16:32 EST Thứ sáu, 01/19/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Thời Khoá Biểu Trường Thánh Vinh Sơn Liêm 2015-2016

Thứ ba - 02/06/2015 14:09 | Đã xem: 792
Thời Khoá Biểu Trường Thánh Vinh Sơn Liêm 2015-2016
Chúng ta đã đề cập đến việc dạy giáo lý như là Tác vụ Lời Chúa, hay nói cách khác dạy giáo lý là phục vụ Lời Thiên Chúa. Việc phục vụ Lời được Giáo Hội thực hiện trong suốt dòng lịch sử mà đỉnh cao là mặc khải của Đức Kitô. Đối tượng chính của mặc khải đó là đức tin, lời đáp trả của con người với Thiên Chúa. Đối diện với Lời Thiên Chúa, con người phải đáp trả bằng thái độ của đức tin: trong đó giáo lý được xem như vai trò trung gian mà Giáo Hội dùng để giúp con người biết cách đáp Lời Thiên Chúa, đồng thời trợ giúp con người tăng trưởng đức tin.
Trường Thánh Vinh Sơn Liêm - St. Vincent Liem Sunday School
2015-2016 Thời Khoá Biểu- Class Schedule


 
Ngày (Date) Chương Trình Lớp  ______      GV (Teacher): ____________________            
 (Class)                                       PGV (Teacher Assistant):___________
Ghí Chú (Notes)
13/9/2015 Ngày Khai Giảng (First Day of Class) 1  
20/9/2015 Lớp (Class) 2  
27/9/2015 Lớp (Class)3  
4/10/2015 Lớp (Class)4 Thực hành tháng Mân Côi (Month of the Holy Rosary)
11/10/2015 Lớp (Class)5 Fri 9/10, 8:00-10:00PM - Họp Giảng Viên (Teacher Meeting)
18/10/2015 Lớp (Class)6
25/10/2015 Lớp (Class)7  
1/11/2015 Lớp (Class)8  
8/11/2015 Lớp (Class)9  
15/11/2015 Lớp (Class)10  
22/11/2015 Lớp (Class)11  
29/11/2015 Nghỉ Học- Lễ Tạ Ơn (No Class-Thanksgiving ) Thực hành Mùa Vọng (Advent)
6/12/2015 Lớp (Class)12 Fri 11/12 8:00-10:00PM - Họp Giảng Viên (Teacher Meeting)
13/12/2015 Lớp (Class)13
20/12/2015 Thi giữa khóa (Midterm Exam) Sat 19/12, 9:00am 12:00pm: Tĩnh tâm, Xưng Tội (Reconciliation)
27/12/2015 Nghỉ Học- Lễ Giáng Sinh (No Class- Christmas)
3/1/2016 Nghỉ Học-Lễ Đầu Năm (No Class- New Year)  
10/1/2016 Lớp (Class)15  
17/1/2016 Lớp (Class)16  
24/1/2016 Thi Giữa Khóa (Midterm Exam)  
31/1/2016 Nghỉ Học- Tết Nguyên Đán (Tết Nguyên Đán Thứ Hai, 8/2/2016) (Holiday- Tết)  
7/2/2016 Nghỉ Học- Tết Nguyên Đán (Tết Nguyên Đán Thứ Hai, 8/2/2016) (Holiday- Tết)  
14/2/2016 Lớp (Class)- Phát Học Bạ (Report Card)17 Thực hành Mùa Chay -  Lent
21/2/2016 Lớp (Class)18  
28/2/2016 Lớp (Class)19  
6/3/2016 Lớp (Class)20  
13/3/2016 Lớp (Class)21 Sat 12/3, 9:00am-12:00pm: Tĩnh tâm, Xưng Tội
(Reconciliation)
20/3/2016 Lớp (Class)22
27/3/2016 Nghỉ Học- Lễ Phục Sinh (No Class- Easter)  
3/4/2016 Lớp (Class)23 Fri 8/4 8:00-10:00PM - Họp Giảng Viên
(Teacher Meeting)
10/4/2016 Lớp (Class)24
17/4/2016 Lớp (Class)25  
24/4/2016 Lớp (Class) 26  
1/5/2016 Lớp (Class)27  
8/5/2016 Thi Cuối Năm (Final Exam)  
15/5/2016 XTRLLD (First Communion) / Picnic or contest  
22/5/2016 Lễ Bế Giảng và Phát Thưởng (Last Day of School- Award Ceremony) Phát Học Bạ (Report Card)
29/5/2016 Memorial Day  

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn