03:29 EST Thứ hai, 01/22/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi 10/29/2016

Thứ bảy - 29/10/2016 10:55 | Đã xem: 804
Rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi 10/29/2016
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1:26-33)

 
 

 

Chương trình Rước Kiệu Đức Mẹ Mân Côi

Thứ Bảy ngày 29 tháng 10, lúc 8:00PM

 

A. Phân công

 

1) Dựng kiệu: ông Vũ Thành,

2) MC hướng dẫn đoàn kiệu: cô Phạm Quang Thái Ninh

3) Trống chấp hiệu: anh Nguyễn Phú Cường,

4) Chuẩn bị hoa tươi: quý Sơ

5) Âm thanh: anh Trần Thông & Nguyễn Hưng

6) Khênh kiệu: quý anh Liên Minh Thánh Tâm

7) Hướng dẫn đường đi cho đoàn kiệu: ông Đỗ Hiếu Liêm & Ban thường vụ.

8) An toàn giao thông: quý anh Hiệp Sĩ Đoàn

9) Phát nến tại tiền sảnh nhà thờ: ông Bùi Hữu Từ & Nguyễn Kiêm Bình

10) Các đoàn thể mặc đồng phục và mang cờ hiệu của đoàn khi rước kiệu

 

B. An toàn bãi đậu xe

 

Đúng 8:00PM, kể từ lúc khởi kiệu, ban trật tự sẽ đóng cổng nhà thờ để giữ an toàn lưu thông cho đoàn kiệu. Những ai đi trễ, xin ban trật tự hướng dẫn họ đậu xe bên nhà xứ 12486 Patterson Ave RVA 23238.

 

C. Rước kiệu

 

Kiệu để sẵn trước tượng đài Mẹ Lavang. Đúng 8:00PM, chù sự làm Dấu Thánh Giá, dâng lời nguyện khai mạc, xông hương kiệu. Xin quý bổn đạo mang theo tràng chuỗi Mân Côi.

 

D. MC hướng dẫn Thứ tự đoàn kiệu

 

1) Thánh giá,

2) Đoàn Lễ sinh  (mặc áo đỏ: red cassock & white surplice)

3) Thừa tác viên Đọc Sách Thánh & Trao Mình Thánh

4) Quý cha đồng tế & chủ tế

5) Các em thiếu nhi

6) Kiệu Đức Mẹ Mân Côi

7) Trống chấp hiệu,

8) Thứ tự các Đoàn thể: Tông đồ Fatima, TNTT, HSĐ, LMTT, CBMCG, HĐĐM, ca đoàn Têrêsa, ca đoàn Seraphim.

9) Bổn đạo ngoài đoàn thể

 

Sau mỗi chục Kinh Mân Côi, đoàn rước sẽ dừng lại, mọi người hướng về Đức Mẹ. Khi đọc hết lời kinh Chúng con cậy vì danh Chúa, chủ sự xông hương kiệu, MC hát điệp khúc bài hát “Mẹ Đầy Ơn Phúc”.

 

E. Lộ trình đoàn rước kiệu

 

LoTrinhRuocKieu_2016.jpg

 

Khi chủ sự xông hương kiệu, MC dẫn bài hát: “Mẹ Đầy Ơn Phúc”, trang 446 (CĐCH).

 

Khi đoàn rước bắt đầu di chuyển, MC xướng Kinh Mân Côi Mùa Mừng.

 

1) Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật vần phần linh hồn. Tiếp theo 10 Kinh Kính Mừng. Đến Kinh Sáng Danh, đoàn rước dừng lại, mọi người hướng về Đức Mẹ, đọc lời kinh Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa, chủ sự xông hương kiệu, MC hát điệp khúc bài hát “Mẹ Đầy Ơn Phúc”.

 

2) Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Tiếp theo 10 Kinh Kính Mừng. Đến Kinh Sáng Danh, đoàn rước dừng lại, mọi người hướng về Đức Mẹ, đọc lời kinh Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa, chủ sự xông hương kiệu, MC hát điệp khúc bài hát “Mẹ Đầy Ơn Phúc”.

 

3) Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Tiếp theo 10 Kinh Kính Mừng. Đến Kinh Sáng Danh, đoàn rước dừng lại, mọi người hướng về Đức Mẹ, đọc lời kinh Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa, chủ sự xông hương kiệu, MC hát điệp khúc bài hát “Mẹ Đầy Ơn Phúc”.

 

4) Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Tiếp theo 10 Kinh Kính Mừng. Đến Kinh Sáng Danh, đoàn rước dừng lại, mọi người hướng về Đức Mẹ, đọc lời kinh Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa, chủ sự xông hương kiệu, MC hát điệp khúc bài hát “Mẹ Đầy Ơn Phúc”.

 

5) Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Tiếp theo 10 Kinh Kính Mừng. Đến Kinh Sáng Danh, đoàn rước dừng lại, mọi người hướng về Đức Mẹ, đọc lời kinh Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa, chủ sự xông hương kiệu, MC hát điệp khúc bài hát “Mẹ Đầy Ơn Phúc”.

 

F. Kết thúc đoàn kiệu và bắt đầu Thánh Lễ

 

Đoàn Kiệu tiến vào nhà thờ, giống như thứ tự đoàn rước lúc đầu lễ, kiệu sẽ dừng trước cung thánh, đoàn rước bái chào bàn thờ, cha chủ sự dẫn vào thánh lễ, ca đoàn hát Kinh Vinh Danh.

 
 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn