16:52 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Lịch cử hành Phụng vụ Tuần thánh & Tam nhật Vượt qua

Thứ hai - 10/04/2017 05:35 | Đã xem: 401
Lịch cử hành Phụng vụ Tuần thánh & Tam nhật Vượt qua
Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. (Phi 2:6-11)

Lịch Cử hành Phụng vụ Tuần Thánh
và Tam Nhật Vượt Qua 2017

 

1. Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư tuần thánh, ngày 10 đến 12 tháng 4

 

Stt

Ngày giờ

Nghi thức phụng vụ

Phân công

1.1.

Sáng thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư lúc 8:00AM

Cử hành các thánh lễ

tại nhà thờ, suy gẫn 14 chặng đàng thánh giá trước thánh lễ


Quý sơ & thiện nguyện viên

1.2.

Tối thứ Hai, lúc 6:00PM,

Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Chính tòa Thánh tâm Richmond

Đức cha, quý linh mục, tu sĩ, giáo dân trong giáo phận.

1.3.

Tối thứ Ba, lúc 8:00PM

Suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá

Đoàn Tông đồ Fatima rước thánh giá & đèn chầu

Ngắm đứng từ 1 đến 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Danh sách xướng viên ngắm đã in bên dưới (*)

Dọn bàn ngắm đứng: Thiện nguyện viên

Trống chiêng: ông Vũ Thành & Vũ Sự

Chầu Thánh thể

 

1.4.

Tối thứ Tư, lúc 8:00 PM

Viếng 14 chặng đàng thánh giá

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm rước thánh giá & đèn chầu

Ngắm từ 1 đến 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Xướng viên ngắm theo thứ tự danh sách (*) bên dưới.

Dọn bàn ngắm đứng: Thiện nguyện viên

Trống chiêng: ông Vũ Thành & Vũ Sự

Chầu Thánh thể

 

1.5. Danh sách ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa Giêsu (*)

1) cụ Nguyễn Việt Cường, 2) cô Phạm Quang Thái Ninh, 3) ông Vũ Xuân Thành, 4) chị Nguyễn Thị Thuý, 5) ông Mai Viết Huyền, 6) chị Nguyễn Thị Bạch Hường, 7) anh Nguyễn Quốc Dũng, 8) anh Nguyễn Công Minh, 9) ông Nguyễn Duy Thái Bạch, 10) chị Vũ Thị Tuyết Mai, 11) cô Phạm Thị Minh Hương, 12) cô Đinh Thị Khiếu, 13) ông Vũ Văn Sự, 14) anh Bùi Hữu Từ, 15) ông Nguyễn Quang Khanh.

 

 

2. Thứ Năm tuần thánh, ngày 13 tháng 4, thánh lễ Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, ban luật yêu thương, thiết lập chức linh mục:

 

Stt

Ngày giờ

Nghi thức

phụng vụ

Phân công

2.1.

Ban sáng lúc 8:00AM

Suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá & nguyện kinh thần vụ

Rước thánh giá: Thiện nguyện viên

Chủ tuần: quý cha

2.2.

Ban tối

lúc 8:00PM

Thánh lễ tiệc ly: Chúa lập phép Thánh Thể, ban luật yêu thương, thiết lập chức linh mục.

 

Nghi thức rửa chân: nhấn mạnh ý nghĩa đời sống Kitô hữu là phục vụ bằng việc làm hơn là lời nói

Đoàn Hiệp sĩ dọn và thu (18) nghế ngồi tại gian cung thánh cho quý cụ tham dự nghi thức rửa chân

Trống chiên hát kinh vinh danh: ông Cao Tuyên & Nguyễn Hưng

Hát lễ: Ca đoàn Seraphim

Bài đọc 1: Ô. Bùi Liêm

Bài đọc 2: Ô. Vũ Chinh

Lời nguyện giáo dân: C. Nguyễn Bích

Dâng của lễ: Thành viên BTV

Thỉnh mõ tôn vinh Thánh Thể: ông Vũ Chinh

 

2.2.

 

Kiệu tôn vinh Thánh Thể từ bàn thờ sang nhà chầu Thánh Thể

 

Thứ tự đoàn rước: Thánh giá đèn chầu, đoàn lễ sinh, Ban thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa, đội tung hoa, bình hương & tàu hương, chủ sự, kiệu phương du, trống chấp hiệu, các hội đoàn, giáo dân...

Kiệu phương du: Liên Minh Thánh Tâm, quý ông: Nguyễn Thảo, Vũ Huy, Nguyễn Phương, Nguyễn Chín, Nguyễn T. Phúc, Nguyễn K. Phúc, Cao Tuyên

Tung hoa: Các em thiếu nhi

 

Trống chấp hiệu: ông Nguyễn Duy Hưng

 

Gấp khăn bàn thờ: Ban phụng vụ

 

Trong lúc rước kiệu tôn vinh Thánh Thể, ca đoàn hát các bài hát có nội dung "tôn kính Thánh Thể"...

 

Tại mỗi điểm dừng, một thừa tác viên phụng vụ xông hương thánh thể, các em thiếu nhi tung hoa.

 

 


3. CHẦU THÁNH THỂ ĐÊM THỨ NĂM TUẦN THÁNH (**)


3.1.

09:30 - 10:00pm

Mẫu 1:

Cao quý thay bữa tiệc của Chúa

Thiếu Nhi & Giới trẻ

3.2.

10:00 - 10:30pm

Mẫu 2:

Thánh Thể là nguồn mạch lòng thương xót

Tông đồ Fatima & Huynh đoàn Đaminh

3.3.

10:30 - 11:00pm

Mẫu 3:

Thánh Thể là Nhiệm thể Hội thánh

Các Bà mẹ Công giáo & Ca đoàn Seraphim

3.4.

11:00 - 11:30pm

Mẫu 4:

Thánh Thể là Thần dược chữa lành

Liên Minh Thánh Tâm & ca đoàn Têrêsa

3.5.

11:30 - 12:00am

Mẫu 5:

Thánh Thể là Trung tâm mọi nhân đức

Hiệp sĩ đoàn, ca đoàn Ave Maria và quý Sơ

 

(**) Các mẫu chầu Thánh Thể đã được in trong tập sách "Phụng vụ Chầu Tháh Thể.

 4. Thứ Sáu tuần thánh, ngày 14 tháng 4, ăn chay và kiêng thịt

 

Stt

Ngày giờ

Nghi  thức phụng vụ

Phân công

4.1.

Ban sáng

8:00AM

Suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá & nguyện kinh thần vụ

Rước thánh giá: Thiện nguyện viên

Chủ sự: quý cha

4.2.

Ban tối

7:00PM

Suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá (English)

Rước thánh giá: Đoàn TNTT

4.3.

Ban tối

7:00PM

Hoạt cảnh Cuộc thương khó Chúa Giê-su Phụ trách: Đoàn TNTT, Giới trẻ và ca đoàn Seraphim

4.4

Ban tối

8:00PM

Nghi thức tưởng niệm

cuộc thương khó Chúa Giêsu


Phụng vụ Lời Chúa

Hát nguyện: Ca đoàn Têrêsa

 

Bài đọc 1: Ô. Nguyễn Lanh

Bài đọc 2: B. Nguyễn Trang

Hát bài thương khó: người kể: Ô. Nguyễn Tiếp; thế nhân: Ô. Bùi Liêm; vai dân chúng: ca đoàn;

4.5.

 

Lời Cầu nguyện cho mọi người trên toàn thế giới

Dẫn ý mỗi lời nguyện: Ô. Phạm Bá Hùng

Dâng lời nguyện: Chủ sự

4.4.

 

Tôn kính thánh giá Chúa Giêsu: cộng đoàn hướng về tiền sảnh nhà thờ, chủ sự nâng cao thánh giá, rước lên cung thánh, dừng lại 3 lần, mỗi lần xướng một điệp ca và cộng đoàn đáp lại.

Chủ sự đặt thánh giá giữa cung thánh để mọi người lần lượt bày tỏ tâm tình kính thờ thánh giá Chúa.

Hai người cầm đèn chầu: Ban phụng vụ

Chủ sự hát: Đây là cây thánh giá nơi treo đấng cứu độ trần gian.

Cộng đoàn: Chúng ta hãy đến thờ lạy.

Trong lúc cộng đoàn kính thờ thánh giá, ca đoàn hát liên khúc những ca nguyện có nội dung "tôn vinh thánh giá Chúa Giêsu"

4.5.

 

Chủ sự & quý thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa rước Thánh Thể từ nhà tạm ra bàn thờ

Sau khi cho Cộng đoàn rước lễ, Chủ sự & quý thừa tác viên Thánh Thể rước Thánh Thể từ bàn thờ vào nhà tạm

Trải khăn bàn thờ: Ban phụng vụ
 

Hai người cầm đèn chầu: Ban phụng vụ
 

Gấp khăn bàn thờ: Ban phụng vụ

 

 

 

5. Thứ Bảy tuần thánh, ngày 15 tháng 4, Đại lễ Vọng canh thức Chúa Phục sinh
 

Stt

Ngày giờ

Nghi  thức phụng vụ

Phân công

5.1.

Ban sáng

8:00 AM

Suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá & nguyện kinh thần vụ

Rước thánh giá: Thiện nguyện viên

Chủ sự: quý cha

5.2.

Ban tối 6:00PM

Thánh lễ vọng phục sinh 1

 

 

 

Nghi làm phép lửa và rước nến phục sinh tại tiền sảnh nhà thờ

Điệp ca: Ánh sáng Chúa Kitô - Tạ ơn Chúa

Thứ tự đoàn rước giống như lễ Chúa Nhật.

Bếp lửa: ông Vũ Chinh

Phát nến: ban lễ tân

Hát lễ: Ca đoàn Têrêsa

Hát Exultet: Chủ sự

5.3.

 

Phụng vụ Lời Chúa:

Ba Bài cựu ước: (chọn bài ngắn)

Lời tổng nguyện

Một bài thánh thư

Hát 3 lần Allêluia

Bài tin mừng

Giảng lễ

Đọc 3 bài sách thánh: quý ÔB: Hồ Cường, Nguyễn Nhàn, Mai Huyền, Vũ Mai

Sau ba bài cựu ước, ca đoàn và cộng đoàn hát kinh vinh danh.

Chống chiêng lúc hát kinh vinh danh: Ban phụng vụ

 

 

Làm phép nước thánh

Tuyên xưng đức tin

Rảy nước thánh trên cộng đoàn.

Lời nguyện giáo dân

Lúc rảy nước thánh, ca đoàn và cộng đoàn hát điệp ca "tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ..."

Lời nguyện giáo dân: Ca viên

Dâng của lễ: LMTT, FTM, CBMCG


 

5.4.

 

Phụng vụ Thánh thể như thường lệ

Cho rước lễ : 5 Thừa tác viên Thánh Thể & chủ sự

5.5.

 

Kết lễ

Phép lành trọng thể

điệp ca Alleluia trước lời chào tiễn cộng đoàn

5.6.

Ban tối 8:30PM

Thánh lễ vọng phục sinh 2

Có nghi thức rửa tội cho dự tòng

 

 

Nghi làm phép lửa và rước nến phục sinh tại tượng đài Mẹ La Vang

Thứ tự đoàn rước: Chủ sự cầm nến Phục sinh, các ứng viên dự tòng & cha mẹ đỡ đầu, lễ sinh, ban phụng vụ, hội đoàn, giáo dân...

Bếp lửa: ông Vũ Chinh

Phát nến: ban lễ tân

Hát lễ: Ca đoàn Seraphim

Hát Exultet: Chủ sự

5.7.

 

Phụng vụ Lời Chúa:

Ba Bài cựu ước (chọn bài ngắn)

Lời tổng nguyện

Một bài thánh thư

Hát 3 lần Allêluia

Bài tin mừng

Giảng lễ

Đọc 4 bài sách thánh : 4 quý ÔB: Nguyễn Hưng, Nguyễn Anh, Phạm Diệp, Tăng Duyên

Sau ba bài cựu ước, ca đoàn và cộng đoàn hát kinh vinh danh.

Chống chiêng lúc hát kinh vinh danh: Ban phụng vụ

5.8.

 

Phụng vụ thanh tẩy

Hát kinh cầu các thánh

Lời nguyện trừ tà và xức dầu dự tòng

Làm phép nước thánh

Tuyên xưng đức tin

Rảy nước thánh trên cộng đoàn

Nghi thức rửa tội

Trao áo trằng

Trao nến phục sinh

Nghi thức thêm sức


 


Lời nguyện giáo dân

Hát kinh cầu: ÔB. Bùi Liêm & Nguyễn Truyền
 

Thắp nến khi tuyên xưng đức tin

 

Khi rảy nước thánh, ca đoàn và cộng đoàn hát điệp ca "tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ..."

Trợ giúp nghi thức trao bí tích khai tâm: hai thừa tác viên phụng vụ

Trong lúc cử hành nghi thức rửa tội và thêm sức: nhạc công có thể tùy nghi dạo đàn một nhạc phẩm (instrumental) phù hợp với khung cảnh phụng vụ...

Lời nguyện giáo dân: C. Trần Kiều.

5.9.

 

Phụng vụ Thánh thể như thường lệ

Dâng của lễ: các tân tòng.

Cho rước lễ: Thừa tác viên Thánh Thể

5.10

 

Kết lễ

Phép lành trọng thể

điệp ca Alleluia trước lời chào tiễn chào cộng đoàn

Kính nhờ quý anh Hiệp Sĩ Đoàn & Đoàn Liên Minh Thánh Tâm giữ an toàn và trật tự bãi đậu xe dịp Tam nhật Vượt qua và Đại lễ mừng Chúa Phục sinh. Xin đa tạ quý anh.

 


6. Chúa Nhật Phục sinh, ngày 16 tháng 4, Đại lễ mừng Chúa Phục sinh: Giáo xứ có 2 thánh lễ mừng Chúa Phục sinh lúc 8:00AM và 10:30AM như thông lệ.

 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn