16:51 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

RƯỚC KIỆU MẸ MÂN CÔI

Thứ năm - 04/05/2017 17:35 | Đã xem: 340
RƯỚC KIỆU MẸ MÂN CÔI
Việc chiêm ngắm dung nhan của Đức Kitô không thể dừng lại ở hình ảnh của Đấng chịu đóng đinh. Người đã sống lại rồi. Kinh Mân côi luôn luôn diễn tả sự hiểu biết sinh ra từ lòng tin này, và mời gọi người tín hữu vượt qua bên kia bóng tối của cuộc Thương khó để đến chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Kitô trong cuộc Phục sinh và Thăng thiên… Các mầu nhiệm mùa Mừng nuôi dưỡng người tín hữu niềm hy vọng vào đích điểm cánh chung, mà hiện nay họ đang tiến bước với tư cách là phần tử của Dân Thiên Chúa, đang lữ hành qua dòng lịch sử. Những mầu nhiệm mùa mừng còn thôi thúc các tín hữu can đảm làm chứng cho Tin mừng, mang lại ý nghĩa cho cho toàn thể cuộc đời của họ (Tông thư Kinh Mân Côi, số 23).
 
 

TRÌNH TỰ RƯỚC KIỆU MẸ MÂN CÔI

Khai mạc tháng Hoa

Kỷ niệm 100 năm sự kiện Đức mẹ hiện ra tại Fatima

8:00pm thứ Bảy 6 tháng 5

 

Sau khi dâng lời nguyện hiệp, chủ sự tiến ra phía trước kiệu Đức Mẹ, xông hương...

 

MC đọc hướng dẫn thứ tự đoàn rước:

 

1) Người hướng dẫn đoàn kiệu [Ban thường vụ]

2) Thánh giá đèn chầu

3) Đoàn lễ sinh

4) Thừa tác viên Thánh Thể

5) Quý Sơ

6) Bình hương / tàu hương

7) Quý cha

8) Kiệu Đức Mẹ [Nguyễn Thảo, Vũ Huy, Nguyễn Phương, Nguyễn Chín, Nguyễn T. Phúc, Cao Tuyên, Hồ Cường, Nguyễn K Phúc]

9) Trống chiêng [Vũ Thành, Vũ Sự, Nguyễn Hưng, Nguyễn Cường]

10) Cờ hiệu đoàn Tông đồ Fatima & hội viên

11) Cờ hiệu Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Gioan Boscô

12) Cờ hiệu đoàn Hiệp sĩ & hội viên

13) Cờ hiệu Huynh đoàn Đaminh Máctinô & hội viên

14) Cờ hiệu đoàn Liên Minh Thánh Tâm & hội viên

15) Cờ hiệu hội các bà mẹ Công giáo & hội viên

16) Giáo dân


 
 

Ban Thường vụ/ Phụng vụ phân phát hoa tươi cho bổn đạo ngay tiền sảnh nhà thờ.

 

Ca đoàn hát một bài kính Đức Mẹ.

 

Khi kiệu tiến ra trước cửa nhà thờ, trống chấp hiệu ra lệnh cho đoàn kiệu dừng lại. Chủ sự xông hương kiệu. Một xướng viên đọc lời suy niệm và ý cầu nguyện (lặp lại việc này sau mỗi chục kinh Mân Côi)

 

Xương viên 1: SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÙA MỪNG KINH MÂN CÔI

 

Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa Giêsu phục sinh từ cõi chết.

 

Suy niệm: Xưa kia, Chúa Phục sinh đã để lại các môn đệ một vài dấu chỉ để nhận biết Người: ngôi mộ trống, tấm khăn liệm được gấp lại và được đặt dưới đất, những lần hiện ra với các phụ nữ và các tông đồ. Ngày nay, tuy dưới hình thức khác, Chúa Phục sinh cũng còn để lại vài dấu chỉ: biết bao nhiêu tín hữu sống đời đức hạnh cách âm thầm, biết bao nhiêu sinh lực của hoạt động bác ái, bí tích Thánh thể. Mỗi người hãy biết nhận ra những dấu chỉ đó, để tin vào Chúa Kitô giống như các môn đệ xưa kia, và giúp cho anh chị em mình thêm vững tin bất chấp những cuộc bách hại.

 

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết tin rằng Chúa Kitô đã sống lại, và chúng con cũng sẽ được sống lại như Người.

 

Ca đoàn hát (Thiếu nhi tung hoa): Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria.

 

MC: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Chúng con cậy vì danh Chúa…

 

Dừng kiệu và xông hương

 


Xướng viên 2: Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha.

 

Suy niệm: Trong cuộc Thăng thiên của Chúa Giêsu, lòng tin của các môn đệ được củng cố vì biết rằng Người thực sự đã sống lại và hiện diện ở giữa họ: “Này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”; lòng hy vọng của các môn đệ được bảo đảm vì Người đã hứa sẽ đem họ về với mình: “Thầy đi dọn chỗ cho các con”. Đồng thời họ cũng được uỷ thác một trọng trách là làm chứng nhân của Chúa ở giữa trần thế, đảm nhận trách nhiệm của bổn phận mình trong gia đình, ngoài xã hội.

 

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con đi lên tới chỗ mà Chúa Giêsu đã dọn cho chúng con.

 

Ca đoàn hát (Thiếu nhi tung hoa): Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria.

 

MC: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Chúng con cậy vì danh Chúa…

 

Dừng kiệu và xông hương

 

Xướng viên 3: Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Trinh nữ Maria và các tông đồ cầu nguyện tại phòng Tiệc Ly.

 

Suy niệm: “Nếu thiếu Thánh Thần, thì Thiên Chúa trở thành xa vời, Đức Kitô thuộc về quá khứ xa xưa, Phúc âm là chữ chết, Giáo Hội là một tổ chức phàm trần, quyền bính là cường lực, truyền giáo là tuyên truyền, phụng tự là phong tục dân gian, luân lý là nghĩa vụ của nô lệ. Nhưng trong Thánh Thần, loài thọ tạo được nhấc lên cùng Thiên Chúa, Đức Kitô phục sinh đang hiện diện, Phúc âm chứa đầy sinh lực, Giáo hội thể hiện tình hiệp thông, quyền bính trở thành phục vụ, phụng vụ làm cho mầu nhiệm Vượt qua được hiện thực, hành động của con người được thánh hoá”

 

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Hội thánh, xin cầu cho chúng con ơn hiệp nhất.

 

Ca đoàn hát (Thiếu nhi tung hoa): Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria.

 

MC: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Chúng con cậy vì danh Chúa…

 

Dừng kiệu và xông hương

 

Xướng viên 4: Mầu nhiệm thứ bốn : Đức Maria được đem về trời cả hồn và xác

 

Suy niệm: Cũng như ở trên trời, Thân mẫu của Chúa Giêsu được hiển vinh cả thân xác và linh hồn, là hoa trái đầu mùa của Hội thánh vào thời viên mãn trong tương lai như thế nào, thì ở dưới đất, Người cũng chiếu tỏa như dấu chỉ hy vọng chắc chắc, và an ủi cho Dân Thiên Chúa trên đường lữ hành như vậy. Chúng ta tin rằng Thân Mẫu rất thánh của Chúa, và cũng là Hiền Mẫu của Hội thánh, tiếp tục trên trời vai trò làm từ mẫu đối với hết mọi phần tử của Hội thánh.

 

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn hướng về vinh quang đang chờ đợi, và sau cuộc đời này, xin Mẹ đem chúng con về Trời với Mẹ.

 

Ca đoàn hát (Thiếu nhi tung hoa): Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria.

 

MC: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Chúng con cậy vì danh Chúa…

 

Dừng kiệu và xông hương

 

Xướng viên 5: Mầu nhiệm thứ năm : Đức Maria lãnh vương miện của Nữ hoàng Thiên quốc.

 

Suy niệm: Đức Maria được tôn phong làm Nữ Vương Thiên Quốc. Sau khi đã chọn Đức Maria làm Thân Mẫu của Con mình, Thiên Chúa Cha muốn đặt Người ngự bên cạnh Đức Kitô trên ngai vua. Khác với chúng ta là những kẻ thích tuyên dương công trạng, Đức Maria biết rằng mình đã nhận lãnh tất cả bởi Thiên Chúa, và duy có Chúa mới thực là Đấng Cao cả. Thiên Chúa là Đấng che chở người nghèo khó, hạ bệ kẻ kiêu căng, đổ tràn ân phúc cho kẻ đói khát, và là Đấng đã trao cho mình sứ mạng làm Thân Mẫu của Con Chúa. Đức Maria đã đáp lại bằng lời “Xin vâng”. Từ lúc ấy, Chúa đã đặt ngai ở trong tâm hồn của Mẹ.

 

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, Nữ vương trời đất, xin dạy chúng con biết phục vụ để mai sau cũng được hiển trị với Mẹ trong vinh quang.

 

Ca đoàn hát (Thiếu nhi tung hoa): Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria.

 

MC: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Chúng con cậy vì danh Chúa…

 

Dừng kiệu và xông hương ngay trước Linh Đài Mẹ La Vang

 

Ca đoàn hát một bài hát Kính Đức Mẹ trong lúc Bổn đạo lần lượt đặt những bông hoa vào các bình hoa phía trước kiệu được Đức Mẹ.

 

Các cờ hiệu của đoàn thể di chuyển về phía trái Linh đài Mẹ La Vang, ngay trước Hội trường…

 

Chủ sự ban phép lành kết thúc.

 


 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn