03:29 EST Thứ hai, 01/22/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Mục vụ

Thứ bảy - 04/06/2016 12:15 | Đã xem: 655
Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Mục vụ
Chúa nói với các môn đệ: "còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 29 Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, 30 để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.”Rồi Chúa nói : “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22:28-32)

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Mục vụ
và Ban Thường Vụ

(Phụ trương C, tài liệu “Called to Serve”, Richmond Diocese)


TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ (HĐMV)


 1. Là bổn đạo đã ghi danh vào giáo xứ và kiên trì sống đạo

 2. Siêng năng cầu nguyện và còn cầu cho những nhu cầu của giáo xứ cũng như hội đồng mục vụ

 3. Là tín hữu thường xuyên có mặt trong các giờ cử hành phụng vụ của giáo xứ

 4. Nhận ra nhu cầu của các chương trình mục vụ và biết những người có vai trò thiết yếu trong giáo xứ

 5. Đã đọc kỹ quy chế giáo xứ”, tài liệu “Called to Serve” và những cẩm nang quản trị giáo xứ

 6. Hiện diện trong các nghi lễ tuyên thệ nhậm chức của các thành viên hội đồng mục vụ

 7. Thường xuyên tham dự các phiên họp định kỳ

 8. Đọc biên bản phiên họp lần trước và nghị trình phiên họp sắp tới trước khi đi họp

 9. Tham dự các buổi tĩnh huấn, giờ cầu nguyện của Hội đồng Mục vụ và có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực huấn giáo

 10. Luôn sẵn sàng trợ giúp các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ

 11. Luôn ưu tư và hành động vì phúc lợi của toàn thể giáo xứ

 12. Góp ý kiến xây dựng, thảo luận và tham dự vào những quyết định chung của giáo xứ

 13. Phẩm cách của người có đức tin trưởng thành trong cộng đoàn giáo xứ

 14. Nhận thấy nhu cầu của Hội thánh còn lớn hơn nhu cầu của giáo xứ

 15. Luôn có mặt và thúc đẩy những sinh hoạt nền tảng của giáo xứ

 16. Mở rộng tầm nhìn với những nhu cầu mục vụ của các giáo xứ lân cận và giáo hạt

 17. Sẵn sàng tham gia những chương trình mục vụ lớn hơn ở cấp giáo hạt và giáo phận

 18. Là người biết lắng nghe và có khả năng cố vấn


TIÊU CHUẨN TRƯỞNG BAN THƯỜNG VỤ (BTV)


 1. Tham khảo ý kiến cha sở và các thành viên HĐMV khi sắp xếp nghị trình cho mỗi phiên họp

 2. Có khả năng tổ chức các phiên họp HĐMV

 3. Xác lập một thời lượng thích hợp cho các phiên họp HĐMV và thẩm định thời hạn tranh luận cho những vấn đề đa dạng của nghị trình

 4. Thông báo cho các thành viên HĐMV nghị trình, biên bản họp lần trước, tài liệu cần cho phiên họp sớm 1 tuần trước khi họp.

 5. Nhất quán với nghị trình phiên họp

 6. Đạt tới quyết định chung bằng hội kiến

 7. Hướng dẫn quy trình  bầu cử như đã được ấn định trong “quy chế giáo xứ”

 8. Sắp xếp các buổi tuyên thệ và bổ nhiệm các thành viên HĐMV

 9. Soạn lịch sinh hoạt mỗi năm cho HĐMV

 10. Thông báo cho giáo xứ biết những việc làm của HĐMV


NHỮNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH HOẠT GIÁO XỨ


 1. Có phòng hội họp tương xứng

 2. Trợ lý thư ký ghi chép biên bản, sao chép tài liệu, gửi điện thư nghị trình, biên bản, cũng như các tài liệu tham khảo cho các thành viên

 3. Dự kiến ngân sách cho buổi tĩnh huấn của HĐMV và những sinh hoạt phí khác.

 4. Tìm được nguồn nhân lực có khả năng chuyên môn mỗi khi giáo xứ cần
 
 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn