GB. Nguyễn Nghiêu O.P.
Pastor

MASS SCHEDULE / GIỜ LỄ


Vigil Saturday / Thứ Bảy
08:00 PM

Sunday / Chúa Nhật
08:00 AM
10:30 AM

Monday-Friday / Trong Tuần
08:00 AM
 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI LỄ TRỌNG VÀ BUỘC

1/ Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng, ngày 7 tháng 12

  • Thánh lễ lúc 8:00PM sau đó Chầu Mình Thánh Chúa.
  • Hát lễ: Ca đoàn Ave Maria, Chầu Thánh Thể: Anh em LMTT

2/ Lễ Thứ Bẩy, ngày 8 tháng 12

  • Thánh lễ vào 8:00AM tại Nhà Thờ
  • Hát lễ: Ca đoàn Teresa

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG VÀ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2018

Chủ đề: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên.” (Tv 85: 11)

1/ Chăng đèn và làm hang đá

a/ Chăng đèn khuôn viên Nhà Thờ: Cuối tuần 24-25/11 (Sau Lễ Thanksgiving)b/ Làm hang đá:

  • Sân khấu hội trường: Cuối tuần 24-25/11 (Sau Lễ Thanksgiving)
  • Cuối Nhà Thờ (Trước đài Đức Mẹ Lavang): Cuối tuần 1-2/12 (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng)
  • Trong Nhà Thờ (Trước Tòa giảng): Cuối tuần 1-2/12 (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng)c/ Nghi thức làm phép hang đá

  • Hang đá Hội Trường: Vào lúc 9:30AM Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, ngày 9 tháng 12 (Trước khi bắt đầu lớp học)
  • Hang đá cuối Nhà Thờ: Sau lễ 8:00AM Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, ngày 23 tháng 12
  • Hang đá trong Nhà Thờ: Cuối lễ 10:30AM Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, ngày 23 tháng 12. Truyền hình trực tiếp Thánh lễ và Nghi Thức: A. Nguyễn Sang

2/ Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Linh mục giảng thuyết: Cha Giuse Đinh Văn Nghị, O.P.

a/ Giáo xứ: Vào lúc 8:00PM, Thứ Sáu và Thứ Bẩy, ngày 21/12 và 22/12 (Không có Thánh Lễ 8:00PM Thứ Bẩy)

b/ Trường Thánh Vinh Sơn Liêm: Vào lúc 9:00AM, Thứ Bẩy ngày 22/12

c/ Truyền hình trực tiếp: A. Trần Thông

3/ Diễn nguyện 30 phút trước Thánh lễ Đêm
Phụ trách điều hợp: Anh Đỗ Hiếu Liêm (thành viên Ban Cố Vấn)

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM (Một Thánh Lễ)

Cử hành vào lúc 8:00PM, Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018, Tại Nhà Thờ và Hội Trường

LỄ GIÁNG SINH - Lễ Ban Ngày (Hai Thánh Lễ)

Vào lúc 8:00AM và 10:30AM Thứ Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018, tại Nhà Thờ và Hội Trường.

Sống Đức Tin

Sống Đức Tin

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” ( Gl 2: 20)

Giáo Dục Đức Tin

Giáo Dục Đức Tin

Theo giáo huấn của Hội Thánh, thì cha mẹ phải là “những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu” của con cái. Còn các Giáo Lý viên chỉ là những người phụ giúp cha mẹ trong sứ mệnh giáo dục này.

Nhân Chứng Đức Tin

Nhân Chứng Đức Tin

Cách làm chứng hùng hồn nhất cho Chúa, cho Giáo hội là sống bác ái, yêu thương; và đây cũng là cách tốt nhất để sống đạo và truyền đạo bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả cuộc đời của mình.

Đức Cha Thăm Giáo Xứ Dịp Tết Kỷ Hợi

Năm Mục Vụ Gia Đình 2019

Lạy Chúa Giêsu, gia đình tín hữu là một Hội Thánh thu nhỏ được sai đi; xin cho chúng con biết đến với nhau, để chung chia niềm vui nỗi buồn, và cống hiến cho nhau sự sống đích thực của Chúa. Amen.

LMTT
HĐĐM
HCBMCG
ĐBX

Talk to Us

Môt vài dòng, nếu bạn cần liên lạc với chúng tôi bằng cách này. Xin để lại tên đầy đủ và địa chỉ email chính xác, chúng tôi sẽ hồi âm lại ngay khi có thể.

Pastor:

Gioan Baotixita
Nguyễn Nghiêu O.P.

Address:

12500 Patterson Ave.
Goochland, VA 23238

Phone:

(804) 784-5450
(804) 784-9822

Email:

vietmartyrsrichmond
@hotmail.com

Website:

www.chungnhan.org