14:06 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Báo Hiếu và Tri Ân 2016

Báo Hiếu và Tri Ân 2016

Out of the depths I call to you, LORD; Lord, hear my cry! May your ears be attentive to my cry for mercy. If you, LORD, keep account of sins, Lord, who can stand? But with you is forgiveness and so you are revered. I wait for the LORD, my soul waits and I hope for his word. My soul looks for the Lord more than sentinels for daybreak. More than sentinels for daybreak let Israel hope in the LORD, For with the LORD is mercy, with him is plenteous redemption, And he will redeem Israel from all its sins. (Ps 130)

Rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi 10/29/2016

Rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi 10/29/2016

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1:26-33)

Giấy Bổ Nhiệm Cha Phó GB Nguyễn Nghiêu, O.P.

Giấy Bổ Nhiệm Cha Phó GB Nguyễn Nghiêu, O.P.

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. (Ga 15:13-16)

Đoàn Tông đồ Fatima đọc kinh Mân Côi

Đoàn Tông đồ Fatima đọc kinh Mân Côi

Kinh mân côi cũng là một con đường loan báo và hiểu biết ngày một hơn, trong đó mầu nhiệm của Đức Kitô được trình bày đi, trình bày lại ở nhiều mức độ khác nhau của kinh nghiệm kitô giáo. Đó là một trình bày mang tính cầu nguyện và chiêm ngưỡng, có khả năng đào tạo người kitô hữu theo trái tim của Đức Kitô. Khi kết hợp việc đọc Kinh mân côi với tất cả mọi yếu tố cần thiết cho một cuộc suy niệm có hiệu quả, đặc biệt trong những cuộc cử hành chung tại giáo xứ và các đền thánh, có thể đó là một cơ hội để dạy giáo lý mà các vị mục tử phải biết cách tận dụng. Cả theo cách thức ấy nữa, Đức Bà Mân côi tiếp tục công trình loan báo Đức Kitô (x. số 17, tông thư Kinh Mân Côi, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 2002.).

Ghi danh học Giáo lý Dự tòng và Thêm sức

Ghi danh học Giáo lý Dự tòng và Thêm sức

Trong Hội Thánh thời sơ khai, Giáo Lý dự tòng và sửa soạn cho việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và Thánh Thể là một. Mặc dầu trong các nước đã là Kitô giáo lâu đời Hội Thánh đã thay đổi cách thức thực hành về lãnh vực này, nhưng không bao giờ bỏ Giáo Lý dự tòng; ngược lại, nó đang được phục hồi ở những nước này[54] và thi hành cách phong phú trong các Hội Thánh truyền giáo trẻ trung. Trong bất cứ trường hợp nào, việc dạy Giáo Lý luôn luôn nhắc đến các Bí Tích. Một mặt, một hình thức dạy Giáo Lý quan trọng nhất là dạy Giáo Lý để chuẩn bị cho việc lãnh nhận các Bí Tích, và những hình thức dạy Giáo Lý khác đều cần phải dẫn đến các Bí Tích của Đức Tin. Mặt khác, việc thực thi các Bí Tích cách chân chính cần phải có một khía cạnh về Giáo Lý. Nói cách khác, đời sống nhiệm tích trở nên nghèo nàn và chẳng bao lâu biến thành chủ nghĩa nghi thức rỗng tuếch nếu không đặt nền tảng trên sự hiểu biết nghiêm chỉnh về ý nghĩa của các Bí Tích, và việc dạy Giáo Lý trở thành nặng về trí thức nếu nó không trở nên sống động nhờ thực thi các Bí Tích. (Tông huấn dạy Giáo lý, số 23)

St. Vincent Liem 2016 Convocation

St. Vincent Liem 2016 Convocation

Hội Thánh luôn luôn coi việc dạy Giáo Lý là một trong những công tác chính của mình, bởi vì trước khi lên cùng Cha Người sau khi phục sinh, Đức Kitô đã ban cho các tông đồ một mệnh lệnh cuối cùng, là hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ, và dạy họ tuân giữ tất cả những gì Người đã truyền[1]. Như thế Người trao phó cho các ông sứ vụ và quyền năng để công bố cho nhân loại những gì các ông đã nghe, đã thấy tận mắt, điều các ông đã chiêm ngưỡng và đụng chạm đến bằng tay, về Lời Hằng Sống[2]. Người cũng trao cho các ông sứ vụ và quyền giải thích cách chính thức những gì Người đã dạy các ông, các lời nói và việc làm của Người, các dấu lạ và các mệnh lệnh của Người. Và Người ban Chúa Thánh Thần cho các ông để chu toàn sứ vụ này. (Tông huấn dạy giáo lý, số 1)

