03:29 EST Thứ hai, 01/22/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Ghi danh học Giáo lý Dự tòng và Thêm sức

Thứ tư - 03/08/2016 07:00 | Đã xem: 481
Ghi danh học Giáo lý Dự tòng và Thêm sức
Trong Hội Thánh thời sơ khai, Giáo Lý dự tòng và sửa soạn cho việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và Thánh Thể là một. Mặc dầu trong các nước đã là Kitô giáo lâu đời Hội Thánh đã thay đổi cách thức thực hành về lãnh vực này, nhưng không bao giờ bỏ Giáo Lý dự tòng; ngược lại, nó đang được phục hồi ở những nước này[54] và thi hành cách phong phú trong các Hội Thánh truyền giáo trẻ trung. Trong bất cứ trường hợp nào, việc dạy Giáo Lý luôn luôn nhắc đến các Bí Tích. Một mặt, một hình thức dạy Giáo Lý quan trọng nhất là dạy Giáo Lý để chuẩn bị cho việc lãnh nhận các Bí Tích, và những hình thức dạy Giáo Lý khác đều cần phải dẫn đến các Bí Tích của Đức Tin. Mặt khác, việc thực thi các Bí Tích cách chân chính cần phải có một khía cạnh về Giáo Lý. Nói cách khác, đời sống nhiệm tích trở nên nghèo nàn và chẳng bao lâu biến thành chủ nghĩa nghi thức rỗng tuếch nếu không đặt nền tảng trên sự hiểu biết nghiêm chỉnh về ý nghĩa của các Bí Tích, và việc dạy Giáo Lý trở thành nặng về trí thức nếu nó không trở nên sống động nhờ thực thi các Bí Tích. (Tông huấn dạy Giáo lý, số 23)
GHI DANH HỌC GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ THÊM SỨC
NIÊN KHOÁ 2016-2017
Khai Giảng ngày 9 tháng 10 năm 2016
 
   

Tải đơn ghi danh tại đây: PDF

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn