĩ đoàn và quý Sơ.
 
 
(**) Các mẫu chầu Thánh Thể đã được in trong tập sách "Phụng vụ Chầu Tháh Thể".
 
 
 
3.                  Thứ Sáu tuần thánh, ăn chay và kiêng thịt, ngày 3 tháng 4
Stt Ngày giờ Nghi  thức phụng vụ Phân công
31. Ban sáng
8:00 AM
·       Nguyện kinh thần vụ tại nhà thờ (***)
·       Suy ngẫm 14 chặng đường thánh giá
Ban phụng vụ & quý Sơ
 
3.2. Ban tối
8:00 PM
Nghi thức tưởng niệm
cuộc thương khó Chúa Giêsu

·       Phụng vụ Lời Chúa
·       Hát nguyện: Ca đoàn Têrêsa
·       Bài đọc 1: TĐ Fatima: bà Khanh
·       Bài đọc 2: HCBMCG: c. Bạch Hường
·       Hát bài thương khó: vai người kể: anh Nguyễn Tiếp; vai thế nhân: anh Bùi Liêm
3.3.   ·       Cầu nguyện cho mọi người trên toàn thế giới ·       Dẫn ý mỗi lời nguyện: xướng viên phụng vụ
·       Dâng lời nguyện: Chủ sự
3.4.   ·       Tôn kính thánh giá Chúa Giêsu: cộng đoàn hướng về tiền đường nhà thờ, chủ sự nâng cao thánh giá, rước lên cung thánh, dừng lại 3 lần, mỗi lần xướng một điệp ca và cộng đoàn đáp lại.
·       Chủ sự đặt thánh giá vào chỗ thích hợp để mọi người lần lượt bày tỏ một hành vi kính thờ thánh giá.
·       Hai người cầm nến: ô. Phạm Hùng & a. Vũ Chinh
·       Chủ sự hát: Đây là cây thánh giá nơi treo đấng cứu độ trần gian.
·       Cộng đoàn: Chúng ta hãy đến thờ lạy.
·       Trong lúc cộng đoàn kính thờ thánh giá, ca đoàn hát liên khúc những ca nguyện có nội dung "tôn vinh thánh giá Chúa Giêsu"
3.5.   ·       Chủ sự rước Thánh Thể ra bàn thờ
·       Cộng đoàn rước Thánh Thể
·       Chủ sự rước Thánh Thể vào nhà tạm
·       Trải khăn bàn thờ: Ban phụng vụ
·       Hai người cầm nến: ô. Phạm Hùng & a. Vũ Chinh
·       Gấp khăn bàn thờ: Ban phụng vụ
3.6.   ·       Ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa Giêsu ·       Các xướng viên theo thứ tự danh sách đã in ở mục 1.3.
·       Dọn bàn ngắm đứng: ban phụng vụ
·       Trống chiêng: ông Vũ Thành & Vũ Sự
 
(***) Các bài kinh thần vụ đã được in sẵn trong tập sách "Phụng vụ Tam nhật Vượt qua".
 
 
 
4.                  Thứ Bảy tuần thánh, ngày 4 tháng 4
Stt Ngày giờ Nghi  thức phụng vụ Phân công
4.1. Ban sáng
8:00 AM
·       Nguyện kinh thần vụ tại nhà thờ (***)
·       Suy ngẫm 14 chặng đường thánh giá
Ban phụng vụ & quý Sơ
4.2. Ban tối 7:00 PM Thánh lễ vọng phục sinh 1  
    ·       Nghi làm phép lửa và rước nến phục sinh tại tiền sảnh nhà thờ
·       Điệp ca: Ánh sáng Chúa Kitô - Tạ ơn Chúa
·       Thứ tự đoàn rước giống như lễ Chúa Nhật.
·       Bếp lửa: ông Vũ Sự
·       Phát nến: ban lễ tân
·       Hát lễ: Ca đoàn Têrêsa
·       Đọc hoặc hát Exultet: Chủ sự
4.3.   Phụng vụ Lời Chúa:
·       Hai Bài cựu ước: 1&3 (chọn bài ngắn)
·       Lời tổng nguyện
·       Một bài thánh thư
·       Hát 3 lần Allêluia
·       Bài tin mừng
·       Giảng lễ
·       Đọc sách thánh : Ca viên
·       Sau hai bài cựu ước, ca đoàn và cộng đoàn hát kinh vinh danh.
·       Chống chiêng lúc hát kinh vinh danh: Ban phụng vụ
    ·       Làm phép nước thánh
·       Tuyên xưng đức tin
·       Rảy nước thánh trên cộng đoàn.
·       Lời nguyện giáo dân
·       Lúc rảy nước thánh, ca đoàn và cộng đoàn hát điệp ca "tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ..."
·       Lời nguyện giáo dân: Ca viên
4.4.   ·       Phụng vụ Thánh thể như thường lệ Trao Mình Thánh Chúa: Thừa tác viên
4.5.   ·       Kết lễ ·       Phép lành trọng thể
·       điệp ca Alleluia trước lời chúc bình an chào cộng đoàn
4.6. Ban tối 9:00 PM Thánh lễ vọng phục sinh 2  
    ·       Nghi làm phép lửa và rước nến phục sinh tại tượng đài Mẹ La Vang
·       Thứ tự đoàn rước: Chủ sự rước Phục sinh, các ứng viên dự tòng & cha mẹ đỡ đầu, lễ sinh, ban phụng vụ, hội đoàn, giáo dân...
·       Bếp lửa: ông Vũ Sự & ông Nguyễn Toản
·       Phát nến: ban lễ tân
·       Hát lễ: Ca đoàn Seraphim
·       Hát Exultet: Chủ sự
4.7.   Phụng vụ Lời Chúa:
·       Ba Bài cựu ước: 1,2&3 (chọn bài ngắn)
·       Lời tổng nguyện
·       Một bài thánh thư
·       Hát 3 lần Allêluia
·       Bài tin mừng
·       Giảng lễ
·       Đọc sách thánh : Ca viên
·       Sau ba bài cựu ước, ca đoàn và cộng đoàn hát kinh vinh danh.
·       Chống chiêng lúc hát kinh vinh danh: Ban phụng vụ
    Phụng vụ thanh tẩy
·       Hát kinh cầu các thánh
·       Lời nguyện trừ tà và xức dầu dự tòng
·       Làm phép nước thánh
·       Tuyên xưng đức tin
·       Rảy nước thánh trên cộng đoàn
Nghi thức rửa tội
Trao áo trằng
Trao nến phục sinh
Nghi thức thêm sức
·       Lời nguyện giáo dân
·       Lúc rảy nước thánh, ca đoàn và cộng đoàn hát điệp ca "tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ..."
·       Lời nguyện giáo dân: Đại diện tân tòng vừa lãnh nhận bí tích khai tâm.
·       Trợ giúp nghi thức trao bí tích khai tâm: hai người ban phụng vụ
·       Trong lúc cử hành nghi thức rửa tội và thêm sức: nhạc công có thể tùy nghi tấu một tiểu phẩm (instrumental) phù hợp với khung cảnh phụng vụ...
4.8.   ·       Phụng vụ Thánh thể như thường lệ Trao Mình Thánh Chúa: Thừa tác viên
4.9.   ·       Kết lễ ·       Phép lành trọng thể
·       điệp ca Alleluia trước lời chúc bình an chào cộng đoàn
 
Kính nhờ anh Nguyễn Lân, Hiệp Sĩ Đoàn sắp xếp quý anh giữ an toàn và trật tự bãi đậu xe dịp Tam nhật Vượt qua và Đại lễ mừng Chúa Phục sinh. Xin đa tạ quý anh.
 
 
 
5.                  Chúa Nhật Phục sinh, ngày 5 tháng 4
Stt Ngày giờ Nghi  thức phụng vụ Phân công
5.1. 8:00 AM ·       Đại lễ Chúa Phục sinh ·     Hát lễ: Ca đoàn Têrêsa
·     Đọc sách:Tông đồ FATIMA
·     Dâng của lễ: Ban phụng vụ / lễ tân
5.2. 10:30 AM ·       Đại lễ Chúa Phục sinh ·     Hát lễ: Ca đoàn Seraphim
·     Đọc sách: Đoàn TNTT: Ethan Hiếu & Jody Huyền
·     Dâng của lễ: Ban phụng vụ / lễ tân
·     Lượm trứng Phục sinh (Easter Egg Hunts) dành cho các em thiếu nhi: Đoàn TNTT
 
 
BẢNG PHÂN CÔNG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TAM NHẬT THÁNH
 
Stt Ngày giờ Nghi thức phụng vụ Phân công
1 Thứ Năm
8:00 PM
2/4/2015
·       Đọc sách thánh
 
·       Bài đọc 1: Đoàn LMTT: Anh Lanh
·       Bài đọc 2: Đoàn TNTT: Trưởng Trâm
·       Lời nguyện giáo dân: Chị Phụng
·       Dâng của lễ ·       Quý cụ trong đoàn rửa chân
2 Thứ Sáu
8:00 PM
3/4/2015
·       Đọc sách thánh ·       Bài đọc 1: Đoàn Tông đồ Fatima Chị Bạch Hường
·       Bài đọc 2: Hội các bà mẹ Công giáo Bà Lê Thị Miên (Khanh)
3 Thứ Bảy lễ 1
7:00 PM
4/4/2015
·       Đọc sách thánh ·       Bài đọc 1 : ??                                       ?
·       Bài đọc 3 : ??                                       ?
·       Bài đọc thánh thư : Chị Vi
·       Dâng của lễ ·       Ban Phụng vụ
Thứ Bảy lễ 2
9:00 PM
4/4/2015
·       Đọc sách thánh ·       Bài đọc 1 : Chị Tăng Duyên
·       Bài đọc 2 : Anh Quyền
·       Bài đọc 3 : Chị Truyền
·       Bài đọc thánh thư : Anh Toàn
·       Lời nguyện giáo dân: Chị Thảo (tân tòng)
·       Dâng của lễ ·       2 Tân tòng
 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn