16:50 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Danh Sách Ứng Viên Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 2017

Thứ tư - 08/03/2017 04:36 | Đã xem: 567
Danh Sách Ứng Viên Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 2017
The Eucharist is the very sacrifice of the Body and Blood of the Lord Jesus which he instituted to perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages until his return in glory. Thus he entrusted to his Church this memorial of his death and Resurrection. It is a sign of unity, a bond of charity, a paschal banquet, in which Christ is consumed, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us.
 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Chúa Nhật ngày 7 tháng 5 năm 2017

The Proper Age for Sacramental Preparation

1. Children begin their preparation for first reconciliation and first eucharist when they have entered the 2nd Grade. If a parish decides that children at this age are not ready to prepare for these sacraments, the usual time for sacramental preparation can be delayed to the 3rd Grade.

2. Children should not begin this sacramental preparation unless, with their parents, they are already regular participants at Sunday Mass. Children should take part in the regular religious education programs (either with the parish or in a Catholic school) for at least a year before they prepare for these sacraments. Parents who have become lax toward their children's faith development should be encouraged and assisted to revitalize their role as examples and guides for their children, and to strengthen their own and their children's relationship with the parish community.

3. Both before and during the catechetical process, the parents and the catechetical team, in cooperation with the pastor or pastoral coordinator, discern a child's readiness to participate in first penance and first communion. If it seems advisable to delay these sacraments, every reasonable effort should be made to establish a cooperative rapport with the parents that  in due time will result in first penance and first communion for their child. At the very least, attempts should be made at regular intervals to engage the parents in a process to secure their child's celebration of these sacraments. 


4. The process of preparation involves the young people in two full years of participation in a regular religious education program either in the parish or in a Catholic school. During the second year, the regular religious education program is supplemented in the parish with a full year of special formation that is separate and distinct from the regular religious education program.
 

Lịch trình chuẩn bị ứng viên Xưng Tội & Rước Lễ lần đầu


1) Xin quý phụ huynh của các ứng viên nộp sổ gia đình Công giáo cho Văn phòng Giáo xứ. Quý vị có thể để vào khay có chữ "Sổ gia đình Công giáo" tại bàn thông tin ở tiền sảnh nhà thờ. Hạn chót ngày 26 tháng 3 năm 2017.
2) Chúa Nhật ngày 26 tháng 3, lúc 12:00pm: Họp phụ huynh, Ban điều hành và thầy cô tại phòng học lớp 5. Phụ huynh nào chưa nộp sổ gia đình Công giáo cho Văn phòng Giáo xứ, xin nộp cho Ban điều hành.
3) Thứ Bảy ngày 8 tháng 4, từ 9:00am-1:00pm: Tĩnh tâm cho các ứng viên
4) Thứ Ba ngày 25 tháng 4, từ 8:00pm-10:00pm: Tĩnh tâm cho phụ huynh
5) Thứ Bảy ngày 6 tháng 5, từ 9:00am-12:00pm: Các ứng viên Xưng tội lần đầu.
6) Chúa Nhật ngày 7 tháng 5, thánh lễ 10:30am: Các ứng viên Rước lễ lần đầu

 


Stt

Tên Thánh

Tên Học Sinh

Nơi Rửa Tội

Tên Cha

Tên Mẹ

1

Vincent

Cao Nam Charlie

CVM-RVA

Cao T. Hoài

Huỳnh TK Hân

2

Mary

Cao Phương Christina

SHJCC-TX

Cao M. Tuấn

Vũ TB Châu

3

Anthony

Diaz Đinh Jason

CVM-RVA

Diaz V. Robert

Diaz ND BíchĐan

4

Mary

Đoàn Ngọc Như Ý

CVM-RVA

Đoàn M. Tuấn

Điểu Angel

5

Mary

Đoàn Tâm Như

CVM-RVA

Doan Tommy

Nguyễn T. Thu Vân

6

Henry

Hồ Vinh

CVM-RVA

Hồ V. Cường

Trần T. Tuyên

7

Joachim

Huỳnh John Paul

CVM-RVA

Huỳnh V. Sáu

Nguyễn HP Tâm

8

Patrick

Lê Alexander Lucas

CVM-RVA

Lê Sinh

Phạm MỹChi

9

John Baptist

Lê Võ ViếtVăn

CVM-RVA

Lê V. Cường

Võ T TrâmAnh

10

Madelena

Liêu Nguyễn Angelina

CVM-RVA

Liêu T. Bằng

Nguyễn TD Hằng

11

Francis Xavier

Nguyễn Anh Matthew

CVM-RVA

Nguyễn Trình

Nguyễn Băng Tâm

12

Matthew

Nguyễn Tri Khoa

CVM-RVA

Nguyễn T. Thức

Lê T KhánhLinh

13

Anne

Nguyễn Anna Kaylee

CVM-RVA

Nguyễn M. Phước

Hà TC Hiếu

14

Mary

Nguyễn Bích Christina

CVM-RVA

Nguyễn T. Thu

Nguyễn T BíchThủy

15

Martin

Nguyễn Emile Andrix

SàiGòn-VN

Nguyễn B. Ân

Nguyễn T KimThanh

16

Elizabeth

Nguyễn Khải Mi Jaycee

CVM-RVA

Nguyễn N. Thi

Nguyễn A Thảo

17

Theresa

Nguyễn Kiều Trinh

CVM-RVA

Nguyễn T. Thảo

Nguyễn N Ánh

18

Mary

Nguyễn Lyly

CVM-RVA

Nguyễn T. Dinh

Võ TL Thu

19

Bernadette

Nguyễn Quỳnh Như

CVM-RVA

Nguyễn V. Tám

Trần T Quỳnh

20

Mary

Nguyễn Thanh Jessica

CVM-RVA

Nguyễn T. Diệp

Nguyễn T Phiên

21

Joseph

Nguyễn Tri Khang

CVM-RVA

Nguyễn T. Thức

Lê TK Linh

22

Mary

Phan Lệ Huyền Jennifer

CVM-RVA

Phan K. Hoài

Nguyễn TD Loan

23

Joseph

Võ Đức Nghĩa Ryan

MPBCC-NJ

Võ Trọng

Trần T. Emily

24

Anne

Võ Mai Thi

CVM-RVA

Võ T. Long

Hồ B Hà

25

Theresa

Vũ Christina

CVM-RVA

Vũ N. Minh

Nguyễn T Tâm

26

Joseph

Vũ Tristan

CVM-RVA

Vũ C. Thiệu

Quách TT Tuyền

27

Rosa

Vũ Thu Trista

CVM-RVA

Vũ C. Thắng

Nguyễn TH Thanh


 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn