GB. Nguyễn Nghiêu O.P.
Pastor

Richmond Diocese Bicentennial Events 2019 – 2021

Saturday, October 12, 2019

Diocesan Pilgrimage led by Bishop Knestout

Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, DC

Saturday, January 18 to Sunday, January 19, 2020

Diocesan-wide Masses to commemorate Bishop Patrick Kelly’s arrival to Virginia and the Opening of the Bicentennial Year

All parishes

Sunday, January 19, 2020

Mass celebrated by Bishop Knestout in recognition of the Catholic presence in the Eastern Vicariate

Basilica of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, Norfolk

Saturday, May 16, 2020 (tentative)

Diocesan Pilgrimage led by Bishop Knestout

Basilica of the National Shrine of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Baltimore

Saturday, July 11, 2020

Vigil Mass celebrated by Bishop Knestout to commemorate the erection of the diocese (July 11, 1820), and in recognition of the Catholic presence in the Central Vicariate

Cathedral of the Sacred Heart, Richmond

Saturday, July 11 to Sunday, July 12, 2020

Diocesan-wide Masses to commemorate the erection of the Diocese

All parishes

Sunday, September 27 to Saturday, October 3, 2020

Diocesan Octave of Service

All parishes

Saturday, September 26 to Sunday, September 27, 2020

Feast of Saint Vincent de Paul (diocesan patron)

All parishes

Sunday, September 27, 2020

Feast of Saint Vincent de Paul (diocesan patron) celebrated by Bishop Knestout in recognition of the Catholic presence in the Western Vicariate

Saint Andrew, Roanoke

Friday, November 6 to Saturday, November 7, 2020

Eucharistic Congress

Greater Richmond Convention Center

Saturday, November 7 to Sunday, November 8, 2020

Diocesan-wide Masses to commemorate the conclusion of the Eucharistic Congress

All parishes

Saturday, January 16 to Sunday, January 17, 2021

Closing of the Bicentennial Year

All parishes

Chương Trình Mùa Vọng và Giáng Sinh 2020

Chương Trình Mùa Vọng và Giáng Sinh 2020

===

“Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con” (Tv 84:8)

Sống Đức Tin

Sống Đức Tin

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” ( Gl 2: 20)

Giáo Dục Đức Tin

Giáo Dục Đức Tin

Theo giáo huấn của Hội Thánh, thì cha mẹ phải là “những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu” của con cái. Còn các Giáo Lý viên chỉ là những người phụ giúp cha mẹ trong sứ mệnh giáo dục này.

Nhân Chứng Đức Tin

Nhân Chứng Đức Tin

Cách làm chứng hùng hồn nhất cho Chúa, cho Giáo hội là sống bác ái, yêu thương; và đây cũng là cách tốt nhất để sống đạo và truyền đạo bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả cuộc đời của mình.

Năm Mục Vụ Gia Đình 2019

Lạy Chúa Giêsu, gia đình tín hữu là một Hội Thánh thu nhỏ được sai đi; xin cho chúng con biết đến với nhau, để chung chia niềm vui nỗi buồn, và cống hiến cho nhau sự sống đích thực của Chúa. Amen.

LMTT
HĐĐM
HCBMCG
ĐBX

Talk to Us

Môt vài dòng, nếu bạn cần liên lạc với chúng tôi bằng cách này. Xin để lại tên đầy đủ và địa chỉ email chính xác, chúng tôi sẽ hồi âm lại ngay khi có thể.

Pastor:

Gioan Baotixita
Nguyễn Nghiêu O.P.

Address:

12500 Patterson Ave.
Goochland, VA 23238

Phone:

(804) 784-5450
(804) 784-9822

Email:

vietmartyrsrichmond
@hotmail.com

Website:

www.chungnhan.org