03:29 EST Thứ hai, 01/22/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Cố Lm. Gioan B.

Cố Lm. Gioan Baotixita

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh,
thay mặt tang quyến, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond

Chương trình tang lễ và tiểu sử

 

 

 

 

 

xin kính báo:

LM. GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN THÔNG

Sinh ngày 12 tháng 3,  năm 1941

về nhà Cha lúc 4 giờ chiều ngày 1 tháng 07 năm 2011
hưởng thọ 70 tuổi.

 

 

THÁNH LỄ CẦU HỒN

 sẽ được cử hành
vào lúc 08 giờ tối thứ Bảy, ngày 09 tháng 07 năm 2011,
tại Thánh đường Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond, VA

 

Kính mong Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Sơ và
toàn thể quí Ông Bà Anh Chị đến tham dự Thánh Lễ Cầu hồn,
hiệp lời cầu nguyện cho Cố LM. Gioan Baotixita,
ngài đã giúp giáo xứ CTTĐ/VN Richmond từ năm 2003-2008.

                                                                                              

                                                              Kính báo,

                                                                Linh Mục Quản Xứ & Hội Đồng Mục Vụ

Chúc Mừng

Chúc Mừng

Chúc Mừng Hôn Phối!  Giáo xứ chân thành chúc mừng AC. Võ Trọng Khoa và Nguyễn Quỳnh Phương, AC. Antonio Brown và Bùi Mỹ Chi đã xe duyên nên nghĩa vợ chồng vào ngày 4 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ giáo xứ. Xin Chúa luôn chúc lành và đồng hành với các anh chị trong cuộc hành trình yêu thương để các anh chị luôn mãi mãi yêu thương nhau cho đến trọn đời.

Chúc Mừng Rửa Tội!  Giáo xứ chúc mừng bé Catarina Phan Trương Cát Hà, con của AC. Phan Duy Mẫn, bé Anna Võ Mai Linh, con của AC. Võ Tá Long, và bé Phêrô Nguyễn Pham Brandon, con của AC. Nguyễn Thanh Hoàng đã lãnh Bí Tích Rửa Tội trong các tuần của Tháng 6. Xin chúc mừng quí anh chị đã có con em trở thành phần tử mới của Giáo Hội. Xin Chúa luôn chúc phúc và đồng hành với các em trong cuộc hành trình đức tin.

Chúc Mừng Thêm Sức!  Chúc mừng các em lớp Thêm Sức 2011 đã được Đức Giám Mục Giáo Phận Richmond, Most Rev. Francis Xavier Dilorenzo trao ban Bí Tích Thêm Sức cho các em. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và hướng dẫn các em bước vào đời và trở nên chứng tá kiên trung của Chúa Giêsu Phục Sinh. 

Chúa Nhật cuối cùng của Tháng Hoa

Chúa Nhật cuối cùng của Tháng Hoa

 

 

 

Thông Báo
 

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2011, Chúa Nhật cuối cùng của Tháng Hoa

Chúng ta dâng Giáo Xứ cho Đức Mẹ

Xin Mẹ luôn chăm sóc, gìn giữ, phù hộ và cầu bầu cho Giáo Xứ trước mặt Thiên Chúa.

 

Vì vậy, Chúa Nhật này, mỗi gia đình trong Giáo Xứ mang theo 1 bông hoa

Quý Vị có thể mua, hoặc hái hoa trong vườn nhà mình, trong rừng, để dâng kính Đức Mẹ.

 

 

Trong khi các gia đình tiến hoa lên Đức Mẹ

Ca Đoàn và toàn thể Giáo Xứ sẽ hát thánh ca: "Lời Cầu Cho Xứ Đạo"

Xin mời Quý Vị xem bản nhạc (PDF file) và nghe thánh ca (MP3 file).

Tháng Hoa

Giáo Xứ Chúc Mừng

CHÚC MỪNG. Giáo xứ chân thành chúc mừng các Hiệp Sĩ đã được Hiệp Sĩ Đoàn tiến cử vào các chức vụ điều hành sau đây:
 

• Tân Đại Hiệp:             Ô. Trịnh Gia Hưng
• Tân Phó Đại Hiệp:     Ô. Nguyễn Quang Toản
• Tân Thủ Quỹ:              Ô. Phạm Văn Tính

Xin Chúa chúc lành và đổ tràn xuống muôn vạn hồng ân xuống trên Tân Ban Điều Hành của Hiệp Sĩ Đoàn.

CHÚC MỪNG. Giáo xứ chúc mừng các em Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu đã đón nhận Người Bạn Chân Tình Giêsu vào trong cuộc hành trình Đức Tin. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn mãi ở cùng các em. Congratulations.

CẢM TẠ! Giáo xứ chân thành cảm ơn quí Sơ, các thầy cô và Ban Phụ Huynh đã dạy dỗ đức tin, giúp đỡ các em trong năm tháng qua và đặc biệt lo lắng tổ chức Lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu cho các em. Xin Chúa Nhân Lành chúc phúc và trả công bội hậu cho từng quí vị. Chân thành cảm tạ.

TNTT

Nghĩa Sĩ TNTT Gây Quỹ Giúp Nạn Nhân Sóng Thần

Congratulations!

Chúc mừng các em lớp giáo lý và các em Nghĩa sĩ thuộc đoàn TNTT Don Bosco đã thể hiện được tình bác ái với những người nghèo khổ và cùng túng.

Nghĩa Sĩ TNTT đã tổ chức gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân sóng thần và động đất tại Nhật Bản vào Chúa Nhật Phục Sinh vừa qua.  (Một vài hình ảnh ghi nhận được ... )

Jesus has risen

Chúc Mừng Phục Sinh

HAPPY EASTER!  
Chúc Mừng Phục Sinh!

Xin Chúa Phục Sinh đổ tràn muôn vạn hồng đến quí Cha Bề Trên, quí  Đức Ông, quí Cha, quí Sơ, quí Ban, Ngành, Đoàn Thể, quí Cụ Ông, Cụ Bà và toàn thể quí Ông Bà Anh Chị Em trong cũng như ngoài Cộng Đoàn Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond. Xin Ơn Chúa Phục Sinh tiếp tục thánh hóa và biển đổi mỗi người chúng ta nên hoàn thiện như Cha chúng ta ở trên Trời.

Linh Mục Chánh Xứ Phạm Hương, OP kính chúc.

 

 

 

CONGRATULATIONS!  
Chúc Mừng!

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond xin chúc mừng 

Anh Matthêu Võ Trọng Khoa,
Đaminh Johnny Bùi,
các em Anna Angel Nguyễn,
Têrêsa Ellen Lê

đã được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội vào Đêm Phục Sinh vừa qua. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để Chúa Phục Sinh luôn mãi chúc phúc và đồng hành với quí tân tòng trong cuộc hành trình đức tin. Chúc mừng!

 

chay tịnh

Thứ Sáu Tuần Thánh: Ăn chay và kiêng thịt.

Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ  chay và kiêng thịt.”

Giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay,” và điều 97 khoản 1 qui định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên.”

Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo luật điều 1252.)

Holy week

Chương Trình Tuần Thánh

+   8:00 am: Thứ 2, thứ 3, thứ 4 Tuần Thánh, lễ lúc 8 giờ sáng tại Nhà Nguyện giáo xứ.

+   Giải tội sau các Thánh lễ buổi sáng và từ 5:00 pm – 6:00 pm.

+   Thứ Hai, 6:00 pm: Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Sacred Heart, 18th N. Laurel St., Richmond.

 

Thứ Năm Tuần Thánh:

⇒   8:00 pm: Thánh Lễ Tiệc Ly và Nghi Thức Rửa Chân.
   Các giờ Chầu:

♦   9:30 pm - 10:00 pm: Cộng đoàn (Time is flexible).
♦   10:00 pm - 10:45 pm: Huynh Trưởng TNTT và ĐBX.
♦   10:45 pm - 11:45 pm: Hiệp Sĩ Đoàn và Đoàn LMTT.
♦   11:45 pm -12:45 pm: Tu Sĩ Nam Nữ và Huynh Đoàn Đa Minh.
 

NB. Các giờ Chầu dành cho các hội đoàn mang tính tự do, nếu ai có thể tham dự được xin cố gắng đại diện cộng đoàn tham dự giờ Chầu.
 