Code of Canon Law of the Sacrament of  Marriage

Code of Canon Law of the Sacrament of Marriage

Giáo luật về Bí tích Hôn nhân: Canon 1063 Pastors of souls are obliged to ensure that their own church community provides for Christ’s faithful the assistance by which the married state is preserved in its Christian character and develops in perfection. This assistance is to be given principally: 1° by preaching, by catechetical instruction adapted to children, young people and adults, indeed by the use of the means of social communication, so that Christ’s faithful are instructed in the meaning of Christian marriage and in the role of Christian spouses and parents; 2° by personal preparation for entering marriage, so that the spouses are disposed to the holiness and the obligations of their new state; 3° by the fruitful celebration of the marriage liturgy, so that it clearly emerges that the spouses manifest, and participate in, the mystery of the unity and fruitful love between Christ and the Church; 4° by the help given to those who have entered marriage, so that by faithfully observing and protecting their conjugal covenant, they may day by day achieve a holier and a fuller family life.

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Mục vụ

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Mục vụ

Chúa nói với các môn đệ: "còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 29 Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, 30 để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.”Rồi Chúa nói : “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22:28-32)

Hướng Dẫn Bầu Cử cho các Đoàn thể

Hướng Dẫn Bầu Cử cho các Đoàn thể

Các tông đồ còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giê-su bảo các ông : “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai ? Hẳn là người ngồi ăn chứ ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.(Lc 22:24-27)

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2016

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2016

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói : “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi ! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.” Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. (St 2:21-24)

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Tôn Vinh Thánh Tâm Chúa

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Tôn Vinh Thánh Tâm Chúa

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra (Ga 19:31-34).

Essential Characteristics of a Parish Pastoral Council

Essential Characteristics of a Parish Pastoral Council

Christian leadership is servant leadership. The leadership example of Jesus is one that truly is loving. He accepts people where they are. He is invitational, a gentle but firm servant. In the words of Jesus, ―the Son of Man has not come to be served but to serve and to give his own life in ransom for many." (Mt. 20:28)

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ 2015-2016

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ 2015-2016

Phụng Vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh được thừa tác viên hợp pháp cử hành đúng nghi thức và cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh. Cử hành có tính Phụng Vụ đòi phải có ba yếu tố : 1) Phải là nghi lễ chính thức của Hội Thánh được ấn định trong sách Phụng Vụ, chứ không phải là lời nguyện tự phát theo sáng kiến cá nhân. 2) Phải do một thừa tác viên hợp pháp cử hành, nghĩa là những người được Hội Thánh cắt đặt và ban quyền chủ sự, và cử hành đúng nghi thức của Hội Thánh đã ấn định. 3) Phải cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh vì Phụng Vụ không bao giờ có tính cá nhân cho dù thừa tác viên cử hành một mình.

Các Mẫu Chầu Thánh Thể Đêm Thứ Năm Tuần Thánh 2016

Các Mẫu Chầu Thánh Thể Đêm Thứ Năm Tuần Thánh 2016

Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. 38 Bấy giờ Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” 39 Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” 40 Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô : “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? 41 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” 42 Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói : “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” (Mt 26:37-42)

Khoá Học Giáo Lý Hôn Nhân 2016

Khoá Học Giáo Lý Hôn Nhân 2016

Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh (Eph 5: 21-25).

Phân Ưu và Hiệp Nguyện

Phân Ưu và Hiệp Nguyện

Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi. (Tv 39, 12)

Tĩnh tâm Mùa Chay 2016

Tĩnh tâm Mùa Chay 2016

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ" (Lc 6:36)

Thiệp Báo Tang: cha Cố Giu-se TRẦN VĂN HUÂN

Thiệp Báo Tang: cha Cố Giu-se TRẦN VĂN HUÂN

Lạy Chúa, Chúa đã chọn người anh em của chúng con là Cha Cố Giu-se Trần Văn Huân, làm linh mục của Chúa như các tông đồ, để rao giảng Tin mừng và cử hành các bí tích. Giờ đây người đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho người được vui mừng chiêm ngưỡng thánh nhan.

Ăn Chay & Kiêng Thịt trong Đạo Công Giáo

Ăn Chay & Kiêng Thịt trong Đạo Công Giáo

"Đừng xé áo, hãy xé lòng" (Ge 2,13)

Thánh Lễ Tất Niên 2015 & Tân Niên 2016

Thánh Lễ Tất Niên 2015 & Tân Niên 2016

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau 

Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am