Thứ 6 Tuần Thánh, ngày 22 tháng 4:

⇒   10:30 am: Viếng Đàng Thánh Giá và ngắm Dấu Đanh Chúa.
   8:00 pm: Nghi Thức Tôn Thờ Thánh Giá.


Thứ 7 Tuần Thánh, ngày 23 tháng 4:

⇒   10:30 am: Viếng Đàng Thánh Giá và ngắm Dấu Đanh Chúa.
⇒   8:00 pm: Lễ Vọng Phục Sinh.


CHÚA NHẬT PHỤC SINH:   Như các giờ lễ ngày Chúa Nhật.
 

Tĩnh Tâm

Thánh Giá Cuộc Đời

Cha Giảng Phòng Giuse Đinh Văn Nghị, OP

Cha Nghị OP
 

Hợp ý cầu nguyện

Đức Cha Francis Xavier DiLorenzo, giám mục địa phận đã xuất viện và đang dưỡng bệnh tại tư gia trong vài tuần lễ, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài.
 

Lời Kêu Gọi Của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Kính thưa Qúy Cộng Đoàn,

Liên Minh Thánh Tâm là một đoàn thể chuyên việc cầu nguyện và làm việc Tông Đồ, hợp nhất, với Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Mục đích: “Cổ động và duy trì tinh thần Kitô giáo trong gia đình và trong giáo xứ”.

Tôn chỉ: Đoàn LMTT là một tổ chức Công Giáo Tiến Hành, lấy việc cầu nguyện và tôn sùng Thánh Tâm Chúa làm căn bản để thực hiện các việc tông đồ như dâng ngày, tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, Ðền Tạ và các việc đạo đức khác

Đặc biệt Đoàn LMTT giáo xứ chúng ta sẽ cầu nguyện cách riêng cho các gia trưởng trong giáo xứ và cho các Linh Mục.

Đoàn LMTT thiết tha kêu gọi qúy bà, qúy cô, nhất là các Bà Mẹ Công giáo, khuyến khích và động viên qúy ông  tham gia Đoàn Liên Minh Thánh Tâm  để thánh hóa gia đình.

Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng

Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng

Thứ Sáu 25 tháng 3
lễ sáng lúc 8:00 am, lễ chiều lúc 8:00 pm

Lễ Truyền Tin được mừng đầu tiên tại Giáo Hội Đông Phương vào Chúa Nhật I Mùa Vọng từ thế kỷ IV hay thế kỷ V để kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể.  Đến thế kỷ VII, lễ này lan sang Giáo Hội Tây Phương để kỷ niệm Đức Trinh Nữ Maria chịu thai Ngôi Lời Nhập Thể, đồng thời kỷ niệm Chúa Kitô được xức dầu làm Thượng Tế và làm Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người. 

Thời Hạn nộp đơn xin nhập học Lớp Việt Ngữ

Thời Hạn nộp đơn xin nhập học Lớp Việt Ngữ

 

Nhà trường sẽ nhận đơn tại hội trường giáo xứ trong các cuối tuần:

9-4-2011,  và 10-4-2011

16-4-2011, và 17-4-2011

Chay Thánh

Giữ chay và kiêng thịt

Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.” Trong ngày ăn chay, chỉ được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít không được ăn no. Không được ăn vặt giữa các bữa ăn. Có thể uống sữa hay các loại nước trái cây.

Thánh Cả Giuse

Phụng Vụ Tháng 3: Tháng kính Thánh Giuse

Thánh Giuse là gương mẫu của người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế tại trường học của Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện tòan công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

giáo xứ

Tri Ân - Cảm ta

Cảm tạ các giảng viên lớp Giáo lý Dự Bị Hôn Nhân đã nhiệt tình trong việc truyền đạt các hiểu biết và kinh nghiệm sống đời hôn nhân cho các bạn trẻ trong khóa học vừa qua. Các học viên rất ấn tượng với các chủ đề đa dạng và đã học hỏi được rất nhiều từ các giảng viên. Xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho các anh chị em giảng viên đã hết lòng với công việc của giáo xứ.

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6 

Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am